Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 3. ukrep

Evropski okvir za digitalne izobraževalne vsebine

Čeprav uporaba digitalnih vsebin za namene izobraževanja ni novost, je pandemija COVID-19 močno pospešila pripravo in uporabo takih virov.

Hkrati smo z digitalizacijo priča izrazitemu preoblikovanju navad v zvezi z uporabo digitalnih izobraževalnih vsebin tako na strani ponudnikov (industrije in javnega sektorja) kot tudi uporabnikov (učiteljev, študentov in učencev).

Digitalni prehod prinaša številne spremembe:

 • vsebina digitalnega izobraževanja postaja ustvarjalnejša, bolj spodbujevalna in interaktivna, prisotna pa je v vse več različnih oblikah;
 • novosti v tehnološkem razvoju, kot sta potopitvena resničnost in umetna inteligenca, pomagajo zagotavljati nove vrste izobraževalnih vsebin;
 • eksponentna rast proizvodnje vsebin digitalnega izobraževanja.

Izzivi digitalnega prehoda

Te novosti prinašajo tudi nekatere izzive:

 • digitalne platforme in njihovi algoritmi imajo lahko nadzorno vlogo nad digitalno izobraževalno vsebino, s čimer lahko različno vplivajo na dostop do teh virov;
 • uporabniki težje preverijo kakovost in zanesljivost digitalnih izobraževalnih virov kot tradicionalne vsebine;
 • dolgoročna hramba teh izobraževalnih virov;
 • kibernetska varnost, varstvo podatkov in tveganja za zasebnost na spletu.

Nadaljnji izzivi so med drugim:

 • pomanjkanje podatkov in analize v zvezi s sedanjimi razmerami ter (morebitne) spremembe, ki jih bodo te razmere povzročile;
 • določanje prednostnih področij skupaj z deležniki, ki jih mora podpreti Evropska unija (EU), da bi se izboljšala kakovost izobraževanja;
 • spodbujanje večjezičnosti in kulturne raznolikosti na globaliziranem trgu in preprečevanje izključenosti učencev, ki so v prikrajšanem položaju;
 • sooblikovanje rešitev z deležniki, ki jih bodo sprejeli in v celoti izvajali.

Cilj

Namen tega ukrepa je opredeliti področja, na katerih bi ukrepanje EU pomenilo dodano vrednost, in tesno sodelovati z deležniki, da bi poiskali najučinkovitejše rešitve.

Ključne dejavnosti in pričakovani rezultati

Evropska komisija bo v letih 2022 in 2023 vzpostavila intenziven dialog z deležniki, vključno z dvostranskimi srečanji in izkustveno skupnostjo, ter s tem vsem akterjem zagotovila, da se bodo počutili kot soustvarjalci predlaganih rešitev in da bodo te rešitve tudi v celoti izvedljive.

Leta 2022 se bo začela izvajati namenska študija, v kateri bodo upoštevane potrebe učencev in izobraževalcev ter zadevnih deležnikov s področja izobraževanja in usposabljanja, prav tako pa tudi dobava digitalnih izobraževalnih vsebin.  V okviru študije bodo ocenjeni tudi učinki pandemije COVID-19, digitalne preobrazbe in tehnoloških inovacij na izobraževanje.

Evropski okvir za digitalne izobraževalne vsebine

Rezultat teh dejavnosti bo skupek ukrepov v obliki evropskega okvira za digitalne izobraževalne vsebine, ki bo vseboval rešitve, ki jih bodo sooblikovali in sprejeli deležniki.

Evropska platforma za izmenjavo visokošolskih vsebin in izobraževalnih podatkov

Druga pobuda v okviru ukrepa 3. akcijskega načrta za digitalno izobraževanje je vzpostavitev platforme za izmenjavo visokošolskih vsebin in izobraževalnih podatkov. Namen evropske platforme za izmenjavo je podpreti tesnejše nadnacionalno sodelovanje med visokošolskimi ustanovami ter spodbujati izmenjavo vsebin in izobraževalnih podatkov.

Časovnica

 • 2022–2023 – izvedba študije, ki prispeva k pripravi evropskega okvira za digitalne izobraževalne vsebine
 • 2022 – pripravljalna faza za vzpostavitev evropske platforme za izmenjavo v visokem šolstvu

Ukrep 3 akcijskega načrta za digitalno izobraževanje se financira iz programa EU Erasmus+.

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, nam lahko pišete po elektronski pošti na naslov EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledite profilu EUDigitalEducation na Twitterju, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje.

 

Sorodne vsebine

Addressing these challenges

Since 2022, the European Commission put in place an intensive stakeholder dialogue process. This included bilateral meetings and a community of practice, to ensure that all actors have ownership of the proposed solutions and that their full implementation is achievable.

In November 2023, the Council recommended that EU countries, stakeholders and the European Commission work together to provide quality requirements and create guidelines for better digital education content. This aims to help countries assess and improve the quality, safety, trustworthiness, and inclusiveness of digital education materials.

Working group on higher education interoperability framework

The Digital Education Hub runs a working group of over 130 professionals and experts to develop the framework for higher education interoperability.

The framework seeks to enhance collaboration and efficiency within European universities by establishing common standards and protocols for data exchange in teaching and learning systems.

The working group plans to release the framework by February 2025.

Timeline

 • 2022-2023
  • Preparatory study contributing to a European Digital Education Content Framework
  • Preparatory phase toward the launch of a European exchange platform for Higher Education
 • 2024-2025

  Set-up of the Digital Education Content Expert Group to provide guidelines, quality requirements and criteria

 • June 2024

  Presentation of the framework design, collaboratively created by the Higher Education Interoperability Working Group

 • February 2025

  Release of the Higher Education Interoperability Framework