Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Planul de acțiune pentru educația digitală – Acțiunea 12

Stagiile „Oportunități digitale”

90 % din locurile de muncă din toate sectoarele necesită un anumit nivel de competențe digitale, însă 42 % din cetățenii europeni nu posedă competențe digitale de bază (Comisia Europeană, 2021).

Întreprinderile din întreaga Europă se străduiesc să găsească lucrători calificați care să poată contribui la realizarea tranziției digitale. În 2017, peste jumătate (53 %) din toate întreprinderile care au recrutat sau au încercat să recruteze specialiști în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) au întâmpinat dificultăți în ocuparea acestor posturi vacante. 

Obiective 

Pentru abordarea acestor provocări, în 2018, Comisia Europeană a inițiat un proiect-pilot, respectiv stagiile „Oportunități digitale”, pentru a le oferi studenților de la toate specializările posibilitatea de a dobândi experiență profesională practică în domeniile digitale cerute pe piața muncii. 

Această inițiativă le oferă stagiarilor posibilitatea de a-și consolida competențele specifice în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor în domenii precum securitatea cibernetică, tehnologia de lucru cu volume mari de date, tehnologia cuantică și învățarea automată, precum și șansa de a stimula competențele digitale pentru întreprinderi din domenii precum designul web, marketingul digital și dezvoltarea de software. 

De la lansarea sa în 2018 până la sfârșitul anului 2020, aproximativ 20 000 de studenți și tineri absolvenți în diferite domenii de studiu au efectuat un stagiu Erasmus+ în străinătate pentru a dobândi competențe digitale, într-o perspectivă pe termen lung.

Inițiativa de stagii „Oportunități digitale” a fost extinsă în 2021 pentru a include nu numai studenți și tineri absolvenți, ci și personalul din învățământul superior și tinerii absolvenți din sistemul de educație și formare profesională (EFP). În 2022, programul a fost extins și acum include și personalul din învățământul și formarea profesională, din școli și din domeniul educației adulților.

Activități de bază

  • Extinderea inițiativei de stagii „Oportunități digitale” a fost lansată în aprilie 2021 în cadrul cererii generale Erasmus+ din 2021 (Acțiunea de mobilitate: acțiunea-cheie 1).

Rezultate preconizate

  • Îmbunătățirea competențelor digitale ale studenților și tinerilor absolvenți de EFP în domeniile lor de studiu, precum și îmbogățirea competențelor pedagogice digitale pentru personalul din școli, EFP, învățământul superior și educația adulților.

Calendar

  • Acțiunea a început în 2021 și va continua până în 2027, în cadrul cererii anuale generale Erasmus+. 

Finanțare

Această acțiune este finanțată prin programul Erasmus+.

Contact

Pentru a obține mai multe informații în legătură cu această acțiune, scrieți-ne un e-mail la adresa EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Urmăriți EUDigitalEducation pe Twitter pentru ultimele noutăți și evoluții cu privire la această acțiune și întregul plan de acțiune pentru educația digitală.

 

Pe aceeași temă