Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Európsky vzdelávací priestor

Odstraňovanie prekážok vzdelávania a zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých

Building the European Education Area: Progress report published

The European Commission adopted on 18 November the report on progress to achieve the European Education Area by 2025 – an area where barriers to learning are gone and everyone has better access to quality education. The report looks at the ongoing work and progress towards EU-level targets.

Read more about the publication of the EEA Progress Report  

Podpora ľudí postihnutých inváziou Ruska na Ukrajinu

Európska komisia je v týchto mimoriadne náročných časoch odhodlaná podporovať ukrajinský ľud a poskytovať mu všetku dostupnú pomoc v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a v ďalších oblastiach. EÚ zároveň vylúčila Rusko z účasti na verejných zákazkách a zabezpečila jeho odstrihnutie od európskych peňazí.

Oboznámte sa s tým, ako EÚ podporuje Ukrajinu  

Európsky vzdelávací priestor

Iniciatíva EVP štruktúruje spoluprácu medzi členskými štátmi a zainteresovanými stranami s cieľom vybudovať odolnejšie a inkluzívnejšie vnútroštátne vzdelávacie systémy.

Aktuality týkajúce sa EVP