Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski plan za digitalno obrazovanje – 7. mjera

Digitalna pismenost nikad nije bila toliko važna kao u današnjem svijetu, koji se sve više digitalizira. 

Zbog brzog razvoja medijskog i informacijskog okruženja i velikog broja internetskih medijskih platformi i izvora informacija, moramo se znati snalaziti u digitalnom svijetu, ali i imati široko znanje i biti kritični.

U doba krize sve je prisutnije širenje dezinformacija i štetnih sadržaja, što ugrožava naše demokracije i dobrobit pojedinaca.

U nedavnom istraživanju Eurobarometra 37 % ispitanika iz EU-a izjavilo je da svaki dan nailaze na vijesti za koje smatraju da pogrešno prikazuju stvarnost ili su čak lažne. 

U drugom istraživanju (Edelman Trust Barometer, 2020.) 74 % ispitanika izrazilo je zabrinutost zbog lažnih vijesti o pandemiji bolesti COVID-19. 

Sudionici javnog savjetovanja Europske komisije o Akcijskom planu za digitalno obrazovanje 2021.–2027. iz 2020. naveli su da smatraju da su vještine povezane s digitalnom pismenošću – razlikovanje istinitih i lažnih informacija, smanjenje preopterećenosti informacijama i sigurno snalaženje na internetu – tri najvažnije digitalne vještine potrebne za 21. stoljeće.

Putem obrazovanja i osposobljavanja građani mogu razviti vještinu kritičkog razmišljanja kako bi pravilno prosuđivali situacije na internetu i znali uzimati u obzir čimbenike specifične za internetsko okruženje povezane s algoritmima, „informacijskim balonima” i zatvorenim sustavima informacija. 

Kako bi proces obrazovanja i osposobljavanja omogućio učinkovit razvoj digitalne pismenosti i suzbijanje dezinformacija, nastavnom osoblju i odgojno-obrazovnim djelatnicima treba pružiti smjernice i praktične primjere. 

Glavne aktivnosti

– razvijanje zajedničkih smjernica za nastavno osoblje i odgojno-obrazovne djelatnike radi poticanja digitalne pismenosti i suzbijanja dezinformacija u okviru obrazovanja i osposobljavanja 

– osnivanje neformalne stručne skupine za borbu protiv dezinformacija i promicanje digitalne pismenosti putem obrazovanja i osposobljavanja

Očekivani rezultati

  • bolja informiranost javnosti i znanje o dezinformacijama
  • bolje razumijevanje digitalne pismenosti postignuto putem obrazovanja i osposobljavanja
  • odgovorna i sigurna upotreba digitalnih tehnologija

Vremenski okvir

  • svibanj 2021. – objava poziva za stručnu skupinu 
  • listopad 2021. – prvi sastanak stručne skupine
  • rujan 2022. – konačne zajedničke smjernice za nastavno osoblje i odgojno-obrazovne djelatnike radi poticanja digitalne pismenosti i suzbijanja dezinformacija u okviru obrazovanja i osposobljavanja 

Financiranje

Ova mjera financira se iz EU-ova programa Erasmus+

Pišite nam

Ako želite saznati više o ovoj mjeri, možete nam se javiti putem e-pošte na:
EAC-DIGITALLITERACYEXPERTGROUP@ec.europa.eu.

Pratite @EUDigitalEdu za najnovije vijesti o ovoj mjeri i općenito o Akcijskom planu za digitalno obrazovanje.


Slika u zaglavlju: © Europska unija, 2021.