Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027)

Ce este Planul de acțiune pentru educația digitală?

Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) este o inițiativă politică reînnoită a Uniunii Europene (UE) de sprijinire a adaptării sustenabile și eficace a sistemelor de educație și formare ale statelor membre ale UE la era digitală.

Planul de acțiune pentru educația digitală:

 • oferă o viziune strategică pe termen lung, pentru o educație digitală europeană de înaltă calitate, incluzivă și accesibilă 
 • abordează provocările și oportunitățile create de pandemia de COVID-19, care a dus la utilizarea fără precedent a tehnologiei în scopuri de educație și formare 
 • urmărește consolidarea cooperării la nivelul UE în domeniul educației digitale și subliniază importanța colaborării între sectoare pentru a adapta educația la era digitală
 • prezintă oportunități, inclusiv o mai bună calitate și cantitate a predării noțiunilor legate de tehnologiile digitale, sprijin pentru digitalizarea metodelor de predare și a tehnicilor pedagogice și furnizarea infrastructurii necesare pentru o învățare la distanță incluzivă și rezilientă

Pentru atingerea acestor obiective, planul de acțiune stabilește două domenii prioritare

 1. Încurajarea dezvoltării unui ecosistem de educație digitală de înaltă performanță

Acest lucru include:

 • infrastructură, conectivitate și echipamente digitale
 • o planificare și o dezvoltare eficientă a capacităților digitale, inclusiv capacități organizaționale actualizate
 • profesori și formatori motivați și competenți în domeniul digital
 • un conținut educațional de înaltă calitate, instrumente accesibile și platforme securizate care respectă standardele de confidențialitate electronică și de etică
 1. Dezvoltarea aptitudinilor și competențelor digitale relevante pentru transformarea digitală

Acest lucru implică:

 • aptitudini și competențe digitale de bază de la o vârstă fragedă
 • alfabetizare digitală, inclusiv pentru combaterea dezinformării
 • formare în informatică
 • o bună cunoaștere și înțelegere a tehnologiilor care necesită o utilizare intensivă a datelor, cum ar fi inteligența artificială (IA)
 • competențe digitale avansate care să sporească numărul de specialiști în domeniul digital 
 • garantarea unei reprezentări echilibrate a fetelor și a tinerelor în studiile și profesiile din sectorul digital

De ce este nevoie de aceste acțiuni?

Transformarea digitală a schimbat societatea și economia, având un impact din ce în ce mai mare asupra vieții de zi cu zi. Cu toate acestea, înainte de pandemia de COVID-19, impactul său asupra educației și formării era mult mai limitat. 

Pandemia a demonstrat că este esențial să existe un sistem de educație și formare pregătit pentru era digitală. 

Pandemia de COVID-19 a demonstrat că este nevoie de capacități digitale mai dezvoltate în domeniul educației și formării. Mai mult, a dus la accentuarea unor provocări și a unor inegalități existente între cei care au acces la tehnologiile digitale și cei care nu au acces, printre care se numără persoanele din medii dezavantajate. 

În plus, pandemia a scos la iveală anumite provocări pentru sistemele de educație și formare legate de capacitățile digitale ale instituțiilor de educație și formare, de formarea cadrelor didactice și de nivelurile generale de aptitudini și de competențe digitale. 

Cifrele vorbesc de la sine:

 • într-un studiu realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în 2018 se arată că, în medie, mai puțin de 40 % din cadrele didactice din întreaga UE se consideră pregătite să utilizeze tehnologiile digitale în procesul de predare, cu diferențe mari între statele membre ale UE
 • mai mult de o treime din copiii de 13-14 ani care au participat la Studiul internațional privind competențele în domeniul informatic (ICILS) în 2018 nu aveau nici măcar nivelul minim de competențe digitale
 • un sfert dintre gospodăriile cu venituri mici nu au acces la calculatoare și la internet în bandă largă, cu diferențe mari între statele membre ale UE, în funcție de venitul gospodăriei (Eurostat, 2019)

Pandemia a accelerat o tendință deja existentă de trecere la învățarea online și hibridă.

Această tranziție a dezvăluit metode noi și inovatoare prin care elevii și cadrele didactice își organizează activitățile de învățare și respectiv de predare și prin care aceștia interacționează într-o manieră mai personală și mai flexibilă online. 

Aceste schimbări necesită un efort intens și coordonat la nivelul UE pentru sprijinirea sistemelor de educație și formare în abordarea provocărilor identificate și accentuate de pandemia de COVID-19. În același timp, trebuie să propunem o viziune pe termen lung privind calea de urmat pentru educația digitală europeană. 

Contextul politic

Necesitatea unui nou plan de acțiune bazat pe primul Plan de acțiune pentru educația digitală (2018-2020) a fost exprimată în Orientările politice ale președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în iulie 2019. 

Planul de acțiune pentru educația digitală reînnoit contribuie la prioritatea Comisiei Europene „o Europă pregătită pentru era digitală”’ și la Next Generation EU. De asemenea, planul de acțiune sprijină Mecanismul de redresare și reziliență, care are ca obiectiv crearea unei Uniuni Europene mai ecologice, mai digitalizate și mai reziliente. 

Planul de acțiune pentru educația digitală este un factor principal de stimulare pentru realizarea viziunii de a obține un spațiu european al educației până în 2025. Acesta contribuie la atingerea obiectivelor Agendei pentru competențe în Europa, ale Planului de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale și ale „Busolei pentru dimensiunea digitală 2030: modelul european pentru deceniul digital”.

Consultarea publică

În perioada iunie-septembrie 2020, Comisia a lansat o consultare publică pentru a reuni punctele de vedere și experiențele tuturor cetățenilor, instituțiilor și organizațiilor din sectorul public și cel privat cu privire la impactul COVID-19 asupra educației și formării, la trecerea aferentă la învățarea la distanță și online și la viziunea lor asupra viitorului educației digitale în Europa. 

Consultarea publică a evidențiat că:

 • aproximativ 60 % din respondenți nu folosiseră instrumente de învățare la distanță și online înainte de criză
 • 95 % consideră că pandemia de COVID-19 reprezintă un punct de cotitură în ceea ce privește modalitățile de utilizare a tehnologiei în domeniul educației și formării
 • respondenții au declarat că resursele de învățare și conținutul online trebuie să fie mai relevante, mai interactive, mai ușor de utilizat și că nu trebuie să depindă de resursele financiare ale unui oraș sau ale unei municipalități
 • peste 60 % din respondenți sunt de părere că și-au îmbunătățit competențele digitale în timpul crizei și peste 50 % din respondenți doresc să le aprofundeze

Cu un număr total de peste 2 700 de răspunsuri din 60 de țări și 127 de documente de poziție trimise, consultarea a contribuit la elaborarea unei propuneri a Comisiei privind un Plan de acțiune pentru educația digitală reînnoit, care a fost adoptat de Colegiul comisarilor la 30 septembrie 2020.

Acțiunile prevăzute de Planul de acțiune pentru educația digitală

Planul de acțiune pentru educația digitală propune următoarele acțiuni pentru perioada 2021-2027:

Prioritatea 1: Încurajarea dezvoltării unui ecosistem de educație digitală de înaltă performanță

 • Acțiunea 1: Dialogul strategic cu statele membre cu privire la factorii favorizanți pentru o educație digitală reușită
 • Acțiunea 2: Recomandarea Consiliului privind formele de învățare mixtă pentru învățământul primar și secundar
 • Acțiunea 3: Cadrul european privind conținutul educației digitale
 • Acțiunea 4: Conectivitatea și echipamentele digitale pentru educație
 • Acțiunea 5: Planuri de transformare digitală pentru instituțiile de educație și formare
 • Acțiunea 6: Inteligența artificială și utilizarea datelor în domeniul educației și formării 

Prioritatea 2: Dezvoltarea aptitudinilor și competențelor digitale relevante pentru transformarea digitală 

 • Acțiunea 7: Orientările comune pentru profesori și formatori pentru a încuraja alfabetizarea digitală și pentru a combate dezinformarea prin educație și formare 
 • Acțiunea 8: Actualizarea Cadrului european al competențelor digitale în vederea includerii competențelor în domeniul inteligenței artificiale și al datelor
 • Acțiunea 9: Certificatul european de competențe digitale (EDSC)
 • Acțiunea 10: Recomandarea Consiliului privind îmbunătățirea ofertei de cursuri de dezvoltare a competențelor digitale în educație și formare
 • Acțiunea 11: Colectarea datelor transnaționale cu privire la competențele digitale ale elevilor și introducerea unui obiectiv UE privind competențele digitale pentru elevi
 • Acțiunea 12: Stagiile „Oportunitatea digitală”
 • Acțiunea 13: Participarea femeilor în științe, tehnologie, inginerie și matematică (STIM)
 • Centrul pentru educație digitală 

Centrul pentru educație digitală

Pentru a sprijini ambele domenii prioritare, Comisia va institui un centru pentru educație digitală care va consolida cooperarea și schimbul de informații în domeniul educației digitale la nivelul UE.

Primul Plan de acțiune pentru educația digitală 

Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) se bazează pe primul Plan de acțiune pentru educația digitală (2018-2020), care a avut următoarele domenii prioritare:

 • o mai bună utilizare a tehnologiilor digitale în procesul de predare și învățare
 • dezvoltarea competențelor și aptitudinilor digitale
 • îmbunătățirea educației printr-o mai bună analiză a datelor și o viziune prospectivă

Intrați în legătură cu noi

Planul de acțiune pentru educația digitală este coordonat de unitatea Educație digitală din cadrul Direcției Generale Educație, Tineret, Sport și Cultură (DG EAC). 

Pentru a obține mai multe informații în legătură cu Planul de acțiune pentru educația digitală, scrieți-ne un e-mail la adresa
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Urmăriți @EUDigitalEdu pe Twitter pentru ultimele noutăți și evoluții cu privire la Planul de acțiune pentru educația digitală și acțiunile sale. 


Imagini header: © Uniunea Europeană, 2021.

Policy documents