Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akční plán digitálního vzdělávání – Opatření 3

Evropský rámec obsahu digitálního vzdělávání

Využívání digitálního obsahu pro vzdělávací účely sice není nové téma, ale pandemie covidu-19 tvorbu a využívání těchto zdrojů rapidně urychlila.

Současně s probíhající digitální transformací pozorujeme zásadní změnu návyků, pokud jde o využívání digitálního vzdělávacího obsahu, a to jak mezi aktéry na „straně nabídky“ – průmyslem a veřejným sektorem, tak na „straně poptávky“ – učiteli, studenty a žáky.

Digitální transformace přináší mnoho změn

 • digitální vzdělávací obsah je čím dál kreativnější, atraktivnější a interaktivnější a využívá různé formáty
 • novinky v technologickém vývoji, jako například imerzivní virtuální realita a umělá inteligence (UI), pomáhají přinášet nové typy vzdělávacího obsahu
 • v tvorbě digitálního vzdělávacího obsahu dochází k exponenciálnímu nárůstu

Výzvy digitální transformace

Spolu s tímto vývojem vyvstávají i některé z následujících výzev

 • digitální platformy a jejich algoritmy by mohly působit jako „strážci“ digitálního vzdělávacího obsahu, což by případně mohlo různými způsoby ovlivnit přístup k těmto zdrojům
 • pro uživatele je obtížnější ověřit kvalitu a důvěryhodnost digitálních vzdělávacích zdrojů ve srovnání s klasickými formáty vzdělávacích materiálů
 • dlouhodobé uchovávání těchto vzdělávacích zdrojů
 • kybernetická bezpečnost, ochrana údajů a rizika v oblasti soukromí a elektronických komunikací

Mezi další výzvy patří

 • řešit nedostatek údajů a analýz týkajících se současné situace a (potenciálních) změn, které z ní vyplynou
 • společně se zúčastněnými stranami stanovit prioritní oblasti podpory Evropské unie (EU) s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání
 • podporovat mnohojazyčnost a kulturní rozmanitost na globalizovaném trhu a předcházet vyloučení žáků ve znevýhodněných situacích
 • spoluvytvářet se zúčastněnými stranami řešení, která přijmou a která lze plně realizovat

Cíl

Účelem tohoto opatření je určit oblasti, v nichž by opatření EU přinesla přidanou hodnotu, a úzce spolupracovat se zúčastněnými stranami při hledání nejúčinnějších řešení.

Klíčové činnosti a očekávané výsledky

V průběhu let 2022 a 2023 bude Evropská   komise realizovat intenzivní proces dialogu se zúčastněnými stranami, včetně dvoustranných setkání a společenství praxe. Všichni aktéři tak pocítí, že mají na navrhovaných řešeních svůj podíl a že je možné dosáhnout jejich plné realizace.

V roce 2022 bude zahájena specializovaná studie, která zohlední potřeby studentů, pedagogů a příslušných zúčastněných stran v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, jakož i nabídku digitálního vzdělávacího obsahu.  Zhodnotí také dopad, který mají na vzdělávání pandemie covidu-19, digitální transformace a technologické inovace.

Evropský rámec pro obsah digitálního vzdělávání

Výsledkem těchto činností bude kombinace opatření ve formě evropského rámce pro obsah digitálního vzdělávání, jehož součástí budou řešení společně vytvořená a přijatá zúčastněnými stranami.

Evropská platforma pro výměnu obsahu a vzdělávacích údajů týkajících se vysokoškolského vzdělávání

Další iniciativou v rámci opatření 3 akčního plánu digitálního vzdělávání je vytvoření evropské platformy pro výměnu obsahu a vzdělávacích údajů týkajících se vysokoškolského vzdělávání . Účelem této evropské platformy je podporovat hlubší nadnárodní spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podporovat výměnu obsahu a údajů o vzdělávání.

Harmonogram

 • 2022–2023 – provádění studie přispívající k přípravě evropského rámce obsahu digitálního vzdělávání
 • 2022 – přípravná fáze před zahájením fungování evropské platformy pro výměnu v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Opatření 3 akčního plánu digitálního vzdělávání je financována z programu EU Erasmus+.

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Aktuální zprávy a vývoj týkající se tohoto opatření a celého akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu EUDigitalEducation.

 

Související obsah