Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Planul de acțiune pentru educația digitală – Acțiunea 5

În perioada pandemiei de COVID-19, numeroase instituții de educație și formare din întreaga Uniune Europeană (UE) și din afara acesteia au trebuit să treacă rapid la predarea online și la distanță.

Multe dintre acestea s-au confruntat cu provocările învățării la distanță, care a necesitat dezvoltarea și punerea în aplicare a unor noi competențe, instrumente, resurse și abordări pedagogice. 

Pentru a beneficia într-un mod eficace de învățămintele desprinse în această perioadă, inclusiv de modalitățile de utilizare a tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți calitatea și incluziunea în domeniul educației și formării, sunt necesare planificarea, monitorizarea, sprijinul, resursele și îndrumarea continuă. 

Obiective 

Programul Erasmus+ finanțează proiecte de cooperare care sprijină planificarea transformării digitale pentru instituțiile de educație și formare – școlile din învățământul primar și secundar, instituțiile de educație și formare profesională (EFP), instituțiile de învățământ superior și instituțiile de învățământ pentru adulți etc.

Academiile Erasmus+ pentru profesori sunt înființate pentru a sprijini în continuare crearea și aplicarea tehnicilor pedagogice digitale și a expertizei în domeniul utilizării instrumentelor digitale pentru profesori, inclusiv tehnologiile accesibile și asistive.

În toamna anului 2021 se va lansa și un nou instrument online de autoevaluare, SELFIE pentru profesori, bazat pe Cadrul european pentru competențele digitale ale cadrelor didactice. Acest instrument va ajuta profesorii să identifice punctele forte și punctele slabe ale competențelor lor digitale și să-și planifice perfecționarea profesională. 

Activități de bază

  • Sprijinirea planurilor de transformare digitală ale instituțiilor de educație și formare prin intermediul proiectelor de cooperare Erasmus+ 
  • Înființarea Academiilor Erasmus+ pentru profesori în vederea sprijinirii colaborării și furnizării de oportunități de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice
  • Lansarea instrumentului online de autoevaluare SELFIE pentru profesori pentru a ajuta (echipele de) profesori să identifice împreună punctele forte și punctele slabe ale competențelor lor digitale

Rezultate preconizate

  • Consolidarea capacităților digitale ale instituțiilor de învățământ
  • Furnizarea de oportunități de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice 
  • Sprijinirea profesorilor în vederea identificării punctelor forte și punctelor slabe ale competențelor lor digitale 

Termene

Proiectele de cooperare Erasmus+ 

Oportunitățile de finanțare pentru proiectele de cooperare Erasmus+ care se axează pe planificarea digitală în domeniile învățământului, educației și formării profesionale (EFP), învățământului pentru adulți și învățământului superior au fost lansate în aprilie 2021, în cadrul cererii generale Erasmus+ (de la acțiunea-cheie 2).

Finanțarea va fi pusă la dispoziție anual în cadrul cererii generale anuale Erasmus+ până în 2027.

Consultați Ghidul programului Erasmus+ pentru informații suplimentare.

Academiile Erasmus+ pentru profesori 

Detaliile cu privire la această cerere sunt prezentate în Ghidul programului Erasmus+ din 2021. 

De asemenea, sunt disponibile informații suplimentare în înregistrarea sesiunii de informare de pe 10 iunie 2021 privind cererea de propuneri de finanțare pentru Academiile Erasmus+ pentru profesori din 2021. 

SELFIE pentru profesori 

  • Aprilie 2021 – testare-pilot a instrumentului în Italia, Portugalia, Lituania, Estonia și Irlanda 
  • Perioada mai-septembrie 2021 – analizarea datelor și a feedbackului obținute din testarea-pilot a instrumentului SELFIE pentru profesori, continuarea dezvoltării instrumentului 
  • Octombrie 2021 – lansarea instrumentului în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE

Intrați în legătură cu noi

Dacă doriți să obțineți mai multe informații în legătură cu această acțiune, scrieți-ne un e-mail la adresa
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Urmăriți @EUDigitalEdu pe Twitter pentru ultimele noutăți și evoluții cu privire la această acțiune și la întregul Plan de acțiune pentru educația digitală.


Imagini header: © Uniunea Europeană, 2021.