Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas: 3 veiksmas

Europos skaitmeninio švietimo turinio sistema

Nors skaitmeninio turinio naudojimas švietimo tikslais nėra nauja tema, COVID-19 pandemija greitai paspartino tokių išteklių kūrimą ir naudojimą.

Tuo pat metu, vykstant skaitmeninei pertvarkai, stebime, kaip stipriai keičiasi įpročiai, susiję su skaitmeninio švietimo turinio naudojimu, tiek tarp dalyvių pasiūlos srityje (pramonės ir viešojo sektoriaus), tiek tarp dalyvių paklausos srityje (mokytojų, studentų ir mokinių).

Skaitmeninė pertvarka sukelia daug pokyčių:

 • skaitmeninio švietimo turinys tampa kūrybiškesnis, įtraukesnis, sąveikesnis ir integruotas į įvairius formatus;
 • nauji technologiniai pasiekimai, tokie kaip virtualioji realybė ir dirbtinis intelektas (DI), padeda pateikti naujų rūšių švietimo turinį;
 • eksponentiškai auga skaitmeninio švietimo turinio kūrimas.

Skaitmeninės pertvarkos keliami uždaviniai

Kartu su šiais pasiekimais iškyla kai kurie iš šių uždavinių:

 • skaitmeninės platformos ir jų algoritmai galėtų valdyti prieigą prie skaitmeninio švietimo turinio, galimai įvairiais būdais paveikdami prieigą prie šių išteklių;
 • naudotojams sunkiau patikrinti skaitmeninio švietimo išteklių kokybę ir patikimumą nei tradicinio turinio;
 • ilgalaikis šių švietimo išteklių išsaugojimas;
 • grėsmės kibernetiniam saugumui, duomenų apsaugai ir privatumui internete.

Kiti iškylantys uždaviniai:

 • trūksta duomenų apie esamą situaciją bei jų analizės ir dėl to (galimai) kilsiančius pokyčius;
 • kartu su suinteresuotaisiais subjektais nustatyti prioritetines Europos Sąjungos (ES) paramos sritis švietimo kokybei gerinti;
 • skatinti daugiakalbystę ir kultūrinę įvairovę globalizuotoje rinkoje ir užkirsti kelią mokinių, esančių nepalankioje padėtyje, atskirčiai;
 • kartu su suinteresuotaisiais subjektais kurti sprendimus, kuriais jie pasinaudos ir kuriuos galima visapusiškai įgyvendinti.

Tikslas

Šiuo veiksmu siekiama nustatyti sritis, kuriose ES veiksmai suteiktų pridėtinės vertės, ir glaudžiai bendradarbiauti su suinteresuotaisiais subjektais ieškant veiksmingiausių sprendimų.

Pagrindinė veikla ir numatomi rezultatai

2022–2023 m. Europos Komisija pradės intensyvų suinteresuotųjų subjektų dialogo procesą, įskaitant dvišalius susitikimus, ir sutelks specialistų bendruomenę, siekdama užtikrinti, kad visi dalyviai pasijaustų atsakingi už siūlomus sprendimus ir kad juos būtų galima visapusiškai įgyvendinti.

2022 m. bus pradėtas specialus tyrimas. Šiame tyrime bus atsižvelgta į besimokančių asmenų, pedagogų ir atitinkamų švietimo ir mokymo suinteresuotųjų subjektų poreikius, taip pat į skaitmeninio švietimo turinio pasiūlą.  Atliekant tyrimą taip pat bus įvertintas COVID-19 pandemijos, skaitmeninės pertvarkos ir technologinių inovacijų poveikis švietimui.

Europos skaitmeninio švietimo turinio sistema

Dėl šios veiklos bus parengta įvairių priemonių – Europos skaitmeninio švietimo turinio sistema, kurioje bus pateikti kartu su suinteresuotaisiais subjektais sukurti ir jų priimti sprendimai.

Europos aukštojo mokslo turinio ir švietimo duomenų mainų platforma

Kita Skaitmeninio švietimo veiksmų plano 3 veiksmo iniciatyva yra Europos aukštojo mokslo turinio ir švietimo duomenų mainų platformos sukūrimas. Europos mainų platformos tikslas – remti glaudesnį tarpvalstybinį aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimą ir skatinti turinio ir švietimo duomenų mainus.

Tvarkaraštis

 • 2022–2023 m. – tyrimo, padedančio rengti Europos skaitmeninio švietimo turinio sistemą, įgyvendinimas
 • 2022 m. – parengiamasis Europos aukštojo mokslo mainų platformos etapas

Skaitmeninio švietimo veiksmų plano 3 veiksmas finansuojamas ES programos „Erasmus+“ lėšomis.

Susisiekite

Jei norite apie šį veiksmą sužinoti daugiau, susisiekite su mumis e. pašto adresu EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekite EUDigitalEducation socialiniame tinkle „Twitter“, kad sužinotumėte naujausią informaciją apie šį veiksmą ir visą Skaitmeninio švietimo veiksmų planą bei su jais susijusius pokyčius.

 

Susijęs turinys

Addressing these challenges

Since 2022, the European Commission put in place an intensive stakeholder dialogue process. This included bilateral meetings and a community of practice, to ensure that all actors have ownership of the proposed solutions and that their full implementation is achievable.

In November 2023, the Council recommended that EU countries, stakeholders and the European Commission work together to provide quality requirements and create guidelines for better digital education content. This aims to help countries assess and improve the quality, safety, trustworthiness, and inclusiveness of digital education materials.

Working group on higher education interoperability framework

The Digital Education Hub runs a working group of over 130 professionals and experts to develop the framework for higher education interoperability.

The framework seeks to enhance collaboration and efficiency within European universities by establishing common standards and protocols for data exchange in teaching and learning systems.

The working group plans to release the framework by February 2025.

Timeline

 • 2022-2023
  • Preparatory study contributing to a European Digital Education Content Framework
  • Preparatory phase toward the launch of a European exchange platform for Higher Education
 • 2024-2025

  Set-up of the Digital Education Content Expert Group to provide guidelines, quality requirements and criteria

 • June 2024

  Presentation of the framework design, collaboratively created by the Higher Education Interoperability Working Group

 • February 2025

  Release of the Higher Education Interoperability Framework

Get in touch