Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Planul de acțiune pentru educația digitală – Acțiunea 3

Deși utilizarea conținutului digital în scopuri educative nu este un subiect nou, pandemia de COVID-19 a accelerat rapid producția și utilizarea unor astfel de resurse. 

În paralel, remarcăm o transformare profundă a obiceiurilor legate de utilizarea conținutului educațional digital, atât la nivelul ofertei, și anume industria și sectorul public, cât și la nivelul cererii, și anume profesorii, studenții și elevii. 

Tranziția digitală aduce după sine numeroase schimbări:

 • conținutul educațional digital devine mai creativ, mai motivant și este disponibil în diverse formate
 • evoluțiile noilor tehnologii, precum realitatea imersivă și inteligența artificială (IA), contribuie la furnizarea unor noi tipuri de conținut educațional
 • se remarcă o creștere exponențială a producției de conținut educațional digital 

Aceste evoluții aduc după sine unele dintre următoarele provocări:

 • platformele digitale și algoritmii lor pot funcționa drept „gardieni” (gatekeepers) ai conținutului educațional digital și pot afecta în diferite moduri accesul la resursele respective
 • este mai dificil pentru utilizatori să verifice calitatea și fiabilitatea resurselor educaționale digitale decât în cazul conținutului tradițional
 • păstrarea pe termen lung a respectivelor resurse educaționale
 • securitatea cibernetică, protecția datelor și riscurile legate de confidențialitatea electronică

Printre provocări se mai numără:

 • lipsa de date și de analize cu privire la situația actuală și la schimbările (potențiale) care se vor produce în urma acesteia
 • identificarea împreună cu părțile interesate a domeniilor prioritare care necesită sprijin din partea Uniunii Europene (UE) în vederea îmbunătățirii calității educației 
 • promovarea multilingvismului și a diversității culturale pe o piață globalizată și prevenirea excluderii elevilor dezavantajați
 • elaborarea soluțiilor împreună cu părțile interesante, pe care acestea le vor adopta și care pot fi puse în aplicare în totalitate

Scopul acestei acțiuni este identificarea domeniilor în care intervenția UE ar aduce o valoare adăugată și cooperarea strânsă cu părțile interesate în vederea identificării celor mai eficiente soluții. 

Activități de bază și rezultate preconizate

De-a lungul anilor 2021 și 2022, Comisia Europeană va iniția un dialog intens cu părțile interesate, care va include reuniuni bilaterale și o comunitate de practică, pentru a garanta faptul că toți actorii simt că au contribuit la soluțiile propuse și că acestea pot fi puse în aplicare în totalitate. 

Se va lansa un studiu specific la începutul anului 2022. Respectivul studiu va lua în considerare nevoile cursanților, ale cadrelor didactice și ale părților interesate relevante din domeniul educației și formării, precum și oferta de conținut educațional digital. De asemenea, studiul va evalua în detaliu impactul pandemiei de COVID-19 asupra educației, asupra transformării digitale și asupra inovării tehnologice. 

Aceste activități vor avea drept rezultat crearea unui „Cadru european privind conținutul educațional digital”, cu soluții elaborate împreună cu părțile interesate și acceptate de acestea. Rezultatul final va consta într-o combinație de măsuri concretizate sub egida unui cadru.

Prin intermediul unei acțiuni paralele care constă într-un studiu de fezabilitate aflat în desfășurare, Comisia va dobândi cunoștințe, dovezi, analize și îndrumări fiabile cu privire la posibila creare a unei platforme europene de schimb. Platforma europeană de schimb ar avea drept scop colectarea și promovarea resurselor și platformelor de educație online certificate. 

Calendar

 • 2023 – propunerea unui Cadru european privind conținutul educațional digital
 • Finalul anului 2021 – studiul de fezabilitate și decizia cu privire la crearea unei platforme europene de schimb 

Finanțare

Această acțiune este finanțată de programul Erasmus+ al UE.

Intrați în legătură cu noi

Dacă doriți să obțineți mai multe informații în legătură cu această acțiune, scrieți-ne un e-mail la adresa
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Urmăriți @EUDigitalEdu pe Twitter pentru ultimele noutăți și evoluții cu privire la această acțiune și la întregul Plan de acțiune pentru educația digitală.


Imagini header: © Uniunea Europeană, 2021.