Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Planul de acțiune pentru educația digitală – Acțiunea 5

Planuri de transformare digitală pentru instituțiile de educație și formare

În perioada pandemiei de COVID-19, numeroase instituții de educație și formare din întreaga Uniune Europeană (UE) și din afara acesteia au trebuit să treacă rapid la predarea online și la distanță.  

Multe dintre ele s-au confruntat cu provocările învățării la distanță, întrucât aceasta a necesitat dezvoltarea și punerea în aplicare a unor noi competențe, instrumente, resurse și abordări pedagogice. 

Pentru a beneficia într-un mod eficace de învățămintele desprinse în această perioadă, inclusiv de modalitățile de utilizare a tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți calitatea și incluziunea în domeniul educației și formării, sunt necesare planificarea, monitorizarea, sprijinul, resursele și îndrumarea continuă. 

Obiective 

Programul Erasmus+  finanțează proiecte de cooperare care sprijină planificarea transformării digitale pentru instituțiile de educație și formare – școlile din învățământul primar și secundar, instituțiile de educație și formare profesională (EFP), instituțiile de învățământ superior și instituțiile de învățământ pentru adulți.

Academiile Erasmus+ pentru profesori sunt înființate pentru a sprijini în continuare crearea și aplicarea tehnicilor pedagogice digitale și a expertizei în domeniul utilizării instrumentelor digitale pentru profesori, inclusiv a tehnologiilor accesibile și asistive.

Un nou instrument de autoevaluare, SELFIE pentru profesori, bazat pe Cadrul european pentru competențele digitale ale cadrelor didactice, a fost lansat în toamna anului 2021. Acest instrument va ajuta profesorii să identifice punctele forte și punctele slabe ale competențelor lor digitale și să-și planifice perfecționarea profesională. 

Activități principale  

  • Sprijinirea planurilor de transformare digitală ale instituțiilor de educație și formare prin intermediul proiectelor de cooperare Erasmus+
  • Înființarea Academiilor Erasmus+ pentru profesori menite să furnizeze oportunități de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice și să sprijine colaborarea dintre profesori și educatori
  • Lansarea instrumentului online de autoevaluare SELFIE pentru profesori cu scopul de a ajuta profesorii (echipele de profesori) să identifice împreună punctele forte și punctele slabe ale competențelor lor digitale

Rezultate preconizate

  • Consolidarea capacităților digitale ale instituțiilor de educație și formare
  • Furnizarea de oportunități de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice și formatori
  • Sprijinirea profesorilor în vederea identificării punctelor forte și punctelor slabe ale competențelor lor digitale

Calendar

Proiectele de cooperare Erasmus+ 

Oportunitățile de finanțare pentru proiectele de cooperare Erasmus+ care se axează pe planificarea digitală în domeniile învățământului, educației și formării profesionale (EFP), învățământului pentru adulți și învățământului superior sunt disponibile în cadrul cererii generale Erasmus+ (acțiunea-cheie 2).

Finanțarea va fi pusă la dispoziție anual în cadrul cererii generale anuale de propuneri Erasmus+ până în 2027.

Consultați Ghidul programului Erasmus+ pentru informații suplimentare.

Academiile Erasmus+ pentru profesori 

Academiile Erasmus+ pentru profesori urmăresc să creeze parteneriate europene și să promoveze cooperarea între instituțiile de formare a cadrelor didactice și furnizorii de formare. Academiile se înființează pentru a adopta multilingvismul, conștientizarea lingvistică și diversitatea culturală.

Scopul lor este să îmbunătățească sprijinul acordat cadrelor didactice în primii ani de profesie și să consolideze dezvoltarea profesională continuă pe tot parcursul carierei lor.

Detaliile cu privire la această cerere sunt disponibile în Ghidul programului Erasmus+ din 2022. 

Pentru informații suplimentare consultați site-ul Agenției Europene pentru Educație și Cultură și Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații.

Intrați în legătură cu noi

Dacă doriți să obțineți mai multe informații în legătură cu această acțiune, scrieți-ne un e-mail la adresa EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Urmăriți EUDigitalEducation pe Twitter pentru ultimele noutăți și evoluții cu privire la această acțiune și la întregul Plan de acțiune pentru educația digitală.