Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālā izglītība

ES veicina augstas veiktspējas digitālās izglītības ekosistēmas izveidi Eiropā un cenšas uzlabot iedzīvotāju kompetences un prasmes, kas nepieciešamas digitālās pārejas kontekstā.

Vairāk par digitālo izglītību

Slide

Ko ES dara digitālās izglītības jomā

Digitālās izglītības centrs

Atvērta tiešsaistes sadarbības kopiena digitālās izglītības ieinteresētajām personām Eiropā un citur pasaulē.

Bezmaksas pašizvērtējuma rīki

Digitālo kompetenču pašizvērtējuma rīki izglītībā: “SELFIE”, “SELFIE skolotājiem” un “SELFIE” darba vidē balstītām mācībām.

Darba grupas

Uzziniet, ko dara Eiropas izglītības telpas stratēģiskā satvara darba grupas digitālās izglītības jomā.

Atrodiet domubiedrus!

Eiropas Digitālās izglītības centrs

Centrs veicina pastiprinātu sadarbību un dialogu starp ieinteresētajām personām digitālās izglītības jomā. Vairāk par Digitālās izglītības centru

DigComp

Šī prakses kopiena atbalsta digitālās kompetences atsauces satvara atjaunināšanu. Pievienoties DigComp kopienai

“SELFIE” kopiena

Lai sadarbotos ar citiem rīka lietotājiem, pievienojieties “SELFIE” kopienai vietnē “LinkedIn”. Sniegt ieguldījumu “SELFIE” kopienā

“SELFIE skolotājiem” kopiena

Lai sadarbotos ar citiem pedagogiem un apspriestu “SELFIE skolotājiem”, tā konceptuālo satvaru un saistītos resursus, pievienojieties DigCompEdu prakses kopienai. Pievienoties DigCompEdu kopienai

 

Piedalieties!

Digitālās izglītības hakatons

DigiEduHack ikvienam piedāvā iespēju palīdzēt risināt problēmas digitālās izglītības jomā. Vairāk par digitālās izglītības hakatonu

ES programmēšanas nedēļa

ES programmēšanas nedēļa ir vietēja līmeņa iniciatīva, kuras mērķis ir programmēšanu un digitālo pratību pasniegt visiem aizraujošā un izklaidējošā veidā. Vairāk par programmēšanas nedēļu