Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Úrovne vzdelávania

Členské štáty Európskej únie organizujú svoje systémy vzdelávania a odbornej prípravy podľa spoločných úrovní. Zistite, čo EÚ robí na dosiahnutie európskeho vzdelávacieho priestoru na každej úrovni a v každom type vzdelávania.

Slide