Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Sistemul european de acumulare și transfer al creditelor de studii (ECTS)

Ce este Sistemul european de acumulare și transfer al creditelor de studii? 

Sistemul european de acumulare și transfer al creditelor de studii (ECTS) este un instrument al Spațiului european al învățământului superior, utilizat pentru a spori transparența studiilor și a cursurilor. Acesta îi ajută pe studenți să se deplaseze în mai multe țări și să obțină recunoașterea calificărilor lor universitare și a perioadelor de studiu în străinătate. 

Datorită ECTS, creditele obținute din partea unei instituții de învățământ superior sunt luate în calcul pentru o calificare dobândită într-o altă structură. Creditele ECTS reprezintă învățarea bazată pe rezultate și pe volumul de muncă aferent. 

ECTS sporește flexibilitatea programelor de studii pentru studenți. Acest sistem sprijină, de asemenea, planificarea, realizarea și evaluarea programelor de învățământ superior. Este un instrument central în cadrul procesului de la Bologna, care are drept scop să faciliteze comparația la nivel internațional între sistemele naționale de educație. ECTS ajută și la clarificarea altor documente și facilitează utilizarea acestora. Un exemplu de astfel de document este suplimentul la diplomă

ECTS a fost adoptat drept sistem național de credite în majoritatea țărilor din Spațiul european al învățământului superior și este utilizat din ce în ce mai mult și în alte regiuni din lume. 

De ce este necesar ECTS?

Diferențele între sistemele naționale de învățământ superior pot crea probleme în ceea ce privește recunoașterea calificărilor și a perioadelor de mobilitate în străinătate . Acest aspect este abordat parțial prin consolidarea înțelegerii rezultatelor din învățământ și a volumului de muncă aferent programelor de studii. 

ECTS face posibilă, de asemenea, fuzionarea diferitelor tipuri de învățare, cum ar fi cursurile universitare și învățarea la locul de muncă, în cadrul aceluiași program de studii sau în contextul învățării pe tot parcursul vieții.

Cum funcționează?

Un an universitar sau un an de lucru reprezintă 60 de credite ECTS. Într-un an universitar standard, aceste credite sunt, de regulă, defalcate în mai multe module mai mici. În mod obișnuit, o „calificare de ciclu scurt” include între 90 și 120 de credite ECTS. „Primul ciclu” (licență) constă fie în 180, fie în 240 de credite ECTS.

De obicei, „al doilea ciclu” (master) echivalează cu 90 sau 120 de credite ECTS. Utilizarea sistemului ECTS în „al treilea ciclu" (doctorat) variază. 

ECTS este aplicat pentru a sprijini mobilitatea studenților între instituțiile de învățământ superior. Cataloagele de cursuri, contractele de studii și foaia matricolă ajută la recunoașterea și transferul creditelor obținute de către studenți în cursul unei perioade de mobilitate în străinătate. Ghidul utilizatorilor ECTS descrie în detaliu sistemul și utilizarea acestuia.