Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027)

Ce este Planul de acțiune pentru educația digitală?

Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) este o inițiativă de politică reînnoită a Uniunii Europene (UE), care stabilește o viziune comună asupra unei educații digitale de înaltă calitate, favorabile incluziunii și accesibile în Europa și care urmărește să sprijine adaptarea sistemelor de educație și formare ale statelor membre la era digitală.

Planul de acțiune, adoptat la 30 septembrie 2020, solicită o cooperare mai strânsă la nivel european în domeniul educației digitale pentru a se aborda provocările și oportunitățile generate în perioada pandemiei de COVID-19 și pentru a se prezenta ocazii pentru comunitatea de educație și formare (profesori, studenți), pentru factorii de decizie politică, pentru mediul academic și pentru cercetători la nivel național, la nivelul UE și la nivel internațional.

Inițiativa contribuie la prioritatea Comisiei Europene „o Europă pregătită pentru era digitală” și la Next Generation EU. De asemenea, sprijină Mecanismul de redresare și reziliență, care are ca obiectiv crearea unei Uniuni Europene mai ecologice, mai digitalizate și mai reziliente.

Planul de acțiune pentru educația digitală este un factor principal de stimulare pentru realizarea viziunii de a obține un spațiu european al educației până în 2025. Acesta contribuie la atingerea obiectivelor Agendei pentru competențe în Europa, ale Planului de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale și ale „Busolei pentru dimensiunea digitală 2030: modelul european pentru deceniul digital”.

Pentru a fundamenta propunerea, în perioada iulie-septembrie 2020, Comisia a lansat o consultare publică deschisă în scopul de a colecta opiniile și experiențele tuturor cetățenilor, instituțiilor și organizațiilor.

Acțiunile Planului de acțiune pentru educația digitală

Planul pentru educația digitală stabilește două priorități strategice și paisprezece acțiuni de sprijinire a acestora:

Prioritatea 1: Încurajarea dezvoltării unui ecosistem de educație digitală de înaltă performanță

Ce va face Comisia Europeană pentru a realiza acest lucru?

 • Acțiunea 1: Dialog structurat cu statele membre privind educația și competențele digitale.
 • Acțiunea 2: Recomandare a Consiliului privind abordările bazate pe învățarea mixtă pentru un învățământ primar și secundar de înaltă calitate și incluziv
 • Acțiunea 3: Cadrul european privind conținutul educațional digital
 • Acțiunea 4: Conectivitatea și echipamentele digitale pentru educație și formare
 • Acțiunea 5: Planuri de transformare digitală pentru instituțiile de educație și formare
 • Acțiunea 6: Orientări etice privind utilizarea IA și a datelor în procesul de predare și învățare pentru cadrele didactice

Prioritatea 2: Dezvoltarea aptitudinilor și competențelor digitale relevante pentru transformarea digitală

Ce va face Comisia Europeană pentru a realiza acest lucru?

 • Acțiunea 7: Orientări comune pentru profesori și formatori pentru a încuraja alfabetizarea digitală și pentru a combate dezinformarea prin educație și formare
 • Acțiunea 8: Actualizarea Cadrului european al competențelor digitale în vederea includerii competențelor în domeniul inteligenței artificiale și al datelor
 • Acțiunea 9: Certificatul european de competențe digitale (EDSC)
 • Acțiunea 10: Recomandarea Consiliului privind îmbunătățirea ofertei de cursuri de dezvoltare a competențelor digitale în educație și formare
 • Acțiunea 11: Colectarea de date la nivel transnațional și un obiectiv la nivelul UE privind competențele digitale ale elevilor
 • Acțiunea 12: Stagiile „Oportunități digitale”
 • Acțiunea 13: Participarea femeilor în științe, tehnologie, inginerie și matematică (STIM)
 • Centrul european pentru educația digitală

Centrul european pentru educația digitală

Pentru a sprijini ambele domenii prioritare, Comisia va institui și un centru european pentru educație digitală care va consolida cooperarea și schimbul de informații în domeniul educației digitale la nivelul UE.

De ce sunt necesare aceste acțiuni?

Transformarea digitală a schimbat societatea și economia, cu un impact tot mai mare asupra vieții de zi cu zi, și a demonstrat necesitatea unor niveluri mai ridicate de capacitate digitală a sistemelor și instituțiilor de educație și formare.

Pandemia de COVID-19 a accelerat și mai mult tendința deja existentă de trecere la învățarea online și hibridă. Ea a dezvăluit metode noi și inovatoare prin care elevii și cadrele didactice își organizează activitățile de învățare și respectiv de predare și prin care aceștia interacționează într-o manieră mai personală și mai flexibilă online. În paralel, adoptarea tehnologiilor digitale pentru educație a scos la iveală provocări și inegalități între cei care au și cei care nu au acces la tehnologiile digitale (inclusiv persoanele care provin din medii defavorizate); și provocările legate de capacitățile digitale ale instituțiilor de educație și formare, de formarea cadrelor didactice și de nivelurile generale de aptitudini și competențe digitale.

Aceste schimbări au necesitat un efort intens și coordonat la nivelul UE pentru sprijinirea sistemelor de educație și formare în abordarea provocărilor identificate și accentuate de pandemia de COVID-19. În același timp, trebuie să propunem o viziune pe termen lung privind calea de urmat pentru educația digitală europeană.

De asemenea, cifrele vorbesc de la sine:

 • într-un studiu realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în 2018 se arată că, în medie, mai puțin de 40 % din cadrele didactice din întreaga UE se consideră pregătite să utilizeze tehnologiile digitale în procesul de predare, cu diferențe mari între statele membre ale UE
 • mai mult de o treime din copiii de 13-14 ani care au participat la Studiul internațional privind competențele în domeniul informatic (ICILS) în 2018 nu aveau nici măcar nivelul minim de competențe digitale
 • un sfert dintre gospodăriile cu venituri mici nu au acces la calculatoare și la internet în bandă largă, cu diferențe mari între statele membre ale UE, în funcție de venitul gospodăriei (Eurostat, 2019)
 • 95 % dintre respondenții la consultarea publică deschisă privind Planul de acțiune pentru educația digitală consideră că pandemia de COVID-19 marchează un moment de cotitură pentru modul în care tehnologia este utilizată în educație și formare (Planul de acțiune pentru educația digitală, consultare publică deschisă, 2020).

Primul Plan de acțiune pentru educația digitală

Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) se bazează pe primul Plan de acțiune pentru educația digitală (2018-2020).

Intrați în legătură cu noi

Planul de acțiune pentru educația digitală este coordonat de unitatea Educație digitală din cadrul Direcției Generale Educație, Tineret, Sport și Cultură (DG EAC).

Pentru a obține mai multe informații în legătură cu Planul de acțiune pentru educația digitală, scrieți-ne un e-mail la adresa
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Policy documents