Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas: 3 veiksmas

Nors skaitmeninio turinio naudojimas švietimo tikslais nėra nauja tema, COVID-19 pandemija greitai paspartino tokių išteklių kūrimą ir naudojimą. 

Tuo pat metu stebime, kaip stipriai keičiasi įpročiai, susiję su skaitmeninio švietimo turinio naudojimu, tiek tarp dalyvių pasiūlos srityje (pramonės ir viešojo sektoriaus), tiek tarp dalyvių paklausos srityje (mokytojų, studentų ir mokinių). 

Skaitmeninė pertvarka sukelia daug pokyčių:

 • skaitmeninio švietimo turinys tampa kūrybiškesnis, įtraukesnis ir integruotas į įvairius formatus;
 • nauji technologiniai pasiekimai, tokie kaip virtualioji realybė ir dirbtinis intelektas (DI), padeda pateikti naujų rūšių švietimo turinį;
 • eksponentiškai auga skaitmeninio švietimo turinio kūrimas. 

Kartu su šiais pasiekimais iškyla kai kurie iš šių sunkumų:

 • skaitmeninės platformos ir jų algoritmai galėtų valdyti prieigą prie skaitmeninio švietimo turinio, galimai įvairiais būdais paveikdami prieigą prie šių išteklių;
 • naudotojams sunkiau patikrinti skaitmeninio švietimo išteklių kokybę ir patikimumą nei tradicinio turinio;
 • ilgalaikis šių švietimo išteklių išsaugojimas;
 • grėsmės kibernetiniam saugumui, duomenų apsaugai ir privatumui internete.

Kiti iškylantys sunkumai:

 • trūksta duomenų apie esamą situaciją bei jų analizės ir dėl to (galimai) kilsiančius pokyčius;
 • kartu su suinteresuotaisiais subjektais nustatyti prioritetines Europos Sąjungos (ES) paramos sritis švietimo kokybei gerinti; 
 • skatinti daugiakalbystę ir kultūrinę įvairovę globalizuotoje rinkoje ir užkirsti kelią mokinių, esančių nepalankioje padėtyje, atskirčiai;
 • kartu su suinteresuotaisiais subjektais kurti sprendimus, kuriais jie pasinaudos ir kuriuos galima visapusiškai įgyvendinti.

Šiuo veiksmu siekiama nustatyti sritis, kuriose ES veiksmai suteiktų pridėtinės vertės, ir glaudžiai bendradarbiauti su suinteresuotaisiais subjektais ieškant veiksmingiausių sprendimų. 

Pagrindinė veikla ir numatomi rezultatai

2021–2022 m. Europos Komisija pradės intensyvų suinteresuotųjų subjektų dialogo procesą, įskaitant dvišalius susitikimus, ir sutelks specialistų bendruomenę, siekdama užtikrinti, kad visi dalyviai pasijaustų atsakingi už siūlomus sprendimus ir kad juos būtų galima visapusiškai įgyvendinti. 

Specialus tyrimas bus pradėtas 2022 m. pradžioje. Šiame tyrime bus atsižvelgta į besimokančių asmenų, pedagogų ir atitinkamų švietimo ir mokymo suinteresuotųjų subjektų poreikius, taip pat į skaitmeninio švietimo turinio pasiūlą. Tyrime taip pat bus išsamiai įvertintas poveikis švietimui, kylantis dėl COVID-19 pandemijos, skaitmeninės pertvarkos ir technologinių naujovių. 

Dėl šios veiklos bus sukurta Europos skaitmeninio švietimo turinio sistema, kurioje bus pateikti kartu su suinteresuotaisiais subjektais sukurti ir jų priimti sprendimai. Galutinis rezultatas bus priemonių derinys, suformuotas visos sistemos mastu.

Lygiagrečiai įgyvendinamu veiksmu, kurį sudaro šiuo metu atliekama galimybių studija, Komisijai bus suteikta patikimų žinių, duomenų, analizė ir gairės dėl galimo Europos mainų platformos sukūrimo. Europos mainų platformoje būtų siekiama sutelkti ir remti sertifikuotus internetinius švietimo išteklius ir platformas. 

Tvarkaraštis

 • 2023 m. – pasiūloma Europos skaitmeninio švietimo turinio sistema;
 • 2021 m. pabaigoje – pradedama galimybių studija ir priimamas sprendimas dėl Europos mainų platformos sukūrimo. 

Finansavimas

Šis veiksmas finansuojamas ES programos „Erasmus+“ lėšomis.

Susisiekite

Jei norite apie šį veiksmą sužinoti daugiau, susisiekite su mumis e. pašto adresu
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekite @EUDigitalEdu socialiniame tinkle „Twitter“, kad sužinotumėte naujausią informaciją apie šį veiksmą ir visą Skaitmeninio švietimo veiksmų planą bei su jais susijusius pokyčius.


Paveikslas antraštinėje dalyje: © Europos Sąjunga, 2021.