Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Planul de acțiune pentru educația digitală – Acțiunea 6

Orientări etice privind utilizarea IA și a datelor în procesul de predare și învățare pentru cadrele didactice

În prezent, sistemele de inteligență artificială (IA) fac parte din cotidian. Deoarece aceste sisteme continuă să se dezvolte și utilizarea datelor crește, este foarte important să le înțelegem mai bine impactul asupra lumii în care trăim, inclusiv asupra educației și formării.

IA are un mare potențial de transformare a educației și formării pentru studenți, profesori și personalul didactic. De exemplu, IA ar putea contribui la reducerea părăsirii timpurii a școlii, ar putea compensa dificultățile de învățare și ar putea sprijini profesorii prin posibilitatea de învățare diferențiată sau individualizată oferită de aplicațiile de învățare a limbilor străine, de tehnologiile de sinteză vocală (text-to-speech), prin mentorii IA pentru cursanți și multe altele.

Pe măsură ce se întâmplă acest lucru, este din ce în ce mai necesar ca elevii, cercetătorii și cadrele didactice să posede cunoștințe de bază în domeniul IA și al utilizării datelor, pentru a putea utiliza aceste tehnologii într-un mod pozitiv, critic și etic și pentru a le putea valorifica întregul potențial.

Obiective

Pentru a ajuta profesorii și educatorii să înțeleagă potențialul aplicațiilor bazate pe IA și pe utilizarea datelor în domeniul educației și pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la posibilele riscuri, Comisia Europeană a elaborat orientări în materie de etică privind utilizarea IA și utilizarea datelor în domeniul predării și învățării.

Comisia va sprijini activitățile de cercetare și inovare aferente prin intermediul programului Orizont Europa și va dezvolta un program de formare pentru cercetători și elevi cu privire la aspectele etice ale IA și ale utilizării datelor.

Activități principale

Pentru a contribui la abordarea acestor provocări, în octombrie 2022, Comisia a publicat orientări etice privind utilizarea IA și a datelor în procesul de predare și învățare pentru cadrele didactice.

Orientările oferă sprijin practic și orientări, în principal pentru cadrele didactice din învățământul primar și secundar care au sau nu au experiență anterioară în utilizarea IA. Utilizând exemple concrete, orientările urmăresc:

 • să explice cum este utilizată IA în școli
 • să îi ajute pe profesori și pe elevi să predea și să învețe
 • să sprijine sistemele și procesele administrative în mediile educaționale
 • să prezinte considerentele și cerințelor etice care stau la baza orientărilor

Orientările și rezumatul au fost elaborate cu sprijinul unui grup informal de experți al Comisiei, care reunește experți din domeniul educației și din mediul academic. Comunitatea eTwinning (sondaj și grup de reflecție) și grupul de lucru privind educația digitală, învățarea, formarea și evaluarea (DELTA) au fost consultate pe parcursul etapei de pregătire a raportului și a orientărilor, la fel ca și alte diverse direcții generale ale Comisiei, inclusiv Centrul Comun de Cercetare (JRC).

Mai multe informații despre orientări pot fi găsite în fișa informativă, în infografic și în materialul explicativ de mai jos.

Alte activități din cadrul acestei acțiuni

Alte activități din cadrul acțiunii 6 includ:

 • sprijinirea activităților relevante în cadrul programului Orizont Europa, printre care se numără:
  • o cerere de propuneri privind formarea – „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Asigurarea fiabilității și încrederii în calitatea expertizei în domeniul eticii în materie de cercetare în contextul noilor tehnologii/tehnologiilor emergente” („HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Ensuring the reliability of and trust in the quality of research ethics expertise in the context of new/emerging technologies”)
  • o cerere privind realitatea extinsă în domeniul educației și formării

Rezultate preconizate/obiective

 • Promovarea utilizării într-un mod etic a IA și a datelor în scopul predării și al învățării
 • Consolidarea competențelor și a cunoștințelor cu privire la „etică de la stadiul conceperii IA” în rândul studenților și cercetătorilor, însoțită de un obiectiv de 45 % participare a femeilor în activitățile de formare
 • Încurajarea utilizării realității extinse în domeniul educației și formării

Rezultate

 • Orientări etice privind utilizarea IA și a datelor în procesul de predare și învățare pentru cadrele didactice
 • Rezumatul raportului grupului de experți menit să contribuie și să pregătească orientările. Rezumatul va fi disponibil în curând în limbile franceză, germană și bulgară.

Calendar

 • iulie 2021-iunie 2022 – reuniuni ale grupului de experți al Comisiei
 • octombrie 2022 – lansarea orientărlor etice privind utilizarea IA și a datelor în procesul de predare și învățare pentru cadrele didactice
 • Până la finalul anului 2021 – lansarea cererii de propuneri „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Asigurarea fiabilității și încrederii în calitatea expertizei în domeniul eticii în materie de cercetare în contextul noilor tehnologii/tehnologiilor emergente” („HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Ensuring the reliability of and trust in the quality of research ethics expertise in the context of new/emerging technologies”)
 • Până la finalul anului 2021– lansarea cererii privind realitatea extinsă (XR) în domeniul educației și formării

Finanțare

Această acțiune este finanțată de programele Erasmus+ și Orizont Europa ale UE.

Intrați în legătură cu noi

Dacă doriți să obțineți mai multe informații în legătură cu această acțiune, scrieți-ne un e-mail la adresa EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Urmăriți @EUDigitalEdu pentru ultimele noutăți și evoluții cu privire la această acțiune și la întregul Plan de acțiune pentru educația digitală.

 

Conținut conex