Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Actieplan voor digitaal onderwijs — actie 3

Europees kader voor digitale onderwijsinhoud

Hoewel het gebruik van digitale inhoud voor onderwijsdoeleinden niet nieuw is, heeft de coronapandemie de productie en het gebruik van dergelijke onderwijsmiddelen in een stroomversnelling gebracht.

Tegelijkertijd zien we dat het gebruik van digitale onderwijsinhoud, met de huidige digitale transitie, sterk geëvolueerd is, zowel bij de actoren aan de “aanbodzijde” (het bedrijfsleven en de publieke sector) als bij de actoren aan de “vraagzijde” (leerkrachten, studenten en leerlingen).

De digitale transitie brengt veel veranderingen met zich mee:

 • digitale onderwijsinhoud wordt creatiever, prikkelender, interactiever en wordt uitgebracht in diverse formaten;
 • nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals immersieve realiteit en artificiële intelligentie (AI), helpen om nieuwe soorten onderwijsinhoud te leveren;
 • de productie van digitale onderwijsinhoud neemt exponentieel toe.

Uitdagingen van de digitale transitie

Deze ontwikkelingen brengen enkele van de volgende uitdagingen met zich mee:

 • digitale platforms en hun algoritmen kunnen fungeren als “poortwachters” van digitale onderwijsinhoud, wat de toegang tot deze onderwijsmiddelen op verschillende manieren kan beïnvloeden;
 • het is voor gebruikers moeilijker om de kwaliteit en betrouwbaarheid van digitale bronnen te controleren dan van traditionele inhoud;
 • deze onderwijsmiddelen behouden op lange termijn;
 • risico’s voor cyberbeveiliging, gegevensbescherming en e-privacy.

Andere uitdagingen zijn onder meer:

 • een gebrek aan gegevens en analyses over de huidige situatie en de (mogelijke) veranderingen die daaruit zullen voortvloeien;
 • samen met de belanghebbenden bepalen welke de prioritaire gebieden zijn die steun van de Europese Unie (EU) kunnen gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren;
 • bevorderen van meertaligheid en culturele diversiteit in een geglobaliseerde markt en voorkomen dat leerlingen in probleemsituaties worden uitgesloten;
 • samen met belanghebbenden oplossingen uitwerken die zij kunnen omarmen en volledig uitvoeren.

Doel

Het doel van deze actie is na te gaan op welke gebieden EU-maatregelen een toegevoegde waarde kunnen bieden en om nauw met de belanghebbenden samen te werken en zo de meest doeltreffende oplossingen te vinden.

Belangrijkste activiteiten en verwachte resultaten

In 2022 en 2023 zal de Europese Commissie een intensieve dialoog met de belanghebbenden op gang brengen, met onder meer bilaterale vergaderingen en een praktijkgemeenschap, zodat alle deelnemers zich betrokken voelen bij de voorgestelde oplossingen en zodat de volledige uitvoering van de oplossingen haalbaar is.

In 2022 wordt er een specifiek onderzoek gestart. In dit onderzoek zal rekening worden gehouden met de behoeften van lerenden, onderwijsactoren en relevante belanghebbenden op het gebied van onderwijs en opleiding, maar ook met het aanbod van digitale onderwijsinhoud.  Ook de gevolgen voor het onderwijs van de coronacrisis, de digitale transitie en de technologische innovatie zullen worden beoordeeld.

Europees kader voor digitale onderwijsinhoud

Dit alles zal resulteren in een combinatie van maatregelen in de vorm van een Europees kader voor digitale onderwijsinhoud, met oplossingen die door de belanghebbenden gezamenlijk worden bedacht en omarmd.

Europees uitwisselingsplatform voor onderwijsinhoud en onderwijsgegevens van hogeronderwijsinstellingen

Een ander initiatief onder actie 3 van het actieplan voor digitaal onderwijs is de oprichting van een Europees uitwisselingsplatform voor onderwijsinhoud en onderwijsgegevens van hogeronderwijsinstellingen. Het doel van het Europees uitwisselingsplatform is om diepgaande transnationale samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen te ondersteunen en de uitwisseling van inhoud en onderwijsgegevens te bevorderen.

Tijdschema

 • 2022-2023 – uitvoering van de studie die bijdraagt aan de voorbereiding van het Europees kader voor digitale onderwijsinhoud
 • 2022 – voorbereidende fase van de lancering van een Europees uitwisselingsplatform voor hoger onderwijs

Actie 3 van het actieplan voor digitaal onderwijs wordt gefinancierd door het Erasmus+-programma van de EU.

Contact opnemen

Voor meer informatie over deze actie kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu

Volg EUDigitalEducation op Twitter voor de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen over deze actie en het volledige Actieplan voor digitaal onderwijs.

 

Lees meer

Addressing these challenges

Since 2022, the European Commission put in place an intensive stakeholder dialogue process. This included bilateral meetings and a community of practice, to ensure that all actors have ownership of the proposed solutions and that their full implementation is achievable.

In November 2023, the Council recommended that EU countries, stakeholders and the European Commission work together to provide quality requirements and create guidelines for better digital education content. This aims to help countries assess and improve the quality, safety, trustworthiness, and inclusiveness of digital education materials.

Working group on higher education interoperability framework

The Digital Education Hub runs a working group of over 130 professionals and experts to develop the framework for higher education interoperability.

The framework seeks to enhance collaboration and efficiency within European universities by establishing common standards and protocols for data exchange in teaching and learning systems.

The working group plans to release the framework by February 2025.

Timeline

 • 2022-2023
  • Preparatory study contributing to a European Digital Education Content Framework
  • Preparatory phase toward the launch of a European exchange platform for Higher Education
 • 2024-2025

  Set-up of the Digital Education Content Expert Group to provide guidelines, quality requirements and criteria

 • June 2024

  Presentation of the framework design, collaboratively created by the Higher Education Interoperability Working Group

 • February 2025

  Release of the Higher Education Interoperability Framework

Get in touch