Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālās izglītības rīcības plāns — 7. darbība

Digitālā pratība nekad nav bijusi tik svarīga kā mūsdienās, kad pasaule kļūst arvien digitalizētāka. 

Ņemot vērā to, ka mediju un informācijas vide strauji mainās un ir daudz tiešsaistes mediju platformu un informācijas avotu, cilvēkiem digitālajā pasaulē ir jābūt ne vien pārliecinātiem, bet arī zinošiem un kritiskiem.

Krīzes laikā palielinās problēmas, kas saistītas ar dezinformācijas un kaitīga satura izplatīšanos, tādējādi apdraudot mūsu demokrātiju un indivīdu labklājību.

Nesenā Eirobarometra aptaujā 37 % eiropiešu respondentu norādīja, ka viņi ikdienā ir saskārušies ar ziņām, kas viņu ieskatā nepareizi atspoguļo realitāti vai pat ir nepatiesas. 

Citā aptaujā (Edelman Trust Barometer, 2020) 74 % respondentu pauda bažas par viltus ziņām Covid-19 pandēmijas kontekstā. 

2020. gadā respondenti Eiropas Komisijas atklātajā sabiedriskajā apspriešanā par Digitālās izglītības rīcības plānu 2021.–2027. gadam uzsvēra, ka prasmes, kas saistītas ar digitālo pratību, piemēram, faktu atšķiršana no viltus informācijas, “informācijas pārslodzes” pārvaldība un droša navigācija tiešsaistē, ir atzītas par trim svarīgākajām digitālajām prasmēm, kas nepieciešamas 21. gadsimtā.

Izglītībai un apmācībai ir izšķiroša loma, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kritiskās domāšanas prasmes, kas nepieciešamas, lai varētu spriest tiešsaistē, ņemot vērā tās īpašās parādības, kas saistītas ar algoritmu, “informācijas burbuļu” un “atbalss kameru” klātbūtni. 

Lai nodrošinātu digitālās pratības efektīvu attīstību un dezinformācijas novēršanu, izmantojot izglītības un apmācības procesu, skolotāji un pedagogi arī turpmāk ir jāatbalsta ar norādījumiem un praktiskiem piemēriem. 

Galvenās darbības

Komisija izstrādās kopīgas pamatnostādnes, lai palīdzētu skolotājiem un pedagogiem veicināt digitālo pratību un novērst dezinformāciju, izmantojot izglītību un apmācību. 

Papildus tam tā izveidos neformālu Komisijas ekspertu grupu, kas risinās jautājumu par dezinformācijas novēršanu un digitālās pratības veicināšanu, izmantojot izglītību un apmācību.

Gaidāmie rezultāti

  • Labāka sabiedrības informētība un zināšanas par dezinformāciju;
  • plašāka izpratne par digitālo pratību, kas panākta ar izglītības un apmācības palīdzību;
  • atbildīga un droša digitālo tehnoloģiju izmantošana.

Grafiks

  • 2021. gada maijs — izsludināts aicinājums izveidot ekspertu grupu; 
  • 2021. gada oktobris — ekspertu grupas pirmā sanāksme;
  • 2022. gada septembris — galīgās pamatnostādnes skolotājiem un pedagogiem, lai ar izglītības un apmācības palīdzību veicinātu digitālo pratību un novērstu dezinformāciju. 

Finansējums

Šo darbību finansē no ES programmas “Erasmus+”

Saziņai

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo darbību, varat sazināties ar mums, izmantojot e-pasta adresi
EAC-DIGITALLITERACYEXPERTGROUP@ec.europa.eu.

Sekojiet @EUDigitalEdu vietnē Twitter, lai uzzinātu jaunākās ziņas un attīstību saistībā ar šo darbību un visu Digitālās izglītības rīcības plānu kopumā.


Attēls: © Eiropas Savienība, 2021