Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Planul de acțiune pentru educația digitală – Acțiunea 3

Cadrul european privind conținutul educațional digital

Deși utilizarea conținutului digital în scopuri educative nu este un subiect nou, pandemia de COVID-19 a accelerat rapid producția și utilizarea unor astfel de resurse.

În paralel, odată cu transformarea digitală în curs, remarcăm o transformare profundă a obiceiurilor legate de utilizarea conținutului educațional digital, atât la nivelul ofertei (în rândul actorilor din sectorul privat și public), cât și la nivelul cererii (în rândul profesorilor, al studenților și al eleviilor).

Tranziția digitală aduce după sine numeroase schimbări:

 • conținutul educațional digital devine mai creativ, mai motivant, mai interactiv, pe lângă faptul că este disponibil în diverse formate
 • evoluțiile noilor tehnologii, precum realitatea imersivă și inteligența artificială (IA), contribuie la furnizarea unor noi tipuri de conținut educațional
 • se remarcă o creștere exponențială a producției de conținut educațional digital

Provocările tranziției digitale

Aceste evoluții aduc și unele provocări. De exemplu:

 • platformele digitale și algoritmii lor pot acționa drept controlori de acces la conținutul educațional digital și pot afecta în diferite moduri accesul la resursele respective
 • este mai dificil pentru utilizatori să verifice calitatea și fiabilitatea resurselor educaționale digitale decât în cazul conținutului tradițional
 • trebuie să aflăm cum se pot păstra pe termen lung respectivele resurse educaționale
 • trebuie să aflăm cum se pot asigura securitatea cibernetică, protecția datelor și cum se pot evita riscurile legate de confidențialitatea electronică

Printre provocări se mai numără:

 • lipsa de date și de analize cu privire la situația actuală și la schimbările (potențiale) care se vor produce în urma acesteia
 • trebuie să vedem cum putem identifica împreună cu părțile interesate domeniile prioritare care necesită sprijin din partea Uniunii Europene (UE) în vederea îmbunătățirii calității educației
 • trebuie să vedem cum se poate promova multilingvismul și diversitatea culturală pe o piață globalizată și cum se poate preveni excluderea elevilor dezavantajați
 • trebuie să aflăm cum să elaborăm soluții împreună cu părțile interesante, soluții pe care acestea să le poată adopta și aplica în totalitate

Obiectiv

Scopul acestei acțiuni este să identificăm domeniile în care intervenția UE ar aduce valoare adăugată și să intensificăm cooperarea cu părțile interesate pentru a găsi cele mai eficiente soluții.

Activități de bază și rezultate preconizate

De-a lungul anilor 2022 și 2023, Comisia Europeană va iniția un dialog intens cu părțile interesate, care va include reuniuni bilaterale și o comunitate de practică. Astfel, toți actorii implicați vor simți că au contribuit la soluțiile propuse și le vor putea aplica în întregime.

Un studiu specific va fi lansat în 2022. Respectivul studiu va lua în considerare nevoile cursanților, ale cadrelor didactice și ale părților interesate relevante din domeniul educației și formării, precum și oferta de conținut educațional digital.  El va evalua, de asemenea, impactul pandemiei de COVID-19, al transformării digitale și al inovării tehnologice asupra educației.

Cadrul european privind conținutul educațional digital

Aceste activități vor avea drept rezultat o combinație de măsuri redate într-un „Cadru european privind conținutul educațional digital”, cu soluții elaborate împreună cu părțile interesate și acceptate de acestea.

Platforma europeană de schimb de conținut pentru învățământul superior și de date educaționale

O altă inițiativă din cadrul Acțiunii 3 din cadrul Planului de acțiune pentru educația digitală este crearea unei platforme europene de schimb de conținut pentru învățământul superior și de date educaționale. Scopul platformei europene de schimb este de a sprijini o cooperare transnațională mai strânsă între instituțiile de învățământ superior și de a promova schimbul de conținut și de date educaționale.

Calendar

 • 2022-2023 – implementarea studiului care contribuie la pregătirea cadrului european privind conținutul educațional digital
 • 2022 – etapa de pregătire premergătoare lansării unei platforme europene de schimb pentru învățământul superior

Acțiunea 3 din Planul de acțiune pentru educația digitală este finanțată prin programul Erasmus+ al UE.

Contactați-ne

Dacă doriți să obțineți mai multe informații în legătură cu această acțiune, scrieți-ne un e-mail la adresa EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Urmăriți EUDigitalEducation pe Twitter pentru ultimele noutăți și evoluții cu privire la această acțiune și la întregul Plan de acțiune pentru educația digitală.

 

Conținut conex

Addressing these challenges

Since 2022, the European Commission put in place an intensive stakeholder dialogue process. This included bilateral meetings and a community of practice, to ensure that all actors have ownership of the proposed solutions and that their full implementation is achievable.

In November 2023, the Council recommended that EU countries, stakeholders and the European Commission work together to provide quality requirements and create guidelines for better digital education content. This aims to help countries assess and improve the quality, safety, trustworthiness, and inclusiveness of digital education materials.

Working group on higher education interoperability framework

The Digital Education Hub runs a working group of over 130 professionals and experts to develop the framework for higher education interoperability.

The framework seeks to enhance collaboration and efficiency within European universities by establishing common standards and protocols for data exchange in teaching and learning systems.

The working group plans to release the framework by February 2025.

Timeline

 • 2022-2023
  • Preparatory study contributing to a European Digital Education Content Framework
  • Preparatory phase toward the launch of a European exchange platform for Higher Education
 • 2024-2025

  Set-up of the Digital Education Content Expert Group to provide guidelines, quality requirements and criteria

 • June 2024

  Presentation of the framework design, collaboratively created by the Higher Education Interoperability Working Group

 • February 2025

  Release of the Higher Education Interoperability Framework