Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Európsky vzdelávací priestor

Odstraňovanie prekážok vzdelávania a zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých

Slide

Oboznámte sa s EVP

Hlavné témy

Informácie o činnosti EÚ zameranej na vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru (rozčlenené podľa hlavných tém)

Stupne vzdelania

Prečítajte si o iniciatívach EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré prispievajú k európskemu vzdelávaciemu priestoru (rozčlenené podľa stupňov vzdelania).

Podpora ľudí postihnutých inváziou Ruska na Ukrajinu

Európska komisia je v týchto mimoriadne náročných časoch odhodlaná podporovať ukrajinský ľud a poskytovať mu všetku dostupnú pomoc v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a v ďalších oblastiach. EÚ zároveň vylúčila Rusko z účasti na verejných zákazkách a zabezpečila jeho odstrihnutie od európskych peňazí.

Oboznámte sa s tým, ako EÚ podporuje Ukrajinu  

Európsky vzdelávací priestor

Iniciatíva EVP štruktúruje spoluprácu medzi členskými štátmi a zainteresovanými stranami s cieľom vybudovať odolnejšie a inkluzívnejšie vnútroštátne vzdelávacie systémy.

Obľúbené témy

  • Prečítajte si o tom, prečo a ako európsky vzdelávací priestor vzniká.

  • Oboznámte sa s tým, ako členské štáty EÚ a zainteresované strany spolupracujú pri zavádzaní EVP.

  • Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS) uľahčuje uznávanie kvalifikácií.

  • Pomocou tohto bezplatného hodnotiaceho nástroja zistíte, aký digitálny potenciál má vaša škola.

  • The free self-reflection tool for primary and secondary school teachers to see where they stand with digital technology in their teaching.