Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen for digital uddannelse – foranstaltning 3

Europæisk handlingsprogram for digitalt uddannelsesindhold

Digitalt indhold er allerede i en årrække blevet brugt til undervisningsformål, men covid-19-pandemien har virkelig accelereret produktionen og anvendelsen af digitalt undervisningsmateriale.

Og samtidig ser vi i forbindelse med den igangværende digitale omstilling en gennemgribende ændring af vanerne ved brug af digitalt undervisningsindhold blandt aktørerne på både "udbudssiden" – producenterne og den offentlige sektor – og "efterspørgselssiden" – lærerne, eleverne og de studerende.

Den digitale omstilling medfører mange ændringer

 • Digitalt uddannelsesindhold bliver mere kreativt og interaktivt, engagerer brugeren mere og findes i flere forskellige formater
 • Udviklingen af ny teknologi som f.eks. immersiv virkelighed og kunstig intelligens betyder, at der kommer nye typer uddannelsesindhold
 • Der er en eksponentiel stigning i produktionen af digitalt undervisningsindhold

Udfordringer i forbindelse med den digitale omstilling

Med de nævnte ændringer følger der også en række udfordringer:

 • De digitale platforme og deres algoritmer kan fungere som "gatekeepere" for digitalt uddannelsesindhold og kan potentielt påvirke adgangen til disse ressourcer på forskellige måder.
 • Det er sværere for brugerne at kontrollere kvaliteten og troværdigheden, når det gælder digitale uddannelsesressourcer end traditionelt undervisningsmateriale.
 • Det er sværere at bevare de digitale uddannelsesressourcer på længere sigt.
 • Der opstår risici i forbindelse med cybersikkerhed, databeskyttelse og privatlivets fred på internettet.

Dertil kommer der disse udfordringer:

 • Der mangler data og analyser af den aktuelle situation og de ændringer, som den eventuelt vil medføre.
 • Det er nødvendigt sammen med interessenterne at udpege de prioriterede områder, der skal have støtte fra EU til at forbedre kvaliteten af den digitale undervisning.
 • Vi skal fremme flersprogethed og kulturel mangfoldighed på det globaliserede marked og forhindre udstødelse af dårligt stillede elever.
 • Vi skal samarbejde med interessenterne om at skabe løsninger, som er brugbare for dem, og som de går ind for at indføre fuldt ud.

Formål

Formålet med foranstaltning 3 er at identificere de områder, hvor EU's initiativer skaber størst merværdi, og at samarbejde med interessenterne om at finde de mest virksomme løsninger.

De vigtigste aktiviteter og de forventede resultater

Gennem hele 2022 og 2023 vil Europa-Kommissionen stå i spidsen for en intensiv dialog med interessenterne, bl.a. i form af bilaterale møder og et praksisfællesskab, for at sikre, at alle aktører går helhjertet ind for de foreslåede løsninger, og at det bliver muligt at gennemføre dem fuldt ud.

Der vil i 2022 blive iværksat en undersøgelse af digital uddannelse. Den vil omfatte behovene hos eleverne, de studerende, underviserne og uddannelsesinteressenterne samt udbuddet af digitalt uddannelsesindhold.  Endelig skal den indeholde en vurdering af covid-19-pandemiens, den digitale omstillings og den teknologiske innovations indvirkning på uddannelsesområdet.

En europæisk ramme for digitalt uddannelsesindhold

De nævnte aktiviteter vil resultere i en kombination af initiativer i form af en europæisk ramme for digitalt uddannelsesindhold. Rammen vil omfatte løsninger, der er udtænkt i fællesskab med interessenterne, så de er motiverede for at bruge dem.

En europæisk platform for udveksling af indhold og uddannelsesdata inden for videregående uddannelse

Endnu et initiativ som led i foranstaltning 3 er oprettelsen af en europæisk platform for udveksling af indhold og uddannelsesdata inden for videregående uddannelse. Formålet med udvekslingsplatformen er at understøtte et dybere tværnationalt samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner og fremme udvekslingen af indhold og uddannelsesdata.

Tidslinje

 • 2022-2023: Gennemførelse af den undersøgelse, der skal give input til udarbejdelsen af den europæiske ramme for digitalt uddannelsesindhold
 • 2022: Forberedelsesfase frem mod lanceringen af den europæiske udvekslingsplatform for videregående uddannelse

Foranstaltning 3 i handlingsplanen for digital uddannelse finansieres af EU's Erasmus+-program.

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at vide mere om foranstaltning 3, kan du kontakte os på EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Følg EUDigitalEducation på Twitter, og få de seneste nyheder om foranstaltning 3 og den samlede handlingsplan for digital uddannelse.

 

Se også

Addressing these challenges

Since 2022, the European Commission put in place an intensive stakeholder dialogue process. This included bilateral meetings and a community of practice, to ensure that all actors have ownership of the proposed solutions and that their full implementation is achievable.

In November 2023, the Council recommended that EU countries, stakeholders and the European Commission work together to provide quality requirements and create guidelines for better digital education content. This aims to help countries assess and improve the quality, safety, trustworthiness, and inclusiveness of digital education materials.

Working group on higher education interoperability framework

The Digital Education Hub runs a working group of over 130 professionals and experts to develop the framework for higher education interoperability.

The framework seeks to enhance collaboration and efficiency within European universities by establishing common standards and protocols for data exchange in teaching and learning systems.

The working group plans to release the framework by February 2025.

Timeline

 • 2022-2023
  • Preparatory study contributing to a European Digital Education Content Framework
  • Preparatory phase toward the launch of a European exchange platform for Higher Education
 • 2024-2025

  Set-up of the Digital Education Content Expert Group to provide guidelines, quality requirements and criteria

 • June 2024

  Presentation of the framework design, collaboratively created by the Higher Education Interoperability Working Group

 • February 2025

  Release of the Higher Education Interoperability Framework

Get in touch