Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitálne vzdelávanie: bezplatné nástroje na sebareflexiu

Nástroje na sebareflexiu v oblasti digitálnych kompetencií vo vzdelávaní SELFIE (vrátane modulu WBL) a SELFIE for TEACHERS spravuje Európska komisia a sú k dispozícii bezplatne vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Slide

Bezplatné nástroje pre školy a učiteľov