Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma – Vaihe 3

Digitaalisen koulutuksen sisältöä koskevat eurooppalaiset puitteet

Keskustelu digitaalisten alustojen ja oppimateriaalien käytöstä on ollut käynnissä jo pitkään. Kutenkin vasta koronapandemian myötä digitaalisia sisältöjä ryhdyttiin luomaan ja käyttämään nopeassa tahdissa.

Digitaalisen siirtymän myötä myös digitaalisten koulutussisältöjen käyttötavat ovat muuttumassa sekä materiaalien tarjoajien puolella yksityisellä ja julkisella sektorilla että niiden käyttäjien – opettajien, opiskelijoiden ja oppilaiden – keskuudessa.

Digitaalinen siirtymä tuo mukanaan monia muutoksia:

 • digitaalisista koulutussisällöistä pyritään tekemään entistä luovempia, innostavampia, interaktiivisempia ja monipuolisempia
 • uudet teknologiset ominaisuudet, kuten immersiivinen todellisuus ja tekoäly, innostavat tuottamaan uudenlaisia koulutussisältöjä
 • digitaalisten koulutussisältöjen tuottaminen lisääntyy ennennäkemättömällä vauhdilla

Digitaalisen siirtymän haasteet

Kehityksestä seuraa myös uusia haasteita. Näitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 • digitaaliset alustat ja niiden algoritmit voivat toimia digitaalisten koulutussisältöjen ”portinvartijoina” ja vaikeuttaa materiaalien saatavuutta
 • käyttäjät eivät voi olla yhtä varmoja digitaalisten oppimateriaalien laadusta ja luotettavuudesta kuin esimerkiksi perinteisten oppikirjojen kohdalla
 • digitaalisten materiaalien ja alustojen pitkäaikaisesta säilymisestä ei ole takeita
 • kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja sähköisen viestinnän turvallisuuteen liittyvät riskit

Muita haasteita ovat muun muassa seuraavat:

 • meneillään olevasta tilanteesta tai tulevista (potentiaalisista) muutoksista kertovien tietojen tai analyysien puuttuminen
 • koulutuksen laadun parantamiseen tähtäävän EU:n tuen painopisteiden määrittely yhdessä sidosryhmien kanssa
 • monikielisyyden ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen globaaleilla markkinoilla ja heikossa asemassa olevien oppilaiden syrjäytymisen torjuminen
 • käyttö- ja toteuttamiskelpoisten ratkaisujen luominen yhdessä sidosryhmien kanssa

Tavoite

Aloitteen tavoitteena on tunnistaa alat, joilla EU:n tason toiminta tuo lisäarvoa, ja tehdä tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa, jotta käyttöön saadaan kaikkein tehokkaimmat ratkaisut.

Keskeiset toimet ja ennakoidut tulokset:

Komissio käynnistää vuosien 2022 ja 2023 aikana sidosryhmien välisen intensiivisen vuoropuhelun, johon kuuluu muun muassa kahdenvälisiä kokouksia ja toimintayhteisön perustaminen tietojen ja kokemusten vaihtoa varten. Yhteistyön avulla varmistetaan, että käyttöön otettavilla ratkaisuilla on kaikkien toimijoiden tuki ja että ne pystytään toteuttamaan kokonaisuudessaan.

Lisäksi vuonna 2022 käynnistetään tutkimus, jonka tarkoituksena on tukea näitä tavoitteita. Tutkimuksessa käsitellään sekä oppijoiden, kouluttajien ja koulutusalan sidosryhmien tarpeita että digitaalisten materiaalien tarjontaa.  Siinä arvioidaan myös koronapandemian, digitaalisen siirtymän ja teknologisten innovaatioiden vaikutuksia koulutukseen.

Digitaalisen koulutuksen sisältöä koskevat eurooppalaiset puitteet

Näiden toimien tulosten perusteella luodaan digitaalisen koulutuksen sisältöä koskevat eurooppalaiset puitteet. Ne koostuvat monenlaisista toimenpiteistä, joissa on huomioitu sidosryhmien kehittämät ja hyväksymät ratkaisut.

Korkea-asteen koulutuksen sisältöjä ja koulutustietoja käsittelevä eurooppalainen tiedonvaihtofoorumi

Toinen digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman 3. vaiheeseen kuuluva aloite on korkea-asteen koulutuksen sisältöjä ja koulutustietoja käsittelevän eurooppalaisen tiedonvaihtofoorumin luominen. Eurooppalaisen tiedonvaihtofoorumin tavoitteena on tiivistää korkeakoulujen välistä kansainvälistä yhteistyötä sekä edistää sisältöjen ja koulutustietojen vaihtoja.

Aikataulu

 • 2022–2023 – Digitaalisen koulutuksen sisältöä koskevien eurooppalaisten puitteiden valmistelua edistävän tutkimuksen toteuttaminen
 • 2022 – Korkea-asteen koulutuksen tiedonvaihtofoorumin käynnistämisen valmisteluvaihe

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman 3. vaihetta rahoitetaan EU:n Erasmus+ -ohjelmasta.

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja tästä toimesta, ota yhteyttä sähköpostilla EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu

Seuraa meitä Twitterissä EUDigitalEducation, jotta saat uusimpia uutisia näiden toimien ja digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman edistymisestä.

 

Aiheeseen liittyvää

Addressing these challenges

Since 2022, the European Commission put in place an intensive stakeholder dialogue process. This included bilateral meetings and a community of practice, to ensure that all actors have ownership of the proposed solutions and that their full implementation is achievable.

In November 2023, the Council recommended that EU countries, stakeholders and the European Commission work together to provide quality requirements and create guidelines for better digital education content. This aims to help countries assess and improve the quality, safety, trustworthiness, and inclusiveness of digital education materials.

Working group on higher education interoperability framework

The Digital Education Hub runs a working group of over 130 professionals and experts to develop the framework for higher education interoperability.

The framework seeks to enhance collaboration and efficiency within European universities by establishing common standards and protocols for data exchange in teaching and learning systems.

The working group plans to release the framework by February 2025.

Timeline

 • 2022-2023
  • Preparatory study contributing to a European Digital Education Content Framework
  • Preparatory phase toward the launch of a European exchange platform for Higher Education
 • 2024-2025

  Set-up of the Digital Education Content Expert Group to provide guidelines, quality requirements and criteria

 • June 2024

  Presentation of the framework design, collaboratively created by the Higher Education Interoperability Working Group

 • February 2025

  Release of the Higher Education Interoperability Framework

Get in touch