Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Cadrul strategic

Cadrul strategic al Spațiului european al educației promovează colaborarea dintre statele membre ale Uniunii Europene și principalele părți interesate și permite monitorizarea progreselor înregistrate în direcția realizării viziunii lor colective.

Ce este cadrul strategic?

Cadrul strategic al Spațiului european al educației a fost instituit pentru a structura colaborarea dintre statele membre ale Uniunii Europene (UE) și principalele părți interesate în vederea realizării viziunii lor colective.

Cadrul face acest lucru prin:

 • consolidarea mijloacelor de cooperare în materie de politici și stabilirea de contacte cu părțile interesate pentru a încuraja implicarea acestora în inițiativă
 • consolidarea sinergiilor cu alte inițiative relevante, inclusiv Spațiul european de cercetare și Procesul de la Bologna
 • identificarea obiectivelor și a indicatorilor care să ghideze activitatea și să monitorizeze progresele înregistrate în direcția realizării SEE
 • promovarea integrării educației și formării în procesul semestrului european

Ce dorim să realizăm împreună?

Pentru a realiza pe deplin Spațiul european al educației, trebuie atinse următoarele șapte obiective.

Până în 2025

 • cel puțin un procent de 60 % din absolvenții recenți ai EFP ar trebui să beneficieze de expunere la activități de învățare la locul de muncă pe parcursul educației și formării lor profesionale
 • cel puțin 47 % dintre adulții cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani ar trebui să fi participat la activități de învățare în ultimele 12 luni

Până în 2030

 • ponderea tinerilor de 15 ani cu rezultate slabe la citire, matematică și științe ar trebui să fie sub 15 %
 • ponderea elevilor de clasa a opta cu rezultate slabe la informatică și competențe informatice ar trebui să fie sub 15 %
 • cel puțin 96 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și vârsta pentru înscrierea obligatorie la școala primară ar trebui să participe la educație și îngrijire timpurie
 • ponderea elevilor care părăsesc de timpuriu sistemul de educație și formare ar trebui să fie sub 9 %
 • cel puțin 45 % din persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani ar trebui să aibă o calificare obținută în învățământul superior

Pentru mai multe informații, consultați Rezoluția Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării

Cum se va desfășura cooperarea?

Până în 2025, cadrul strategic va menține toate metodele existente de învățare reciprocă între statele membre și părțile interesate. Printre acestea se numără

 • grupuri de lucru alcătuite din experți desemnați de statele membre și de principalele părți interesate
 • activități de învățare reciprocă organizate de un stat membru pentru a prezenta bunele practici existente la nivel național sau pentru a analiza o anumită problemă împreună cu alte state membre
 • evaluări inter pares în cadrul cărora un grup de state membre oferă orientări unui alt stat membru cu privire la o anumită problemă națională
 • consiliere inter pares reunind omologi cu experiență din cadrul unui număr mic de administrații naționale care să ofere consiliere cu privire la elaborarea sau punerea în aplicare a unei politici ca răspuns la o provocare națională specifică

Mai multe despre grupurile de lucru

Monitorul educației și formării

Pe lângă aceste canale de cooperare, Monitorul educației și formării raportează cu privire la progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivelor și a indicatorilor legați de realizarea Spațiului european al educației.

Mai multe despre Monitorul educației și formării

Procesul semestrului european

Analiza cuprinsă în Monitorul educației și formării contribuie la evaluarea progreselor socioeconomice mai ample realizate de statele membre prin intermediul procesului semestrului european.

Mai multe despre semestrul european

Summitul european pentru educație

Summitul european pentru educație este și un forum prin intermediul căruia statele membre și părțile interesate cooperează și fac schimb de bune practici în domeniul politicii privind educația și formarea.

Despre Summitul european privind educația