Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hlavné témy

Európska únia sa dohodla na súbore tém zameraných na európsky vzdelávací priestor. Tieto hlavné témy budú usmerňovať jej spoluprácu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami pri vytváraní európskeho vzdelávacieho priestoru.

Slide