Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Akční plán digitálního vzdělávání – Opatření 3

Evropský rámec obsahu digitálního vzdělávání

Využívání digitálního obsahu pro vzdělávací účely sice není nové téma, ale pandemie covidu-19 tvorbu a využívání těchto zdrojů rapidně urychlila.

Současně s probíhající digitální transformací pozorujeme zásadní změnu návyků, pokud jde o využívání digitálního vzdělávacího obsahu, a to jak mezi aktéry na „straně nabídky“ – průmyslem a veřejným sektorem, tak na „straně poptávky“ – učiteli, studenty a žáky.

Digitální transformace přináší mnoho změn

 • digitální vzdělávací obsah je čím dál kreativnější, atraktivnější a interaktivnější a využívá různé formáty
 • novinky v technologickém vývoji, jako například imerzivní virtuální realita a umělá inteligence (UI), pomáhají přinášet nové typy vzdělávacího obsahu
 • v tvorbě digitálního vzdělávacího obsahu dochází k exponenciálnímu nárůstu

Výzvy digitální transformace

Spolu s tímto vývojem vyvstávají i některé z následujících výzev

 • digitální platformy a jejich algoritmy by mohly působit jako „strážci“ digitálního vzdělávacího obsahu, což by případně mohlo různými způsoby ovlivnit přístup k těmto zdrojům
 • pro uživatele je obtížnější ověřit kvalitu a důvěryhodnost digitálních vzdělávacích zdrojů ve srovnání s klasickými formáty vzdělávacích materiálů
 • dlouhodobé uchovávání těchto vzdělávacích zdrojů
 • kybernetická bezpečnost, ochrana údajů a rizika v oblasti soukromí a elektronických komunikací

Mezi další výzvy patří

 • řešit nedostatek údajů a analýz týkajících se současné situace a (potenciálních) změn, které z ní vyplynou
 • společně se zúčastněnými stranami stanovit prioritní oblasti podpory Evropské unie (EU) s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání
 • podporovat mnohojazyčnost a kulturní rozmanitost na globalizovaném trhu a předcházet vyloučení žáků ve znevýhodněných situacích
 • spoluvytvářet se zúčastněnými stranami řešení, která přijmou a která lze plně realizovat

Cíl

Účelem tohoto opatření je určit oblasti, v nichž by opatření EU přinesla přidanou hodnotu, a úzce spolupracovat se zúčastněnými stranami při hledání nejúčinnějších řešení.

Klíčové činnosti a očekávané výsledky

V průběhu let 2022 a 2023 bude Evropská   komise realizovat intenzivní proces dialogu se zúčastněnými stranami, včetně dvoustranných setkání a společenství praxe. Všichni aktéři tak pocítí, že mají na navrhovaných řešeních svůj podíl a že je možné dosáhnout jejich plné realizace.

V roce 2022 bude zahájena specializovaná studie, která zohlední potřeby studentů, pedagogů a příslušných zúčastněných stran v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, jakož i nabídku digitálního vzdělávacího obsahu.  Zhodnotí také dopad, který mají na vzdělávání pandemie covidu-19, digitální transformace a technologické inovace.

Evropský rámec pro obsah digitálního vzdělávání

Výsledkem těchto činností bude kombinace opatření ve formě evropského rámce pro obsah digitálního vzdělávání, jehož součástí budou řešení společně vytvořená a přijatá zúčastněnými stranami.

Evropská platforma pro výměnu obsahu a vzdělávacích údajů týkajících se vysokoškolského vzdělávání

Další iniciativou v rámci opatření 3 akčního plánu digitálního vzdělávání je vytvoření evropské platformy pro výměnu obsahu a vzdělávacích údajů týkajících se vysokoškolského vzdělávání . Účelem této evropské platformy je podporovat hlubší nadnárodní spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podporovat výměnu obsahu a údajů o vzdělávání.

Harmonogram

 • 2022–2023 – provádění studie přispívající k přípravě evropského rámce obsahu digitálního vzdělávání
 • 2022 – přípravná fáze před zahájením fungování evropské platformy pro výměnu v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Opatření 3 akčního plánu digitálního vzdělávání je financována z programu EU Erasmus+.

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Aktuální zprávy a vývoj týkající se tohoto opatření a celého akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu EUDigitalEducation.

 

Související obsah

Addressing these challenges

Since 2022, the European Commission put in place an intensive stakeholder dialogue process. This included bilateral meetings and a community of practice, to ensure that all actors have ownership of the proposed solutions and that their full implementation is achievable.

In November 2023, the Council recommended that EU countries, stakeholders and the European Commission work together to provide quality requirements and create guidelines for better digital education content. This aims to help countries assess and improve the quality, safety, trustworthiness, and inclusiveness of digital education materials.

Working group on higher education interoperability framework

The Digital Education Hub runs a working group of over 130 professionals and experts to develop the framework for higher education interoperability.

The framework seeks to enhance collaboration and efficiency within European universities by establishing common standards and protocols for data exchange in teaching and learning systems.

The working group plans to release the framework by February 2025.

Timeline

 • 2022-2023
  • Preparatory study contributing to a European Digital Education Content Framework
  • Preparatory phase toward the launch of a European exchange platform for Higher Education
 • 2024-2025

  Set-up of the Digital Education Content Expert Group to provide guidelines, quality requirements and criteria

 • June 2024

  Presentation of the framework design, collaboratively created by the Higher Education Interoperability Working Group

 • February 2025

  Release of the Higher Education Interoperability Framework