Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski plan za digitalno obrazovanje (2021. – 2027.)

Što je Akcijski plan za digitalno obrazovanje?

Akcijski plan za digitalno obrazovanje (2021. – 2027.) obnovljena je politička inicijativa Europske unije (EU) kojom se države članice EU-a podupiru u održivom i djelotvornom prilagođavanju sustava obrazovanja i osposobljavanja digitalnom dobu.

Akcijskim planom za digitalno obrazovanje nastoji se:

 • ponuditi dugoročna strateška vizija za visokokvalitetno, uključivo i pristupačno europsko digitalno obrazovanje 
 • svladati izazove i iskoristiti prilike proizašle iz pandemije bolesti COVID-19, tijekom koje se tehnologija u obrazovanju i osposobljavanju upotrebljavala više nego ikad prije 
 • ojačati suradnja na razini EU-a u području digitalnog obrazovanja i istaknuti važnost međusektorske suradnje kako bi se obrazovanje prilagodilo digitalnom dobu
 • stvoriti nove prilike, uključujući bolju kvalitetu i ponudu digitalnih tehnologija za poučavanje, potporu digitalizaciji metoda poučavanja i pedagoških metoda te osiguravanje infrastrukture potrebne za uključivo i funkcionalno učenje na daljinu.

Kako bi se ostvarili ti ciljevi, u Akcijskom planu utvrđena su dva prioritetna područja

 1. Poticanje razvoja uspješnog ekosustava digitalnog obrazovanja

To uključuje:

 • infrastrukturu, povezivost i digitalnu opremu
 • djelotvorno planiranje i razvoj digitalnih kapaciteta, uključujući odgovarajuće organizacijske sposobnosti
 • digitalno kompetentno i samopouzdano nastavno osoblje i odgojno-obrazovne djelatnike
 • visokokvalitetan obrazovni sadržaj, alate prilagođene korisnicima i sigurne platforme u skladu s propisima o e-privatnosti i etičkim standardima.
 1. Razvoj digitalnih vještina i kompetencija za digitalnu transformaciju

Za to su potrebni:

 • osnovne digitalne vještine i kompetencije od rane dobi
 • digitalna pismenost, među ostalim radi suzbijanja dezinformacija
 • informatičko obrazovanje
 • dobro poznavanje i razumijevanje tehnologija za koje se upotrebljavaju velike količine podataka, kao što je umjetna inteligencija (AI)
 • napredne digitalne vještine, koje omogućuju veći broj digitalnih stručnjaka 
 • zalaganje da djevojčice i djevojke budu jednako zastupljene kad je riječ o studijima i karijerama u području digitalnih tehnologija.

Zašto trebamo djelovati?

Digitalna transformacija preobrazila je društvo i gospodarstvo te sve više utječe na svakodnevni život građana. Međutim, prije pandemije bolesti COVID-19 njezin utjecaj na obrazovanje i osposobljavanje bio je znatno manji. 

Pandemija je pokazala koliko je bitno da naši sustavi obrazovanja i osposobljavanja budu prilagođeni digitalnom dobu. 

Osim što je pokazala da su nam potrebni jači digitalni kapaciteti u obrazovanju i osposobljavanju, na vidjelo su izašli brojni neriješeni problemi i postojeće nejednakosti između onih koji imaju ili nemaju pristup digitalnim tehnologijama, uključujući pojedince u nepovoljnom položaju. 

Postali smo svjesni i niza poteškoća povezanih s digitalnim kapacitetima ustanova za obrazovanje i osposobljavanje, obrazovanjem učitelja i nastavnika te općenitim razinama digitalnih vještina i kompetencija. 

Podaci govore za sebe:

 • studija Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) iz 2018. pokazala je da je u prosjeku manje od 40 % nastavnog osoblja u EU-u spremno upotrebljavati digitalne tehnologije u poučavanju, pri čemu postoje razlike među državama članicama EU-a
 • više od trećine učenika u dobi od 13 do 14 godina koji su 2018. sudjelovali u Međunarodnom istraživanju računalne i informacijske pismenosti (ICILS) nema najosnovniju razinu digitalnih vještina
 • četvrtina kućanstava s niskim dohotkom nema pristup računalu ni širokopojasni pristup, a na razlike u tom pristupu unutar EU-a utječe dohodak kućanstva (Eurostat 2019.).

Pandemija je ubrzala postojeći trend prelaska na učenje putem interneta i hibridno učenje.

Taj je prelazak za učenike i obrazovno osoblje bio prilika da osmisle nove i inovativne načine za organizaciju aktivnosti poučavanja i učenja, a omogućio im je i prilagođeniju i fleksibilniju interakciju na internetu. 

Zbog tih je promjena na razini EU-a potrebno odlučno i koordinirano podupirati sustave obrazovanja i osposobljavanja kako bi se riješili postojeći problemi koje je pandemija bolesti COVID-19 samo otežala te pritom oblikovati dugoročnu viziju za europsko digitalno obrazovanje. 

Politički kontekst

Potreba za novim akcijskim planom, koji bi se temeljio na prvom Akcijskom planu za digitalno obrazovanje (2018. – 2020.) izražena je u političkim smjernicama predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen iz srpnja 2019. 

Obnovljenim Akcijskim planom za digitalno obrazovanje doprinosi se prioritetu Komisije „Europa spremna za digitalno doba” i instrumentu Next Generation EU. Osim toga, podupire se i Mehanizam za oporavak i otpornost, čiji je cilj stvaranje zelenije, digitalnije i otpornije Europske unije. 

Akcijski plan za digitalno obrazovanje ključan je za ostvarivanje vizije europskog prostora obrazovanja do 2025. Doprinosi ostvarivanju ciljeva Programa vještina za Europu, Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava i Komunikacije „Digitalni kompas 2030.: europski pristup za digitalno desetljeće”.

Otvoreno javno savjetovanje

Komisija je od srpnja do rujna 2020. održala otvoreno javno savjetovanje kako bi prikupila stajališta i iskustva svih građana, ustanova i organizacija iz javnog i privatnog sektora o učinku pandemije bolesti COVID-19 na obrazovanje i osposobljavanje, s njom povezanom prelasku na učenje na daljinu i putem interneta te o viziji za budućnost digitalnog obrazovanja u Europi. 

Rezultati javnog savjetovanja pokazali su sljedeće:

 • gotovo 60 % ispitanika prije krize nije sudjelovalo u nastavi na daljinu i putem interneta
 • 95 % ispitanika smatra da je pandemija bolesti COVID-19 prekretnica u primjeni tehnologije u obrazovanju i osposobljavanju
 • sudionici savjetovanja smatraju da resursi i sadržaji za učenje na internetu trebaju biti relevantniji, interaktivniji i jednostavniji za upotrebu te da to ne bi trebalo ovisiti o financijskim resursima gradova ili općina
 • više od 60 % ispitanika smatra da su tijekom krize poboljšali svoje digitalne vještine, a više od 50 % ispitanika želi te vještine još poboljšati.

U okviru javnog savjetovanja primljeno je više od 2700 odgovora i 127 dokumenata o stajalištu iz 60 zemalja. Komisija je te informacije upotrijebila u oblikovanju prijedloga obnovljenog Akcijskog plana za digitalno obrazovanje, koji je Kolegij povjerenika donio 30. rujna 2020.

Mjere Akcijskog plana za digitalno obrazovanje

U Akcijskom planu za digitalno obrazovanje za razdoblje 2021. – 2027. utvrđene su sljedeće mjere:

1. prioritet: Poticanje razvoja uspješnog ekosustava digitalnog obrazovanja

 • 1. mjera: strateški dijalog s državama članicama o čimbenicima koji omogućuju uspješno digitalno obrazovanje
 • 2. mjera: Preporuka Vijeća o kombiniranom učenju za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje
 • 3. mjera: europski okvir za digitalne obrazovne sadržaje
 • 4. mjera: povezivost i digitalna oprema za obrazovanje
 • 5. mjera: planovi za digitalnu transformaciju ustanova za obrazovanje i osposobljavanje
 • 6. mjera: upotreba umjetne inteligencije i podataka u obrazovanju i osposobljavanju 

2. prioritet: Razvoj digitalnih vještina i kompetencija za digitalnu transformaciju 

 • 7. mjera: zajedničke smjernice za nastavno osoblje i odgojno-obrazovne djelatnike radi poticanja digitalne pismenosti i suzbijanja dezinformacija u okviru obrazovanja i osposobljavanja 
 • 8. mjera: ažuriranje Europskog okvira digitalnih kompetencija radi uključivanja umjetne inteligencije i vještina povezanih s podacima
 • 9. mjera: europska potvrda za digitalne vještine (EDSC)
 • 10. mjera: Preporuka Vijeća o poboljšanju prenošenja digitalnih vještina u obrazovanju i osposobljavanju
 • 11. mjera: prikupljanje transnacionalnih podataka o digitalnim vještinama učenika i uvođenje cilja EU-a za digitalne kompetencije učenika
 • 12. mjera: inicijativa „Digitalna prilika”
 • 13. mjera: sudjelovanje žena u STEM-u
 • uspostava platforme za digitalno obrazovanje 

Platforma za digitalno obrazovanje

Kako bi poduprla oba prioritetna područja, Komisija će uspostaviti platformu za digitalno obrazovanje, kojom će se ojačati suradnja i razmjene u području digitalnog obrazovanja na razini EU-a.

Prvi akcijski plan za digitalno obrazovanje 

Akcijski plan za digitalno obrazovanje za razdoblje 2021. – 2027. temelji se na prvom takvom planu za razdoblje 2018. – 2020., čija su prioritetna područja bila:

 • bolje iskorištavanje digitalne tehnologije za poučavanje i učenje
 • razvoj digitalnih kompetencija i vještina
 • poboljšanje obrazovanja boljom analizom podataka i predviđanjem.

Pišite nam

Akcijski plan za digitalno obrazovanje koordinira Odjel za digitalno obrazovanje Glavne uprave za obrazovanje, mlade, sport i kulturu (DG EAC). 

Ako želite saznati više o Akcijskom planu za digitalno obrazovanje, možete nam se javiti putem e-pošte na:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Pratite @EUDigitalEdu za najnovije vijesti o Akcijskom planu za digitalno obrazovanje i njegovim mjerama. 


Slika u zaglavlju: © Europska unija, 2021.