Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Actieplan voor digitaal onderwijs — actie 3

Hoewel het gebruik van digitale inhoud voor onderwijsdoeleinden niet nieuw is, heeft de coronapandemie de productie en het gebruik van dergelijke hulpbronnen in een stroomversnelling gebracht. 

Tegelijkertijd zien we dat het gebruik van digitale onderwijsinhoud sterk geëvolueerd is, zowel bij de actoren aan de “aanbodzijde” (het bedrijfsleven en de publieke sector) als bij de actoren aan de “vraagzijde” (leraren, studenten en leerlingen). 

De digitale transitie brengt veel veranderingen met zich mee:

 • digitale onderwijsinhoud wordt creatiever, interactiever en wordt uitgebracht in diverse formaten
 • nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals immersieve realiteit en artificiële intelligentie (AI), helpen om nieuwe soorten onderwijsinhoud te leveren
 • er is een exponentiële toename in de productie van digitale onderwijsinhoud 

Deze ontwikkelingen brengen de volgende uitdagingen met zich mee:

 • digitale platforms en hun algoritmen kunnen fungeren als “poortwachters” van digitale onderwijsinhoud, wat de toegang tot deze hulpbronnen op verschillende manieren kan beïnvloeden
 • het is voor gebruikers moeilijker om de kwaliteit en betrouwbaarheid van digitale bronnen te controleren dan van traditionele inhoud
 • de bewaring op lange termijn van deze onderwijsmiddelen
 • risico’s voor cyberbeveiliging, gegevensbescherming en e-privacy

Andere uitdagingen zijn onder meer:

 • een gebrek aan gegevens en analyses over de huidige situatie en de (mogelijke) veranderingen die daaruit zullen voortvloeien
 • samen met de belanghebbenden de belangrijkste gebieden bepalen die steun van de Europese Unie (EU) kunnen gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren 
 • bevorderen van meertaligheid en culturele diversiteit in een geglobaliseerde markt en voorkomen dat leerlingen in probleemsituaties worden uitgesloten
 • samen met belanghebbenden oplossingen uitwerken die zij kunnen omarmen en volledig uitvoeren

Het doel van deze actie is na te gaan op welke gebieden EU-maatregelen een toegevoegde waarde kunnen bieden en om nauw met de belanghebbenden samen te werken en zo de meest doeltreffende oplossingen te vinden. 

Belangrijkste activiteiten en verwachte resultaten

In 2021 en 2022 zal de Europese Commissie een intensieve dialoog met de belanghebbenden op gang brengen, met onder meer bilaterale vergaderingen en een praktijkgemeenschap, zodat alle deelnemers zich betrokken voelen bij de voorgestelde oplossingen en de volledige uitvoering van die oplossingen haalbaar is. 

Begin 2022 wordt er een specifiek onderzoek gestart. In dit onderzoek zal rekening worden gehouden met de behoeften van lerenden, leerkrachten en relevante belanghebbenden op het gebied van onderwijs en opleiding, maar ook met het aanbod van digitale onderwijsinhoud. Ook de gevolgen voor het onderwijs van de coronacrisis, de digitale transformatie en de technologische innovatie zullen in detail worden beoordeeld. 

Deze activiteiten zullen resulteren in de oprichting van een Europees kader voor digitale onderwijsinhoud, met oplossingen die door de belanghebbenden gezamenlijk worden bedacht en omarmd. Het eindresultaat zal een combinatie van maatregelen zijn, met een overkoepelend kader.

Via een gelijktijdige actie, bestaande uit een lopend haalbaarheidsonderzoek, zal de Commissie betrouwbare kennis, bewijsmateriaal, analyses en richtsnoeren verzamelen over de mogelijke oprichting van een Europees uitwisselingsplatform. Het doel van het Europese uitwisselingsplatform zou erin bestaan om gecertificeerde onlinehulpbronnen en -platforms voor het onderwijs te verzamelen en te promoten. 

Tijdlijn

 • 2023 — een Europees kader voor digitale onderwijsinhoud voorstellen
 • eind 2021 — haalbaarheidsstudie en besluit over de oprichting van een Europees uitwisselingsplatform 

Financiering

Deze actie wordt gefinancierd door het Erasmus+-programma van de EU.

Contact opnemen

Voor meer informatie over deze actie kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Volg @EUDigitalEdu op Twitter voor de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen over deze actie en het volledige actieplan voor digitaal onderwijs.


Afbeelding: © Europese Unie, 2021.