Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 3. ukrep

Evropski okvir za digitalne izobraževalne vsebine

Čeprav uporaba digitalnih vsebin za namene izobraževanja ni novost, je pandemija COVID-19 močno pospešila pripravo in uporabo takih virov.

Hkrati smo z digitalizacijo priča izrazitemu preoblikovanju navad v zvezi z uporabo digitalnih izobraževalnih vsebin tako na strani ponudnikov (industrije in javnega sektorja) kot tudi uporabnikov (učiteljev, študentov in učencev).

Digitalni prehod prinaša številne spremembe:

 • vsebina digitalnega izobraževanja postaja ustvarjalnejša, bolj spodbujevalna in interaktivna, prisotna pa je v vse več različnih oblikah;
 • novosti v tehnološkem razvoju, kot sta potopitvena resničnost in umetna inteligenca, pomagajo zagotavljati nove vrste izobraževalnih vsebin;
 • eksponentna rast proizvodnje vsebin digitalnega izobraževanja.

Izzivi digitalnega prehoda

Te novosti prinašajo tudi nekatere izzive:

 • digitalne platforme in njihovi algoritmi imajo lahko nadzorno vlogo nad digitalno izobraževalno vsebino, s čimer lahko različno vplivajo na dostop do teh virov;
 • uporabniki težje preverijo kakovost in zanesljivost digitalnih izobraževalnih virov kot tradicionalne vsebine;
 • dolgoročna hramba teh izobraževalnih virov;
 • kibernetska varnost, varstvo podatkov in tveganja za zasebnost na spletu.

Nadaljnji izzivi so med drugim:

 • pomanjkanje podatkov in analize v zvezi s sedanjimi razmerami ter (morebitne) spremembe, ki jih bodo te razmere povzročile;
 • določanje prednostnih področij skupaj z deležniki, ki jih mora podpreti Evropska unija (EU), da bi se izboljšala kakovost izobraževanja;
 • spodbujanje večjezičnosti in kulturne raznolikosti na globaliziranem trgu in preprečevanje izključenosti učencev, ki so v prikrajšanem položaju;
 • sooblikovanje rešitev z deležniki, ki jih bodo sprejeli in v celoti izvajali.

Cilj

Namen tega ukrepa je opredeliti področja, na katerih bi ukrepanje EU pomenilo dodano vrednost, in tesno sodelovati z deležniki, da bi poiskali najučinkovitejše rešitve.

Ključne dejavnosti in pričakovani rezultati

Evropska komisija bo v letih 2022 in 2023 vzpostavila intenziven dialog z deležniki, vključno z dvostranskimi srečanji in izkustveno skupnostjo, ter s tem vsem akterjem zagotovila, da se bodo počutili kot soustvarjalci predlaganih rešitev in da bodo te rešitve tudi v celoti izvedljive.

Leta 2022 se bo začela izvajati namenska študija, v kateri bodo upoštevane potrebe učencev in izobraževalcev ter zadevnih deležnikov s področja izobraževanja in usposabljanja, prav tako pa tudi dobava digitalnih izobraževalnih vsebin.  V okviru študije bodo ocenjeni tudi učinki pandemije COVID-19, digitalne preobrazbe in tehnoloških inovacij na izobraževanje.

Evropski okvir za digitalne izobraževalne vsebine

Rezultat teh dejavnosti bo skupek ukrepov v obliki evropskega okvira za digitalne izobraževalne vsebine, ki bo vseboval rešitve, ki jih bodo sooblikovali in sprejeli deležniki.

Evropska platforma za izmenjavo visokošolskih vsebin in izobraževalnih podatkov

Druga pobuda v okviru ukrepa 3. akcijskega načrta za digitalno izobraževanje je vzpostavitev platforme za izmenjavo visokošolskih vsebin in izobraževalnih podatkov. Namen evropske platforme za izmenjavo je podpreti tesnejše nadnacionalno sodelovanje med visokošolskimi ustanovami ter spodbujati izmenjavo vsebin in izobraževalnih podatkov.

Časovnica

 • 2022–2023 – izvedba študije, ki prispeva k pripravi evropskega okvira za digitalne izobraževalne vsebine
 • 2022 – pripravljalna faza za vzpostavitev evropske platforme za izmenjavo v visokem šolstvu

Ukrep 3 akcijskega načrta za digitalno izobraževanje se financira iz programa EU Erasmus+.

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, nam lahko pišete po elektronski pošti na naslov EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledite profilu EUDigitalEducation na Twitterju, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje.

 

Sorodne vsebine