Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania – opatrenie 3

Európsky rámec pre obsah digitálneho vzdelávania

Používanie digitálneho obsahu na účely vzdelávania nie je novou témou, no pandémia COVID-19 tvorbu a používanie týchto zdrojov rapídne urýchlila.

Súčasne popri prebiehajúcej digitálnej transformácii pozorujeme aj zásadnú zmenu návykov pri využívaní obsahu digitálneho vzdelávania, či už ide o aktérov na strane dodávateľov – priemysel a verejný sektor –, alebo aktérov na strane spotrebiteľov – učiteľov, študentov a žiakov.

Digitálna transformácia prináša mnoho zmien:

 • obsah digitálneho vzdelávania je čoraz kreatívnejší, stimulujúcejší, interaktívnejší a využíva rôzne formáty,
 • novinky v technologickom rozvoji, ako napríklad imerzívna realita a umelá inteligencia, umožňujú vznik nových druhov vzdelávacieho obsahu,
 • vo výrobe obsahu digitálneho vzdelávania nastáva exponenciálny nárast.

Výzvy digitálnej transformácie

S týmto vývojom sú však spojené aj niektoré výzvy:

 • digitálne platformy a ich algoritmy by mohli pôsobiť ako strážcovia prístupu k obsahu digitálneho vzdelávania, pričom by potenciálne rôznymi spôsobmi ovplyvňovali prístup k týmto zdrojom,
 • pre používateľov je ťažšie overiť si kvalitu a dôveryhodnosť zdrojov digitálneho vzdelávania v porovnaní s tradičnými zdrojmi,
 • dlhodobé uchovávanie týchto vzdelávacích zdrojov,
 • kybernetická bezpečnosť, ochrana údajov a riziká pre súkromie na internete.

K ďalším výzvam patrí:

 • nedostatok údajov a analýz týkajúcich sa súčasnej situácie a (potenciálnych) zmien, ktoré z nej vyplynú,
 • v spolupráci so zainteresovanými stranami určenie prioritných oblastí, ktoré si vyžadujú podporu z Európskej únie (EÚ), s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania,
 • podporovanie viacjazyčnosti a kultúrnej rozmanitosti na globalizovanom trhu a predchádzanie vylúčeniu žiakov v znevýhodnených situáciách,
 • spoločné navrhovanie riešení so zainteresovanými stranami, ktoré prijmú a ktoré možno v plnej miere realizovať.

Cieľ

Cieľom tohto opatrenia je určiť oblasti, v ktorých by opatrenia EÚ priniesli pridanú hodnotu, a zároveň úzko spolupracovať so zainteresovanými stranami v snahe nájsť najúčinnejšie riešenia.

Hlavné aktivity a očakávané výsledky

Európska komisia zavedie v rokoch 2022 – 2023 intenzívny  proces dialógov so zainteresovanými stranami, ktorý bude zahŕňať bilaterálne stretnutia a spoločenstvo praxe, s cieľom zabezpečiť, aby všetci aktéri cítili, že majú na navrhovaných riešeniach svoj podiel a že je možné dosiahnuť ich realizáciu v plnej miere.

V roku 2022 sa začne cielená štúdia. Zohľadnia sa v nej potreby študentov, pedagógov, relevantných zainteresovaných strán v rámci vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ponuka obsahu digitálneho vzdelávania.  V štúdii sa vyhodnotia aj vplyvy pandémie COVID-19, digitálnej transformácie a technologickej inovácie na vzdelávanie.

Európsky rámec pre obsah digitálneho vzdelávania

Tieto aktivity povedú ku kombinácii opatrení vo forme európskeho rámca pre obsah digitálneho vzdelávania, ktorého súčasťou budú riešenia spoločne vytvorené a prijaté zainteresovanými stranami.

Európska platforma na výmenu obsahu vysokoškolského vzdelávania a vzdelávacích údajov

Ďalšou iniciatívou v rámci opatrenia 3 akčného plánu digitálneho vzdelávania je vytvorenie európskej platformy na výmenu obsahu vysokoškolského vzdelávania a vzdelávacích údajov. Účelom európskej platformy na výmenu je podporovať hlbšiu nadnárodnú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a výmenu obsahu a vzdelávacích údajov.

Harmonogram

 • 2022 – 2023 – vykonávanie štúdie, ktorá prispieva k príprave európskeho rámca pre obsah digitálneho vzdelávania
 • 2022 – prípravná fáza pred začiatkom fungovania európskej platformy na výmenu v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Opatrenie 3 akčného plánu digitálneho vzdelávania je financované v rámci programu EÚ Erasmus+.

Kontaktujte nás

Ak chcete zistiť viac informácií o tomto opatrení, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adresu: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledujte EUDigitalEducation na Twitteri, kde nájdete najnovšie správy a novinky o tomto opatrení a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania.

 

Súvisiaci obsah

Addressing these challenges

Since 2022, the European Commission put in place an intensive stakeholder dialogue process. This included bilateral meetings and a community of practice, to ensure that all actors have ownership of the proposed solutions and that their full implementation is achievable.

In November 2023, the Council recommended that EU countries, stakeholders and the European Commission work together to provide quality requirements and create guidelines for better digital education content. This aims to help countries assess and improve the quality, safety, trustworthiness, and inclusiveness of digital education materials.

Working group on higher education interoperability framework

The Digital Education Hub runs a working group of over 130 professionals and experts to develop the framework for higher education interoperability.

The framework seeks to enhance collaboration and efficiency within European universities by establishing common standards and protocols for data exchange in teaching and learning systems.

The working group plans to release the framework by February 2025.

Timeline

 • 2022-2023
  • Preparatory study contributing to a European Digital Education Content Framework
  • Preparatory phase toward the launch of a European exchange platform for Higher Education
 • 2024-2025

  Set-up of the Digital Education Content Expert Group to provide guidelines, quality requirements and criteria

 • June 2024

  Presentation of the framework design, collaboratively created by the Higher Education Interoperability Working Group

 • February 2025

  Release of the Higher Education Interoperability Framework

Get in touch