Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Planul de acțiune pentru educația digitală – Acțiunea 9

Certificatul european de competențe digitale

Competențele digitale sunt indispensabile pentru procesul de învățare, la locul de muncă și în viața cotidiană. Într-o economie și o societate care se află într-o schimbare rapidă și care se bazează pe tehnologie, toată lumea are nevoie de competențe digitale. 

Probleme legate de recunoașterea competențelor digitale

Cu toate acestea, competențele digitale își pierd adesea semnificația și pot fi greu de recunoscut. Acest fapt se datorează în parte existenței unei mari varietăți de posibilități de formare în vederea obținerii competențelor digitale și de sisteme de certificare create de numeroase organizații și autorități naționale. 

Prin urmare, Comisia Europeană explorează posibilitatea elaborării unui Certificat european de competențe digitale (EDSC) în vederea recunoașterii competențelor digitale ale cetățenilor într-un mod rapid și ușor de către angajatori, formatori și alți actori. 

EDSC se va baza pe Cadrul european al competențelor digitale (DigComp), care este actualizat în continuare pentru a le permite cetățenilor să își documenteze competențele digitale dobândite în lumea digitală de astăzi, aflată în evoluție rapidă.

Obiective 

Certificatul european al competențelor digitale, care va respecta un set aprobat de cerințe de calitate, are obiectivul de a spori transparența și recunoașterea reciprocă a certificării competențelor digitale de către autoritățile naționale, angajatori și alte părți interesate din întreaga Europă. 

Acesta ar trebui să le permită cetățenilor să indice nivelul pe care îl au competențele lor digitale în funcție de nivelurile prevăzute de DigComp și să îi încurajeze să obțină noi competențe digitale. 

De asemenea, ar trebui să prevadă un sistem care să completeze și nu să înlocuiască sistemele (naționale sau internaționale) existente de certificare a competențelor digitale.

EDSC sprijină obiectivele ambițioase ale Agendei pentru competențe în Europa

  • asigurarea faptului că 70 % dintre persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani vor avea cel puțin competențe digitale de bază până în anul 2025
  • obiectivul deceniului digital al Europei de a garanta faptul că minimum 80 % din populație va avea competențe digitale de bază până în anul 2030

Activități principale

Un studiu de fezabilitate va analiza scenarii privind Certificatul european de competențe digitale (EDSC). El va cartografia sistemele de certificare a competențelor digitale existente în Europa și va analiza lacunele existente pentru a înțelege rolul și valoarea unui EDSC și modul în care acesta ar putea sprijini recunoașterea competențelor digitale în Europa.

Rezultate preconizate

Proiectarea unui Certificat european de competențe digitale (EDSC) care este recunoscut și acceptat de către autoritățile naționale, angajatori și alte părți interesate în întreaga Europă și crearea unui prototip

Calendar 

  • Primăvara anului 2021 – lansarea Platformei pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital, care oferă oportunități de formare pentru perfecționarea și recalificarea digitală 
  • Toamna anului 2021 – lansarea instrumentului pentru autoevaluarea competențelor digitale prin intermediul portalului Europass
  • Primăvara anului 2022 – analizarea fezabilității; consultarea și dezvoltarea conceptului cu părțile interesate 
  • Toamna anului 2023 – crearea unui prototip al EDSC 
  • 2024 – lansarea și funcționarea completă a EDSC 

Pentru mai multe informații despre Cadrul competențelor digitale (DigComp), consultați broșura, materialul video și site-ul Centrului Comun de Cercetare (JRC).

Pentru informații suplimentare despre Certificarea competențelor digitale, accesați site-ul All Digital.

Finanțare

Această acțiune este finanțată prin programul Erasmus+ al UE.

Intrați în legătură cu noi

Dacă doriți să obțineți mai multe informații în legătură cu această acțiune, scrieți-ne un e-mail la adresa EC-EDSC@ec.europa.eu.

Urmăriți @EUDigitalEducation pentru ultimele noutăți și evoluții cu privire la această acțiune și la întregul Plan de acțiune pentru educația digitală.