Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Despre Spațiul european al educației

Spațiul european al educației stimulează colaborarea între statele membre ale Uniunii Europene, pentru a construi sisteme de educație și formare mai reziliente și mai favorabile incluziunii.

Explorați SEE

Slide

Accesul la sisteme de educație și formare de calitate

Până în 2025, dorim ca toți cetățenii UE să aibă acces la sisteme de educație și formare de calitate. Aflați cum construim SEE.

Informații suplimentare despre SEE

Semestrul european

Pe durata Semestrului european, Comisia efectuează analize de țară în diverse domenii de politică, sprijinind o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.