Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS)

Kas ir Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma? 

Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS) ir Eiropas augstākās izglītības telpas rīks, kura mērķis ir padarīt studijas un mācību kursus caurskatāmākus. Sistēma atvieglina studentu pārvietošanos starp valstīm un viņu akadēmiskās kvalifikācijas un mācību periodu atzīšanu ārvalstīs. 

ECTS dod iespēju kredītpunktus, kas iegūti vienā augstākās izglītības iestādē, pieskaitīt nākamajam mācību periodam citā. ECTS kredītpunkti atspoguļo mācības, kuru pamatā ir konkrēti mācību rezultāti un ar tiem saistīts darba apjoms. 

ECTS palielina studentu mācību programmu elastīgumu. Tā atvieglina arī augstākās izglītības programmu plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu. Runa ir par galveno Boloņas procesa rīku, kura mērķis ir panākt, lai valstu izglītības sistēmas būtu labāk salīdzināmas starptautiskā līmenī. ECTS arī palīdz padarīt citus dokumentus, tādus kā diploma pielikums, saprotamākus un vieglāk izmantojamus citās valstīs. 

Sistēma ir ieviesta lielākajā daļā Eiropas augstākās izglītības telpas valstu kā nacionālā kredītpunktu sistēma, un to arvien biežāk izmanto citviet. 

Kāpēc ir vajadzīga ECTS?

Atšķirības starp valstu augstākās izglītības sistēmām var novest pie problēmām saistībā ar kvalifikācijas un mobilitātes periodu atzīšanu ārvalstīs. Šīs problēmas daļēji varam pārvarēt, padarot salasāmāku mācību rezultātu un ar mācību programmām saistītā darba apjomu. 

ECTS arī ļauj kombinēt dažādus mācību stilus, tādus kā studijas augstskolā un mācības darbā, vienas un tās pašas studiju programmas ietvaros vai pastāvīgu, mūža garumā īstenotu mācību ietvaros.

Kā tas darbojas?

60 kredītpunkti atbilst pilnam studiju vai darba gadam. Standarta mācību gada ietvaros šie kredītpunkti parasti tiek sadalīti starp vairākiem mazākiem moduļiem. Tipisks “īsais kvalifikācijas iegūšanas cikls” ietver 90–120 ECTS kredītpunktus. “Pirmais cikls” (bakalaura grāds) ietver 180 līdz 240 ECTS kredītpunktus.

“Otrais cikls” (maģistra grāds) parasti ietver 90 vai 120 ECTS kredītpunktus. ECTS izmantojums trešajā ciklā (doktora grāds) variē. 

ECTS tiek izmantota, lai atbalstītu studentu mobilitāti starp augstākās izglītības iestādēm. Kursu katalogi, mācību līgumi un akadēmiskās izziņas palīdz tādu kredītpunktu atzīšanā un pārnešanā, ko studenti ieguvuši mobilitātes periodos ārvalstīs. ECTS lietotāju rokasgrāmata sīkāk apraksta sistēmu un to, kā tā tiek izmantota.