Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Planul de acțiune pentru educația digitală – Acțiunea 8

Actualizarea Cadrului european al competențelor digitale în vederea includerii competențelor în domeniul inteligenței artificiale și al datelor

Cetățenii trebuie să dobândească cunoștințe de bază cu privire la noile tehnologii și la tehnologiile emergente, printre care se numără inteligența artificială (IA), pentru a putea să le utilizeze cu încredere, într-un mod critic și sigur.

Un grad mai mare de informare va duce, de asemenea, la o sensibilizare sporită cu privire la potențialele probleme legate de tehnologiile emergente. Este vorba, de exemplu, despre probleme referitoare la etică, la mediu, la protecția datelor și confidențialitatea electronică, la drepturile copilului, discriminare și prejudecăți, inclusiv la prejudecata de gen și la discriminarea etnică, rasială și pe criterii de handicap.

Fiecare european, inclusiv studenții, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și lucrătorii, va trebui să posede competențe digitale pentru a se adapta la noile tehnologii și la tehnologiile emergente și pentru a prospera în societăți care evoluează rapid.

Profesioniștii din domeniul educației și formării din toate sectoarele și de la toate nivelurile trebuie să dispună de competențele și încrederea necesare pentru a aplica în mod eficace o gamă largă de tehnologii, inclusiv IA, în activitatea lor.

Obiective

Comisia Europeană a actualizat Cadrul competențelor digitale (DigComp 2.2) pentru a include competențele, cunoștințele și atitudinile legate de IA și de utilizarea datelor. Comisia va sprijini, de asemenea, dezvoltarea resurselor de învățare IA pentru educație și formare.

Actualizarea DigComp 2.2 include acum o anexă cu peste 70 de exemple care îi pot ajuta pe cetățeni să înțeleagă mai bine unde și în ce situații se pot aștepta să întâlnească sisteme de IA în viața lor de zi cu zi. De asemenea, oferă exemple practice ale modului în care tehnologiile emergente sunt aplicate în viața noastră cotidiană.

Obiectivul este încurajarea cetățenilor să devină utilizatori încrezători, critici și responsabili ai tehnologiilor digitale bazate pe sistemele de IA și pe decizii autonome, precum și îmbunătățirea înțelegerii IA, a potențialului său și a limitelor sale.

Activități principale

În 2021

  • a început colaborarea cu experții și părțile interesate din cadrul Comunității de practică DigComp constând în schimb de materiale, discuții în cadrul grupurilor de lucru, partajarea resurselor și comunicarea celor mai recente evoluții privind teoriile care stau la baza educației digitale și privind implementarea acesteia
  • au fost colectate, create, revizuite și selectate exemple de cunoștințe, competențe și atitudini legate de tehnologiile și serviciile digitale emergente, care alcătuiesc dimensiunea 4 a cadrului
  • au fost organizate două reuniuni internaționale online în cadrul cărora participanții au convenit asupra competențelor, cunoștințelor și atitudinilor legate de IA și de alfabetizarea în materie de date incluse în DigComp 2.2  

Rezultate

În 2022

  • publicarea Cadrului de competențe digitale DigComp 2.2

Finanțare

Această acțiune este finanțată de programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Informații suplimentare

Pentru mai multe informații, accesați site-ul DigComp și alăturați-vă comunității de practică pentru a sprijini elaborarea Cadrului competențelor digitale.

Pentru mai multe informații, puteți consulta și fișa informativă DigComp, precum și broșura și materialul video pe această temă.

Intrați în legătură cu noi

Dacă doriți să obțineți mai multe informații în legătură cu această acțiune, scrieți-ne un e-mail la adresa JRC-B4-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Urmăriți pe Twitter EU_ScienceHub și EUDigitalEducation pentru ultimele noutăți și evoluții legate de această acțiune.

 

Conținut conex