Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Planul de acțiune pentru educația digitală – Acțiunea 2

Pandemia de COVID-19 a dus la utilizarea bruscă și pe scară largă a practicilor de învățare digitală. Există o gamă largă de soluții implementate pentru a asigura continuitatea educației și formării, care include atât practici cu grad scăzut de tehnologizare, cât și practici de înaltă tehnologie, cu diferențe semnificative între regiuni și între statele membre ale UE. 

Dezvoltarea capacităților digitale și experiența acumulată cu privire la formele alternative și flexibile de învățare au generat răspunsuri mai rapide și mai eficace. 

Dovezile evidențiază diferențele dintre nivelurile de educație și formare și sectoare. În majoritatea cazurilor, instituțiile de învățământ superior și-au continuat cursurile în mediul virtual, în timp ce numeroase școli, atât din învățământul primar, cât și din cel secundar, s-au confruntat cu lipsa de cunoștințe în domeniu și au întâmpinat obstacole în încercarea de a oferi posibilități de învățare la distanță și online tuturor elevilor. 

În acest context, propunerea de recomandare a Consiliului descrie modalitatea de a îmbina într-un mod eficace diferitele medii și instrumente de învățare pentru a crește incluziunea și flexibilitatea în învățământul primar și secundar la distanță și online.

Obiective

Bazându-se pe învățămintele desprinse din perioada pandemiei de COVID-19, Comisia Europeană a propus o recomandare a Consiliului cu obiectivul dezvoltării unei înțelegeri comune la nivelul UE privind abordările eficace, incluzive și motivante cu privire la învățarea la distanță, online și mixtă. 

Scopul acesteia este să sprijine statele membre în procesul de adaptare a sistemelor de învățământ pentru a deveni mai flexibile și pentru a integra o gamă largă de metode pedagogice, de instrumente tehnologice, de nevoi ale cursanților și de circumstanțe aflate în continuă schimbare.

Intrați în legătură cu noi

Dacă doriți să obțineți mai multe informații în legătură cu această acțiune, scrieți-ne un e-mail la adresa
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Urmăriți @EUDigitalEdu pe Twitter pentru ultimele noutăți și evoluții cu privire la această acțiune și la întregul Plan de acțiune pentru educația digitală.


Imagini header: © Uniunea Europeană, 2021.