Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akční plán digitálního vzdělávání – Opatření 3

Využívání digitálního obsahu pro vzdělávací účely sice není nové téma, ale pandemie COVID-19 tvorbu a využívání těchto zdrojů rapidně urychlila. 

Současně pozorujeme zásadní změnu návyků, pokud jde o využívání digitálního vzdělávacího obsahu, a to jak mezi aktéry na „straně nabídky“ – průmyslem a veřejným sektorem, tak na „straně poptávky“ – učiteli, studenty a žáky. 

Digitální transformace přináší mnoho změn

 • digitální vzdělávací obsah je čím dál kreativnější, atraktivnější a využívá různé formáty
 • novinky v technologickém vývoji, jako například imerzivní virtuální realita a umělá inteligence (UI), pomáhají přinášet nové typy vzdělávacího obsahu
 • v tvorbě digitálního vzdělávacího obsahu dochází k exponenciálnímu nárůstu 

Spolu s tímto vývojem vyvstávají i některé z následujících výzev

 • digitální platformy a jejich algoritmy by mohly působit jako „strážci“ digitálního vzdělávacího obsahu, což by případně mohlo různými způsoby ovlivnit přístup k těmto zdrojům
 • pro uživatele je obtížnější ověřit kvalitu a důvěryhodnost digitálních vzdělávacích zdrojů ve srovnání s klasickými formáty vzdělávacích materiálů
 • dlouhodobé uchovávání těchto vzdělávacích zdrojů
 • kybernetická bezpečnost, ochrana údajů a rizika v oblasti soukromí a elektronických komunikací

Mezi další výzvy patří

 • nedostatek údajů a analýz týkajících se současné situace a (potenciálních) změn, které z ní vyplynou
 • společně se zúčastněnými stranami stanovit prioritní oblasti podpory Evropské unie (EU) s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání 
 • podpora mnohojazyčnosti a kulturní rozmanitosti na globalizovaném trhu a prevence vyloučení žáků ve znevýhodněných situacích
 • spoluvytvářet se zúčastněnými stranami řešení, která přijmou a která lze plně realizovat

Účelem tohoto opatření je určit oblasti, v nichž by opatření EU přinesla přidanou hodnotu, a úzce spolupracovat se zúčastněnými stranami při hledání nejúčinnějších řešení. 

Klíčové činnosti a očekávané výsledky

V průběhu let 2021 a 2022 zavede Evropská komise intenzivní proces dialogu se zúčastněnými stranami, včetně dvoustranných setkání a společenství praxe. Všichni aktéři tak pocítí, že mají na navrhovaných řešeních svůj podíl a že je možné dosáhnout jejich plné realizace. 

Začátkem roku 2022 bude zahájena specializovaná studie. Tato studie zohlední potřeby studentů, pedagogů a příslušných zúčastněných stran v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, jakož i nabídku digitálního vzdělávacího obsahu. Podrobně také zhodnotí dopad, který mají na vzdělávání pandemie COVID-19, digitální transformace a technologické inovace. 

Výsledkem těchto činností bude vytvoření evropského rámce pro obsah digitálního vzdělávání, jehož součástí budou řešení společně vytvořená a přijatá zúčastněnými stranami. Konečným výsledkem bude kombinace opatření formulovaných pod záštitou rámce.

Souběžné opatření spočívající v probíhající studii proveditelnosti poskytne Komisi spolehlivé poznatky, důkazy, analýzy a pokyny k možnému vytvoření evropské platformy pro výměnu. Účelem evropské platformy pro výměnu by bylo shromažďovat a propagovat certifikované on-line vzdělávací zdroje a platformy. 

Harmonogram

 • 2023 – návrh evropského rámce obsahu digitálního vzdělávání
 • Konec roku 2021 – studie proveditelnosti a rozhodnutí o vytvoření evropské platformy pro výměnu 

Financování

Toto opatření je financováno programem EU Erasmus+.

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Aktuální zprávy a vývoj týkající se tohoto opatření a celého akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu @EUDigitalEdu.


Obrázek v záhlaví: © Evropská unie, 2021.