Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitálne vzdelávanie: bezplatné nástroje na sebareflexiu

Nástroje na sebareflexiu v oblasti digitálnych kompetencií vo vzdelávaní SELFIE (vrátane modulu WBL) a SELFIE for TEACHERS spravuje Európska komisia a sú k dispozícii bezplatne vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Slide

Bezplatné nástroje pre školy a učiteľov

SELFIE

Ako by mohla vaša škola lepšie využívať technológiu na výučbu a učenie sa?

SELFIE pre učenie sa prácou

Pracujete v inštitúcii odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a/alebo v spoločnosti poskytujúcej odbornú prípravu?

SELFIE for TEACHERS

Ste učiteľom? Zistite viac o svojej digitálnej kompetencii a ďalej ju rozvíjajte.