Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Spațiul european al educației, pe scurt

Inițiativa privind Spațiul european al educației ajută statele membre ale Uniunii Europene să colaboreze pentru a construi sisteme de educație și formare mai reziliente și mai favorabile incluziunii.

De ce construim Spațiul european al educației?

Educația este fundamentul dezvoltării personale, al capacității de inserție profesională și al cetățeniei active și responsabile. Este esențială pentru vitalitatea societății și a economiei europene. Accesul, pe tot parcursul vieții, la programe de educație, formare și învățare favorabile incluziunii și de calitate este un drept al tuturor cetățenilor, consacrat de Pilonul european al drepturilor sociale.

După cum ne-a arătat pandemia de COVID-19, este esențial să eliminăm barierele structurale din calea învățării și a dezvoltării competențelor pentru ca perspectivele de angajare ale cetățenilor și participarea lor în societate să nu fie afectate.

Spațiul european al educației va funcționa în sinergie cu Agenda pentru competențe în Europa și cu Spațiul european de cercetare, pentru a permite valorificarea cunoștințelor și transformarea acestora în fundamentul redresării și prosperității Europei.

Domenii de interes pentru colaborare

Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene (UE) colaborează pentru a-și concretiza viziunea colectivă cu privire la un Spațiu european al educației, îndreptându-și eforturile în special către:

Ce face UE în fiecare domeniu al educației:

O abordare consolidată pentru realizarea Spațiului european al educației

Ideea creării unui Spațiu european al educației a fost aprobată pentru prima dată de liderii europeni la Summitul social din 2017 de la Göteborg (Suedia). Primele pachete de măsuri au fost adoptate în 2018 și 2019.

Ca urmare a deceniilor de cooperare strânsă, s-au înregistrat deja progrese semnificative:

  • aproape 95 % din copii frecventează învățământul preșcolar de la vârsta de 4 ani
  • peste 40 % din adulții tineri obțin o diplomă de învățământ superior
  • aproape 90 % din tineri părăsesc sistemul de educație fie obținând o diplomă de absolvire a învățământului secundar superior, fie înscriindu-se la cursuri de formare
  • 80 % din proaspeții absolvenți Erasmus+ au obținut un loc de muncă în mai puțin de 3 luni de la absolvire.

Aceste rezultate reprezintă progrese importante, dar sunt încă necesare eforturi suplimentare, în special în ceea ce privește:

  • ponderea tinerilor în vârstă de 15 ani cu competențe scăzute la citire, matematică și științe
  • participarea adulților la activități de învățare.

În septembrie 2020, Comisia și-a prezentat, într-o comunicare, viziunea reînnoită cu privire la Spațiul european al educației și la acțiunile concrete pentru realizarea acestuia.

Consiliul UE a răspuns prin Rezoluția din februarie 2021 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale pentru perioada 2021-2030.

În noiembrie 2022, Comisia a publicat Raportul privind progresele înregistrate în realizarea Spațiului european al educației. Raportul evidențiază activitatea desfășurată până în prezent și provocările care mai trebuie abordate.

Etapele următoare

În 2023, Comisia invită statele membre și alte părți interesate să se alăture procesului de evaluare intermediară a Spațiului european al educației. Acesta se axează pe desprinderea de învățăminte din primii ani și pe consolidarea dinamicii și a angajamentului până în 2025.

În 2025 este prevăzut un raport complet privind Spațiul european al educației.

Cadrul strategic

Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale va contribui la realizarea Spațiului european al educației prin:

  • sprijinirea statelor membre ale UE în procesul de reformare a sistemelor de educație și formare
  • consolidarea sinergiilor cu alte domenii de politică, cum ar fi cercetarea și inovarea, politica socială, ocuparea forței de muncă și tineretul, precum și cu instrumentele de finanțare ale UE pentru a sprijini mai bine reformele naționale
  • identificarea obiectivelor și a indicatorilor pentru orientarea activității și monitorizarea progreselor.

Cadrul strategic oferă structura esențială pentru colaborarea dintre statele membre și principalele părți interesate în vederea realizării viziunii lor colective.

Conținutul și structura sistemelor de educație și formare ale statelor membre rămân de competența autorităților naționale și/sau regionale relevante.