Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 3. ukrep

Čeprav uporaba digitalnih vsebin za namene izobraževanja ni novost, je pandemija COVID-19 močno pospešila pripravo in uporabo takih virov. 

Vzporedno s tem smo lahko priča izrazitemu preoblikovanju navad v zvezi z uporabo vsebin digitalnega izobraževanja, tako na strani ponudnikov (industrije in javnega sektorja) kot tudi uporabnikov (učiteljev, študentov in učencev). 

Digitalni prehod prinaša številne spremembe:

 • vsebina digitalnega izobraževanja postaja ustvarjalnejša in bolj spodbujevalna, prisotna pa je v vse več različnih oblikah;
 • novosti v tehnološkem razvoju, kot sta potopitvena resničnost in umetna inteligenca, pomagajo zagotavljati nove vrste izobraževalnih vsebin;
 • eksponentna rast proizvodnje vsebin digitalnega izobraževanja. 

Te novosti prinašajo tudi nekatere izzive:

 • digitalne platforme in njihovi algoritmi imajo lahko nadzorno vlogo nad digitalno izobraževalno vsebino, s čimer lahko različno vplivajo na dostop do teh virov;
 • uporabniki težje preverijo kakovost in zanesljivost digitalnih izobraževalnih virov kot tradicionalne vsebine;
 • dolgoročna hramba teh izobraževalnih virov;
 • kibernetska varnost, varstvo podatkov in tveganja za zasebnost na spletu.

Nadaljnji izzivi so med drugim:

 • pomanjkanje podatkov in analize v zvezi s sedanjimi razmerami ter (morebitne) spremembe, ki jih bodo te razmere povzročile;
 • določanje prednostnih področij skupaj z deležniki, ki jih mora podpreti Evropska unija (EU), da bi se izboljšala kakovost izobraževanja; 
 • spodbujanje večjezičnosti in kulturne raznolikosti na globaliziranem trgu in preprečevanje izključenosti učencev, ki so v prikrajšanem položaju;
 • sooblikovanje rešitev z deležniki, ki jih bodo sprejeli in v celoti izvajali.

Namen tega ukrepa je opredeliti področja, na katerih bi ukrepanje EU pomenilo dodano vrednost, in tesno sodelovati z deležniki, da bi poiskali najučinkovitejše rešitve. 

Ključne dejavnosti in pričakovani rezultati

Evropska komisija bo v letih 2021 in 2022 vzpostavila intenziven dialog z deležniki, vključno z dvostranskimi srečanji in izkustveno skupnostjo, ter s tem vsem akterjem zagotovila, da se bodo počutili kot soustvarjalci predlaganih rešitev in da bodo te rešitve tudi v celoti izvedljive. 

V začetku leta 2022 se bo začela izvajati namenska študija, v kateri bodo upoštevane potrebe učencev in izobraževalcev ter zadevnih deležnikov s področja izobraževanja in usposabljanja, prav tako pa tudi dobava digitalnih izobraževalnih vsebin. Poleg tega bo v okviru študije podrobno ocenjen vpliv na izobraževanje, ki je posledica pandemije COVID-19, digitalne preobrazbe in tehnoloških inovacij. 

Na podlagi teh dejavnosti bo nastal evropski okvir za digitalne izobraževalne vsebine z rešitvami, ki jih bodo sooblikovali in sprejeli tudi deležniki. Končni izid bo kombinacija ukrepov, ki bodo jasno določeni znotraj navedenega okvira.

Vzporeden ukrep, tj. študija izvedljivosti, ki je v teku, bo Komisiji zagotovil zanesljivo znanje, dokaze, analizo in smernice v zvezi z morebitno vzpostavitvijo evropske platforme za izmenjavo. Njen namen bi bil zbirati in spodbujati certificirane spletne izobraževalne vire in platforme. 

Časovnica

 • 2023 – predlog evropskega okvira za digitalne izobraževalne vsebine
 • konec leta 2021 – študija izvedljivosti in odločitev glede vzpostavitve evropske platforme za izmenjavo. 

Financiranje

Ta ukrep se financira iz programa EU Erasmus+.

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, lahko stopite v stik z nami prek elektronske pošte na naslovu
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledite profilu @EUDigitalEdu na Twitterju, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje.


Slika v glavi: © Evropska unija, 2021.