Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitálne vzdelávanie

EÚ podporuje rozvoj vysokovýkonného európskeho ekosystému digitálneho vzdelávania a snaží sa posilniť kompetencie a zručnosti občanov týkajúce sa digitálnej transformácie.

Informácie o digitálnom vzdelávaní

Slide

Čo robí EÚ v oblasti digitálneho vzdelávania?

Akčný plán digitálneho vzdelávania

Akčný plán digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027 je hlavnou iniciatívou Komisie v oblasti politiky digitálneho vzdelávania.

Bezplatné nástroje na sebareflexiu

Nástroje sebareflexie týkajúce sa digitálnych kompetencií v oblasti vzdelávania: SELFIE, SELFIE pre UČITEĽOV a SELFIE pre učenie sa prácou.

Pracovné skupiny

Viac informácií o práci pracovných skupín strategického rámca európskeho vzdelávacieho priestoru v oblasti digitálneho vzdelávania.

Aktuality v oblasti digitálneho vzdelávania

Aktuality v oblasti digitálneho vzdelávania

Pridajte sa ku komunite!

Európske centrum digitálneho vzdelávania

Centrum podporuje posilnenú spoluprácu a dialóg medzi zainteresovanými stranami v oblasti digitálneho vzdelávania. Informácie o centre digitálneho vzdelávania

DigComp

Táto komunita praxe podporuje aktualizáciu referenčného rámca digitálnych kompetencií. Pridať sa ku komunite DigComp

Komunita SELFIE

Staňte sa členom komunity SELFIE na LinkedIn, aby ste mohli spolupracovať s inými používateľmi tohto nástroja. Prispieť ku komunite SELFIE

Komunita SELFIE pre UČITEĽOV

Zapojte sa do komunity praxe DigCompEdu s cieľom diskutovať a zapájať sa do interakcie s inými pedagógmi, pokiaľ ide o SELFIE pre UČITEĽOV, príslušný koncepčný rámec a súvisiace zdroje. Pridať sa ku komunite DigCompEdu

 

Možnosti financovania z prostriedkov EÚ

  • Nový program financovania z prostriedkov EÚ zameraný na sprístupňovanie digitálnych technológií podnikom, občanom a orgánom verejnej správy.

  • Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.

Zapojte sa

Digitálny programovací maratón zameraný na vzdelávanie

DigiEduHack je príležitosťou pre kohokoľvek na svete prispieť k riešeniu problémov v oblasti digitálneho vzdelávania. Informácie o digitálnom programovacom maratóne zameranom na vzdelávanie

Európsky týždeň programovania

Európsky týždeň programovania je iniciatíva na miestnej úrovni, v rámci ktorej sa verejnosti hravou formou približuje programovanie a digitálna gramotnosť. Informácie o tom, čo ponúka týždeň programovania

 

Zamestnanosť a dobrovoľníctvo

Pozrite si praktické informácie a príležitosti v oblasti zamestnania vrátane dobrovoľníctva a stáží.