Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hlavné témy

Európska únia sa dohodla na súbore tém zameraných na európsky vzdelávací priestor. Tieto hlavné témy budú usmerňovať jej spoluprácu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami pri vytváraní európskeho vzdelávacieho priestoru.

Slide

Hlavné témy európskeho vzdelávacieho priestoru

Učitelia, školitelia a vedúci pracovníci škôl

EÚ pracuje na revalorizácii učiteľských profesií a na tom, aby všetkým učiteľom, školiteľom a vedúcim pracovníkom škôl poskytla vysokokvalitné počiatočné vzdelávanie a príležitosti na profesijný rozvoj.

Digitálne vzdelávanie

EÚ podporuje rozvoj vysokovýkonného európskeho ekosystému digitálneho vzdelávania a snaží sa posilniť kompetencie a zručnosti občanov týkajúce sa digitálnej transformácie.

Ekologické vzdelávanie

Jednou z hlavných priorít EÚ je podpora sektora vzdelávania a odbornej prípravy, aby sa prijímali opatrenia s cieľom prispieť k zelenej transformácii a posilnili sa kompetencie všetkých študentov v oblasti udržateľnosti.

Európsky vzdelávací priestor vo svete

Posilnenie medzinárodnej spolupráce s krajinami a regiónmi na celom svete a pokračovanie v propagácii Európy ako partnera v oblasti vzdelávania.