Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

O európskom vzdelávacom priestore

Európsky vzdelávací priestor podporuje spoluprácu členských štátov Európskej únie na budovaní odolnejších a inkluzívnejších systémov vnútroštátneho vzdelávania a odbornej prípravy.

Oboznámte sa s európskym vzdelávacím priestorom

Slide

Prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a odbornej príprave

Chceme, aby mali všetci v EÚ do roku 2025 prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a odbornej príprave. Pozrite si, ako budujeme európsky vzdelávací priestor.

Ďalšie informácie o európskom vzdelávacom priestore

Európsky semester

Komisia vykonáva počas európskeho semestra analýzy krajín v oblastiach politiky na podporu dosiahnutia inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.