Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Planul de acțiune pentru educația digitală – Acțiunea 9

Certificatul european de competențe digitale

Comisia Europeană explorează posibilitatea elaborării unui Certificat european de competențe digitale (EDSC) în vederea recunoașterii competențelor digitale ale cetățenilor într-un mod rapid și ușor de către angajatori, formatori și alți actori.

Certificatul european de competențe digitale va cuprinde un set convenit de cerințe de calitate. Certificatul se va baza, de asemenea, pe Cadrul european al competențelor digitale (DigComp), care oferă o înțelegere comună a competențelor digitale și se actualizează în permanență în funcție de evoluțiile digitale actuale.

Probleme legate de recunoașterea competențelor digitale

Competențele digitale sunt indispensabile pentru procesul de învățare, la locul de muncă și în viața cotidiană. Într-o economie și o societate care se află într-o schimbare rapidă și care se bazează pe tehnologie, toată lumea are nevoie de competențe digitale.

Cu toate acestea, competențele digitale își pierd adesea semnificația și pot fi greu de recunoscut. Acest fapt se datorează în parte existenței unei mari varietăți de posibilități de formare în vederea obținerii competențelor digitale și de sisteme de certificare create de numeroase organizații și autorități naționale.

Obiective

Certificatul european de competențe digitale caută să

  • sporească transparența și recunoașterea reciprocă a certificărilor competențelor digitale în întreaga Europă de către guverne și organizații precum angajatorii, furnizorii de educație și formare, partenerii sociali, camerele de comerț și industrie
  • să le permită cetățenilor să indice nivelul pe care îl au competențele lor digitale și să îi încurajeze să obțină noi competențe digitale
  • să furnizeze un sistem complementar sistemelor existente (naționale sau internaționale) de certificare a competențelor digitale, fără să le înlocuiască

EDSC sprijină următoarele obiectivele ambițioase ale Agendei pentru competențe în Europa

  • asigurarea faptului că 70 % dintre persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani vor avea cel puțin competențe digitale de bază până în anul 2025
  • obiectivul deceniului digital al Europei de a garanta faptul că minimum 80 % din populație va avea competențe digitale de bază până în anul 2030

Activități principale

Studiu de fezabilitate

Un studiu de fezabilitate în curs ajută Comisia să analizeze scenarii privind Certificatul european de competențe digitale (EDSC). Studiul se bazează în mare măsură pe consultări cu partenerii relevanți, inclusiv cu furnizorii de certificare, serviciile publice de ocupare a forței de muncă, furnizorii de educație și formare. El cartografiază sistemele de certificare a competențelor digitale existente în Europa și analizează lacunele existente, nevoile și beneficiile, pentru a înțelege rolul și valoarea unui EDSC și modul în care acesta ar putea sprijini recunoașterea competențelor digitale în Europa.

Proiect-pilot EDSC cu autoritățile naționale din țările UE

Proiectul-pilot va testa elementele constitutive ale cerințelor minime de calitate pentru a sprijini transparența, acceptarea și recunoașterea reciprocă a certificatului european de competențe digitale. În acest scop, autoritățile naționale participante (Austria, Finlanda, Franța, Spania, România) vor desfășura activități în diferite contexte ale pieței forței de muncă și în medii informale și non-formale de educație și formare. Rezultatele vor fi integrate în studiul de fezabilitate.

Mai multe informații cu privire la Cadrul competențelor digitale (DigComp) sunt disponibile mai jos:

Pentru informații suplimentare despre Certificarea competențelor digitale, accesați site-ul All Digital.

Finanțare

Această acțiune este finanțată prin programul Erasmus+ al UE.

Intrați în legătură cu noi

Dacă doriți să obțineți mai multe informații în legătură cu această acțiune, scrieți-ne un e-mail la adresa EC-EDSC@ec.europa.eu.