Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Planul de acțiune pentru educația digitală – Acțiunea 1

Promovarea unei educații digitale accesibile, incluzive și de înaltă calitate trebuie să reprezinte un demers comun al întregii societăți.

Guvernele, instituțiile de educație și formare, sectorul privat și publicul trebuie să acționeze hotărât pentru a dezvolta un ecosistem de educație digitală de înaltă performanță. 

Astfel, reușita transformării digitale a sistemelor de educație și formare nu depinde doar de organismele administrative și de instituțiile responsabile de educație, ci necesită o abordare integrată la nivelul întregii administrații care acoperă diferite domenii de politică. 

Obiectivul acestei acțiuni este de a formula măsurile care trebuie să fie luate pentru crearea principalilor factori favorizanți care sunt esențiali pentru ca educația digitală să devină o realitate pentru toți. Aceste măsuri includ, dar nu se limitează la:

 • soluționarea lipsei de conectivitate și de echipamente
 • sprijinirea instituțiilor de educație și formare prin schimbul de cunoștințe cu privire la modalitatea de adaptare și digitalizare incluzivă
 • abordarea aspectelor legate de accesibilitatea și disponibilitatea tehnologiilor asistive
 • încurajarea statelor membre ale Uniunii Europene (UE) să promoveze un dialog mai strâns între părțile interesate din toate ramurile economice și între instituțiile de educație și formare
 • încurajarea statelor membre să elaboreze orientări pentru pedagogia digitală

Obiective

 • Identificarea măsurilor care trebuie să fie luate în domeniul educației, al investițiilor, al cercetării și al inovării în vederea furnizării unei educații digitale incluzive și de înaltă calitate pentru toți cursanții din Europa
 • Schimbul de idei și de experiență cu privire la ce mai bună modalitate de susținere a factorilor principali care stimulează o educație digitală eficace și incluzivă
 • Sprijinirea statelor membre ale UE în procesul de transformare digitală a sistemelor de educație și formare prin promovarea unui angajament comun între Comisia Europeană și statele membre ale UE 

Activități de bază

 • Lansarea unui proces de reflecție strategică cu statele membre ale UE
 • Organizarea unor reuniuni tematice cu privire la factorii favorizanți pentru o educație digitală reușită
 • Elaborarea unei posibile propuneri de recomandare a Consiliului privind factorii favorizanți pentru o educație digitală reușită

Rezultate preconizate

 • Consolidarea angajamentului politic al statelor membre privind obținerea unei educații digitale eficace și incluzive
 • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la factorii-cheie pentru o transformare digitală reușită a sistemelor de educație și formare
 • Ajungerea la un acord cu privire la o posibilă propunere de recomandare a Consiliului privind factorii favorizanți pentru o educație digitală reușită (această activitate rămâne să fie confirmată)

Calendar

 • Până la finalul anului 2021 – lansarea Dialogului strategic 
 • Până la finalul anului 2022 – posibila adoptare a unei propuneri de recomandare a Consiliului privind factorii favorizanți pentru o educație digitală reușită

Finanțare

Această acțiune este finanțată de programul Erasmus+ al UE.

Intrați în legătură cu noi

Dacă doriți să obțineți mai multe informații în legătură cu această acțiune, puteți să ne trimiteți un e-mail la adresa
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Urmăriți @EUDigitalEdu pe Twitter pentru ultimele noutăți și evoluții cu privire la această acțiune și la întregul Plan de acțiune pentru educația digitală


Imagini header: © Uniunea Europeană, 2021.