Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski plan za digitalno obrazovanje – 3. mjera

Upotreba digitalnog sadržaja u obrazovne svrhe nije novost, ali je pandemija bolesti COVID-19 naglo ubrzala proizvodnju i upotrebu takvih resursa. 

Usporedno s time primjećujemo veliku promjenu u navikama upotrebe digitalnih obrazovnih sadržaja, među dionicima na „strani ponude” – industrijom i javnim sektorom – i dionicima na „strani potražnje” – učiteljima, profesorima, učenicima i studentima. 

Digitalna tranzicija donosi brojne promjene:

 • digitalni obrazovni sadržaji postaju kreativniji, poticajniji i ugrađeni u razne formate
 • nova tehnološka dostignuća, kao što su imerzivna stvarnost i umjetna inteligencija, pomažu u pružanju novih vrsta obrazovnog sadržaja
 • proizvodnja digitalnog obrazovnog sadržaja eksponencijalno raste. 

Te promjene uključuju i neke poteškoće:

 • digitalne platforme i njihovi algoritmi mogli bi djelovati kao „nadzornici” digitalnog obrazovnog sadržaja i tako na razne načine utjecati na pristup tim resursima
 • korisnicima je teže provjeriti kvalitetu i pouzdanost digitalnih obrazovnih resursa nego tradicionalnog sadržaja
 • dugoročno očuvanje tih obrazovnih resursa
 • rizici za kibersigurnost, zaštitu podataka i e-privatnost.

Postoje i drugi izazovi:

 • nedostatak podataka i analiza o trenutačnoj situaciji i (potencijalnim) promjenama koje će iz nje proizaći
 • utvrđivanje prioritetnih područja u suradnji s dionicima, koja Europska unija treba poduprijeti radi poboljšanja kvalitete obrazovanja 
 • promicanje višejezičnosti i kulturne raznolikosti na globaliziranom tržištu te sprečavanje isključenosti učenika u nepovoljnom položaju
 • zajedničko osmišljavanje rješenja s dionicima, koja će oni prihvatiti i koja se mogu u potpunosti provesti.

Svrha je ove mjere utvrditi područja u kojima bi djelovanje EU-a donijelo dodanu vrijednost i blisko surađivati s dionicima na traženju najučinkovitijih rješenja. 

Glavne aktivnosti i očekivani rezultati

Tijekom 2021. i 2022. Europska komisija provodit će intenzivan proces dijaloga s dionicima, uključujući bilateralne sastanke i zajednicu prakse, kako bi se osiguralo da se svi sudionici osjećaju suautorima predloženih rješenja i da su ta rješenja u potpunosti provediva. 

Početkom 2022. bit će pokrenuta namjenska studija u kojoj će se uzeti u obzir potrebe učenika, nastavnog osoblja i relevantnih dionika u području obrazovanja i osposobljavanja, ali i ponuda digitalnog obrazovnog sadržaja. Detaljno će se ocijeniti i utjecaj pandemije bolesti COVID-19, digitalne transformacije i tehnoloških inovacija na obrazovanje. 

Te aktivnosti dovest će do uspostave europskog okvira za digitalne obrazovne sadržaje, čija će rješenja dionici zajednički osmisliti i prihvatiti. Krajnji rezultat bit će kombinacija mjera koje čine okvir.

Usporedno djelovanje koje se sastoji od tekuće studije izvedivosti pružit će Komisiji pouzdano znanje, dokaze, analizu i smjernice o mogućoj uspostavi europske platforme za razmjenu, čija bi svrha bila prikupljanje i promicanje certificiranih internetskih obrazovnih resursa i platformi. 

Vremenski okvir

 • 2023. – prijedlog europskog okvira za digitalne obrazovne sadržaje
 • krajem 2021. – studija izvedivosti i odluka o uspostavi europske platforme za razmjenu 

Financiranje

Ova mjera financira se iz EU-ova programa Erasmus+.

Pišite nam

Ako želite saznati više o ovoj mjeri, možete nam se javiti putem e-pošte na:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Pratite @EUDigitalEdu za najnovije vijesti o ovoj mjeri i općenito o Akcijskom planu za digitalno obrazovanje.


Slika u zaglavlju: © Europska unija, 2021.