Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Nivelurile de studii

Statele membre ale Uniunii Europene își organizează sistemele de educație și formare profesională după niveluri comune. Aflați ce face UE pentru transforma SEE în realitate pentru fiecare nivel și tip de educație.

Slide

Inițiativele UE pe niveluri de educație

Educația și îngrijirea copiilor preșcolari

Educația și îngrijirea copiilor preșcolari se referă la orice activitate reglementată prin care se oferă educație și îngrijire copiilor de la naștere până la vârsta școlarizării obligatorii.

Educația școlară

UE colaborează cu statele sale membre pentru a sprijini dezvoltarea unor sisteme naționale de educație școlară de calitate și pentru a promova colaborarea pe chestiuni de interes comun.

Învățământul superior

UE cooperează cu instituțiile de învățământ superior și cu statele membre pentru a accelera transformarea sistemelor de învățământ superior într-un sistem european deschis și incluziv.

Educația și formarea profesională

Educația și formarea profesională au rolul de a pregăti pentru intrarea pe piața muncii și dezvoltă competențele cetățenilor, astfel încât aceștia să rămână interesanți pentru angajatori și să poată răspunde nevoilor economice.

Educația adulților

Învățarea în rândul adulților include o gamă largă de activități formale, non-formale și informale de învățare, atât cu caracter general cât și profesional, pe care persoanele adulte le urmează odată ce au încheiat ciclul de educație și formare inițială.