Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Planul de acțiune pentru educația digitală – Acțiunea 2

Recomandarea Consiliului privind abordările bazate pe învățarea mixtă pentru un învățământ primar și secundar de înaltă calitate și favorabil incluziunii

Pandemia de COVID-19 a dus la utilizarea bruscă și pe scară largă a practicilor de învățare digitală. Pentru a asigura continuitatea educației și formării au fost implementate numeroase soluții. Printre acestea s-au numărat atât practici cu grad scăzut de tehnologizare, cât și practici de înaltă tehnologie.

Dezvoltarea capacităților digitale și experiența acumulată cu privire la formele alternative și flexibile de învățare au generat răspunsuri mai rapide și mai eficace la pandemie.

Dovezile evidențiază diferențele în ceea ce privește eficacitatea răspunsurilor, între nivelurile de educație și formare și sectoare. În majoritatea cazurilor, instituțiile de învățământ superior și-au continuat cursurile în mediul virtual, în timp ce numeroase școli, atât din învățământul primar, cât și din cel secundar, s-au confruntat cu lipsa de cunoștințe în domeniu și au întâmpinat obstacole în încercarea de a oferi posibilități de învățare la distanță și online tuturor elevilor.

Obiective

Pe baza lecțiilor învățate în urma pandemiei de COVID-19, Recomandarea Consiliului privind învățarea mixtă dezvoltă o înțelegere comună la nivelul Uniunii Europene (UE) cu privire la învățarea mixtă. „Învățare mixtă” este termenul utilizat în domeniul educației și formării formale pentru a descrie situația în care o școală, un educator sau un elev adoptă mai multe abordări ale procesului de învățare.

Aceasta poate combina învățarea în școală cu cea în alte medii, cum ar fi întreprinderile, centrele de formare, învățarea la distanță, în aer liber, în situri culturale, precum și utilizarea unor instrumente diferite de învățare, digitale și non-digitale.

Scopul recomandării Consiliului este de a sprijini statele membre ale UE să abordeze pe termen scurt consecințele pandemiei asupra cursanților, profesorilor, formatorilor și școlilor.

De asemenea, propune o cale de urmat pentru dezvoltarea unor abordări pe termen lung eficace, incluzive și interesante în ceea ce privește învățarea mixtă în învățământul primar și secundar. Astfel, sistemele de învățământ vor fi ajutate să devină mai flexibile și să integreze o gamă largă de metode pedagogice, de instrumente tehnologice, de nevoi ale cursanților și de circumstanțe aflate în continuă schimbare.

Activități de bază 

Calendar

  • 5 august 2021 - Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului
  • 29 noiembrie 2021 - adoptarea de către Consiliu a Recomandării

Intrați în legătură cu noi

Dacă doriți să obțineți mai multe informații în legătură cu această acțiune, scrieți-ne un e-mail la adresa EAC-UNITE-B2@ec.europa.eu.

Urmăriți EUDigitalEducation pe Twitter pentru ultimele noutăți și evoluții cu privire la această acțiune și la întregul Plan de acțiune pentru educația digitală.


Conținut conex