Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Planul de acțiune pentru educația digitală – Acțiunea 11

Colectarea de date la nivel transnațional și un obiectiv la nivelul UE privind competențele digitale ale elevilor

Competențele digitale de bază sunt o condiție prealabilă pentru ca toți cetățenii să participe în mod eficace la lumea din ce în ce mai digitalizată în care trăim. Pandemia de COVID-19 a evidențiat importanța competențelor digitale de bază și avansate pentru susținerea economiilor și societăților noastre. 

Contrar opiniei potrivit căreia tinerii din zilele noastre ar fi o generație de „nativi ai erei digitale”, rezultatelestudiului internațional privind competențele în domeniul IT  (ICILS) indică faptul că tinerii nu dezvoltă competențe digitale complexe doar prin faptul că utilizează dispozitive digitale încă din copilărie. 

Spre deosebire de alte competențe de bază, precum cititul, matematica și știința, disponibilitatea datelor transnaționale privind nivelul actual al competențelor digitale ale tinerilor din Uniunea Europeană (UE) este limitată. 

Sunt necesare mai multe date care să ne permită să înțelegem mai bine de ce apar diferențe între nivelurile de competențe și pentru a permite Uniunii și statelor membre să formuleze acțiuni eficace pentru a remedia aceste lacune. 

Obiective 

Pentru a face față acestor provocări, Comisia Europeană sprijină colectarea și analizarea datelor comparabile cu privire la competențele digitale ale tinerilor din întreaga Europă. 

La nivelul UE a fost adoptat un obiectiv cu privire la competențele digitale, în rezoluția Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării în perspectiva realizării și dezvoltării în continuare a spațiului european al educației (2021-2030)

Această rezoluție solicită reducerea sub 15 %, până în anul 2030, a proporției elevilor cu vârsta cuprinsă între 13 și 14 ani cu competențe scăzute în domeniul informatic. Competențele în domeniul informatic vor fi evaluate utilizând datele care reies din studiul ICILS. 

Consolidarea colectării transnaționale de date va îmbunătăți înțelegerea tendințelor în materie de educație digitală atât la nivel european, cât și la nivelul statelor membre ale UE. 

Sprijinirea statelor membre în colectarea datelor comparabile privind evoluțiile din domeniul educației digitale va ajuta administrațiile publice naționale să monitorizeze nivelurile de competențe ale tinerilor de-a lungul timpului și la nivel internațional și să consolideze baza pentru dezvoltarea politicilor bazate pe date concrete.

Activități de bază

  • Sprijinirea financiară a participării statelor membre UE și a țărilor terțe asociate la programul Erasmus+ la studiul ICILS din 2023
  • Monitorizarea progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivului la nivelul UE privind competențele digitale ale elevilor (reducerea sub 15 % până în anul 2030 a proporției de copii cu vârsta cuprinsă între 13 și 14 ani cu competențe scăzute în domeniul informatic), utilizând datele din studiul ICILS.
  • Publicarea unui raport anual privind competențele digitale în cadrul Monitorului educației și formării. 

Rezultate preconizate 

  • O acoperire extinsă a datelor comparabile la nivel internațional privind competențele digitale în toate statele membre ale UE și la nivel european, sprijinind elaborarea de politici bazate pe date concrete.
  • O imagine mai exactă a stadiului competențelor digitale ale tinerilor și a factorilor care influențează dobândirea de competențe digitale în UE. 

Calendar

  • Perioada ianuarie-decembrie 2023: colectarea datelor principale pentru ICILS 2023, Asociația internațională pentru evaluarea realizărilor din domeniul educației (IEA) 
  • Perioada octombrie-decembrie 2024: publicarea rezultatelor internaționale ale ICILS 2023 (IEA). 
  • Perioada ianuarie-martie 2025: publicarea bazei de date internaționale a ICILS 2023 (IEA). 

Finanțare

Această acțiune este finanțată prin programul Erasmus+.

Contact

Dacă doriți să obțineți mai multe informații în legătură cu această acțiune, scrieți-ne un e-mail la adresaEAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Urmăriți EUDigitalEducation pe Twitter pentru ultimele noutăți și evoluții cu privire la această acțiune și întregul plan de acțiune pentru educația digitală.

 

Pe aceeași temă