Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve our site by taking this quick survey. It won't take more than a few minutes.

Un plan de acțiune pentru educația digitală – Acțiunea 13

Participarea femeilor la programele de studii și carierele din domeniul STIM (științe, tehnologie, inginerie și matematică)

Tot mai puține femei doresc să se implice în sectorul digital, fie că este vorba de învățământul superior, de piața muncii sau de antreprenoriat. Studiul Comisiei din 2021 intitulat „She Figures” confirmă această tendință.

Potrivit acestui studiu, femeile reprezintă doar 20 % din absolvenții din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) și doar 17 % au un loc de muncă în sectorul tehnologiilor. De asemenea, femeile reprezintă doar 24 % din lucrătorii independenți din profesiile tehnice, cum ar fi științele, ingineria sau TIC.

Fetele și băieții dispun de șanse egale pentru a lucra într-un domeniu legat de știință, dar, pe măsură ce cresc și intră în învățământul superior, fetele se îndepărtează de domeniul STIM (științe, tehnologie, inginerie și matematică) și de TIC. Din datele disponibile („Femeile în era digitală”, 2018) reiese că doar unul din trei absolvenți din domeniul STIM este femeie.

Iar tendința pare să fie constantă: în UE, proporția de femei care lucrează în domeniul TIC a crescut cu doar 0,5 % în perioada 2012-2016. (Sursă: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați: „Femeile și bărbații în domeniul TIC: o șansă pentru un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată”, 2018)).

S-a înregistrat o ușoară creștere în ceea ce privește numărul de femei de știință și inginere în statele membre ale UE: de la 39 % în 2011 la 41 % în 2020.

Obiective

Pentru a încuraja femeile să opteze pentru programe de studii și cariere în domeniul STIM și pentru a garanta o mai bună incluziune a femeilor în economia digitală, Comisia Europeană va sprijini tinerele studente să își dezvolte competențele digitale și antreprenoriale.

Va încerca să crească nivelul de incluziune a femeilor în domeniile de studiu și carierele digitale și STIM, inclusiv ca antreprenori.

Activități de bază

  • Facilitarea accesului pentru elevele din învățământul secundar la cursuri de formare în domeniul competențelor antreprenoriale digitale și durabile, prin intermediul platformei de învățare online Girls Go Circular, administrată de EIT RawMaterials, o comunitate de cunoaștere și inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie.
  • Organizarea de festivaluri E-STIAM* pentru fete și femei în diferite state membre ale UE, pentru a le consolida competențele digitale și antreprenoriale și pentru a le spori încrederea în utilizarea acestor competențe în mod creativ în scopul identificării oportunităților, al inovării și al creării de valoare adăugată pentru societate.
  • Dezvoltarea de noi programe de învățământ superior în domeniile ingineriei și al tehnologiei informației și comunicațiilor, bazate pe abordarea interdisciplinară STIAM. Acest lucru implică valorificarea coaliției STIM a UE pentru a sprijini crearea de platforme naționale STIM și distribuirea rezultatelor proiectelor finanțate prin Erasmus+ și a bunelor practici disponibile în cadrul alianțelor între universitățile europene.

Rezultate preconizate 

  • Până la sfârșitul anului 2027 – implicarea a 40 000 de studente în programe de formare în domeniul economiei circulare și al competențelor digitale.
  • Până în 2024 – organizarea a 5 evenimente E-STIAM pentru fete, 5 pentru femei și 1 eveniment final.
  • includerea STIM ca prioritate în programul anual de lucru Erasmus+ pentru 2021 și 2022 pentru proiectele parteneriatelor de cooperare în domeniul învățământului superior

Calendar

Din 2021 până în 2027.

Finanțare

Această acțiune este finanțată de programele Orizont Europa, COSME - programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii și Erasmus+.

Contact

Pentru a obține mai multe informații în legătură cu această acțiune, scrieți-ne un e-mail la adresa EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Urmăriți EUDigitalEducation pe Twitter pentru ultimele noutăți și evoluții cu privire la această acțiune și întregul plan de acțiune pentru educația digitală.

 

* STIAM este o abordare educațională a învățării care utilizează știința, tehnologia, ingineria, artele și matematica drept puncte de acces pentru a modela curiozitatea, dialogul și gândirea critică a elevilor. 

Pe aceeași temă