Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālās izglītības rīcības plāns — 7. darbība

Pamatnostādnes skolotājiem un izglītības darbiniekiem par digitālās pratības veicināšanu un cīņu pret dezinformāciju izglītības un apmācības ietvaros.

Digitālā pratība nekad nav bijusi tik svarīga kā mūsdienās, kad pasaule kļūst arvien digitalizētāka.

Ņemot vērā to, ka mediju un informācijas vide strauji mainās un ir daudz tiešsaistes mediju platformu un informācijas avotu, cilvēkiem digitālajā pasaulē ir jābūt ne vien pārliecinātiem, bet arī zinošiem un kritiskiem.

Digitālās pratības un dezinformācijas problēmas

Krīzes laikos palielinās problēmas, kas saistītas ar dezinformācijas un kaitīga satura izplatīšanos, tādējādi apdraudot mūsu demokrātiju un indivīdu labklājību.

Nesenā Eirobarometra aptaujā 70 % eiropiešu norādīja, ka viņi bieži ir saskārušies ar ziņām, kas viņu ieskatā nepareizi atspoguļo realitāti vai pat ir nepatiesas.

Citā aptaujā (Edelman Trust Barometer, 2020) 74 % respondentu pauda bažas par viltus ziņām Covid-19 pandēmijas kontekstā.

2020. gadā respondenti Eiropas Komisijas atklātajā sabiedriskajā apspriešanā par Digitālās izglītības rīcības plānu 2021.–2027. gadam uzsvēra, ka prasmes, kas saistītas ar digitālo pratību, piemēram, faktu atšķiršana no viltus informācijas, “informācijas pārslodzes” pārvaldība un droša navigācija tiešsaistē, ir atzītas par trim svarīgākajām digitālajām prasmēm, kas nepieciešamas 21. gadsimtā.

Izglītībai un apmācībai ir izšķiroša loma, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kritiskās domāšanas prasmes, kas nepieciešamas, lai varētu spriest tiešsaistē, ņemot vērā tai piemītošās īpašās parādības, kas saistītas ar algoritmu, “informācijas burbuļu” un “atbalss kameru” klātbūtni.

Lai nodrošinātu digitālās pratības efektīvu attīstību un cīnītos pret dezinformāciju, izmantojot izglītības un apmācības procesu, skolotāji un pedagogi arī turpmāk ir jāatbalsta ar norādījumiem un praktiskiem piemēriem.

Galvenās darbības

Lai palīdzētu atrisināt šīs problēmas, Komisija 2022. gada oktobrī nāca klajā ar pamatnostādnēm, kuru mērķis ir palīdzēt skolotājiem un izglītības personālam, izmantojot izglītību un apmācību, veicināt digitālo pratību un cīnīties pret dezinformāciju.

Šīs pamatnostādnes satur norādījumus skolotājiem un pedagogiem, ieskaitot praktiskus padomus un darbības plānus. Tās ir paredzētas pamatskolas un vidusskolas skolotājiem ar speciālām zināšanām digitālās izglītības jomā vai bez tām. Tās papildina nobeiguma ziņojums, kurā apkopoti ekspertu grupas galvenie secinājumi un ieteikumi.

Pamatnostādnes un nobeiguma ziņojums tika izstrādāti ar neformālas Komisijas ekspertu grupas atbalstu, kurā apvienotas speciālās zināšanas no izglītības un apmācības aprindām, akadēmiskajām aprindām, televīzijas un radio apraides, privātā sektora un citiem.  

Plašāka informācija par pamatnostādnēm ir atrodama faktu lapā, infografikā un īsajā paskaidrojošajā video.

 

Sagaidāmie rezultāti

  • Labāka sabiedrības informētība un zināšanas par dezinformāciju
  • Plašāka izpratne par digitālo pratību, kas panākta ar izglītības un apmācības palīdzību
  • Atbildīgs un drošs digitālo tehnoloģiju izmantojums

Iznākumi

  • Pamatnostādnes skolotājiem un izglītības darbiniekiem par digitālās pratības veicināšanu un cīņu pret dezinformāciju izglītības un apmācības ietvaros
  • Komisijas ekspertu grupas nobeiguma ziņojums par digitālās pratības veicināšanu un cīņu pret dezinformāciju izglītības un apmācības ietvaros

Hronoloģija

  • 2021. gada oktobris – 2022. gada jūlijs: Komisijas ekspertu grupas sanāksmes
  • 2022. gada oktobris: ekspertu grupas pamatnostādņu un nobeiguma ziņojuma publicēšana

Finansējums

Šo darbību finansē no ES programmas “Erasmus+”.

Saziņa

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo darbību, rakstiet mums uz e-pasta adresi EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekojiet @EUDigitalEdu vietnē Twitter, lai uzzinātu jaunākās ziņas un norises saistībā ar šo darbību un visu Digitālās izglītības rīcības plānu kopumā.