Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Akcijski plan za digitalno obrazovanje (2021. – 2027.)

Što je Akcijski plan za digitalno obrazovanje?

Akcijski plan za digitalno obrazovanje (2021. – 2027.) obnovljena je inicijativa politike Europske unije sa zajedničkom vizijom kvalitetnog, uključivog i pristupačnog digitalnog obrazovanja u Europi. Njezin je cilj pomoći državama članicama da svoje obrazovne sustave prilagode digitalnom dobu.

Akcijski plan od 30. rujna 2020. poziva na više suradnje u području digitalnog obrazovanja na razini cijele Europe radi saniranja posljedica pandemije i otvaranja novih mogućnosti za sve koji su uključeni u obrazovanje i osposobljavanje: nastavno osoblje, učenike i studente, oblikovatelje politika, akademsku zajednicu i znanstvenike na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini.

Inicijativa je povezana s prioritetom Komisije „Europa spremna za digitalno doba” i instrumentom Next Generation EU. Osim toga, doprinijet će i Mehanizmu za oporavak i otpornost, čiji je cilj stvaranje zelenije, digitalnije i otpornije Europske unije.

Akcijski plan za digitalno obrazovanje ključan je za ostvarivanje vizije europskog prostora obrazovanja do 2025. Doprinosi ostvarivanju ciljeva Programa vještina za Europu, Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava i Komunikacije „Digitalni kompas 2030.: europski pristup za digitalno desetljeće”.

Kako bi došla do potrebnih informacija, Komisija je od srpnja do rujna 2020. provodila otvoreno javno savjetovanje i prikupila mišljenja i iskustva građana, institucija i organizacija.

Mjere Akcijskog plana za digitalno obrazovanje

U Akcijskom planu za digitalno obrazovanje određena su dva strateška prioriteta i 14 odgovarajućih mjera:

1. prioritet: Poticanje razvoja uspješnog ekosustava digitalnog obrazovanja

Što će Europska komisija poduzeti da to postigne?

 • 1. mjera: Strukturirani dijalog s državama članicama o digitalnom obrazovanju i vještinama
 • 2. mjera: Preporuka Vijeća o pristupima kombiniranog učenja za kvalitetno i uključivo osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje
 • 3. mjera: Europski okvir za digitalne obrazovne sadržaje
 • 4. mjera: Povezivost i digitalna oprema za obrazovanje i osposobljavanje
 • 5. mjera: Planovi za digitalnu transformaciju ustanova za obrazovanje i osposobljavanje
 • 6. mjera: Etičke smjernice namijenjene nastavnom osoblju za upotrebu umjetne inteligencije i podataka u poučavanju i učenju

2. prioritet: Razvoj digitalnih vještina i kompetencija za digitalnu transformaciju

Što će Europska komisija poduzeti da to postigne?

 • 7. mjera: Smjernice za učitelje, nastavnike i druge odgojno-obrazovne djelatnike o suzbijanju dezinformacija i promicanju digitalne pismenosti putem obrazovanja i osposobljavanja
 • 8. mjera: Ažuriranje Europskog okvira digitalnih kompetencija radi uključivanja umjetne inteligencije i vještina povezanih s podacima
 • 9. mjera: Europska potvrda za digitalne vještine (EDSC)
 • 10. mjera: Preporuka Vijeća o poboljšanju prenošenja digitalnih vještina u obrazovanju i osposobljavanju
 • 11. mjera: Transnacionalno prikupljanje podataka i cilj na razini EU-a za digitalne vještine učenika
 • 12. mjera: Inicijativa „Digitalna prilika”
 • 13. mjera: Sudjelovanje žena u STEM-u
 • Europska platforma za digitalno obrazovanje

Europska platforma za digitalno obrazovanje

Radi potpore za ta dva prioritetna područja Komisija će otvoriti i Europsku platformu za digitalno obrazovanje. Svrha je olakšati suradnju i razmjenu u tom području na razini EU-a.

Zašto su mjere potrebne?

Digitalna transformacija promijenila je društvo i gospodarstvo, a njezin je utjecaj na svakodnevni život sve vidljiviji. Zato postoji potreba za većim digitalnim kapacitetom obrazovnih sustava i ustanova.

Pandemija je dodatno ubrzala trend prelaska na učenje putem interneta i hibridno učenje. To je za učenike i nastavno osoblje bila prilika da osmisle inovativne načine za organizaciju aktivnosti poučavanja i učenja, a omogućilo im je i individualniju i fleksibilniju interakciju na internetu. No zbog uvođenja digitalnih tehnologija u obrazovanje postali su vidljiviji i problemi i nejednakosti između onih kojima su dostupne i onih kojima nisu (uključujući osobe u nepovoljnom položaju). Očit je postao i manjak digitalnog kapaciteta obrazovnih ustanova i osposobljavanja nastavnog osoblja, a i razina digitalnih vještina i kompetencija općenito je niska.

Zbog toga je potrebno odlučno i koordinirano podupirati obrazovne sustave na razini EU-a kako bi se poboljšala situacija koju je pandemija dodatno otežala i pritom oblikovati dugoročnu viziju za europsko digitalno obrazovanje.

Brojke govore za sebe:

 • studija Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) iz 2018. pokazala je da se u prosjeku manje od 40 % nastavnog osoblja u EU-u osjeća spremno koristiti digitalne tehnologije u nastavi i da se situacija među državama EU-a razlikuje
 • više od trećine učenika u dobi od 13 do 14 godina koji su 2018. sudjelovali u Međunarodnom istraživanju računalne i informacijske pismenosti (ICILS) nema najosnovnije digitalne vještine
 • četvrtina kućanstava s niskim dohotkom nema pristup računalu ni brzu internetsku vezu, a na razlike u EU utječe visina dohotka kućanstava (Eurostat 2019.)
 • 95 % ispitanika u otvorenom javnom savjetovanju o Akcijskom planu za digitalno obrazovanje smatra da je pandemija bolesti COVID-19 prekretnica u korištenju tehnologije u obrazovanju i osposobljavanju (Akcijski plan za digitalno obrazovanje, otvoreno javno savjetovanje, 2020.)

Prvi akcijski plan za digitalno obrazovanje

Akcijski plan za digitalno obrazovanje (2021. – 2027.) temelji se na prvom takvom planu za razdoblje 2018. – 2020.

Pišite nam

Akcijski plan za digitalno obrazovanje koordinira Odjel za digitalno obrazovanje Glavne uprave za obrazovanje, mlade, sport i kulturu (EAC).

Ako želite saznati više o Akcijskom planu za digitalno obrazovanje, javite nam se na:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Policy documents