Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Pamatnostādnes skolotājiem un pedagogiem par digitālās pratības veicināšanu un cīņu pret dezinformāciju izglītības un apmācības ietvaros

Pamatnostādnes skolotājiem un pedagogiem par digitālās pratības veicināšanu un cīņu pret dezinformāciju izglītības procesā sniedz mācībspēkiem konkrētus norādījumus, ieskaitot praktiskus padomus, darbības plānus, tematisku informāciju un brīdinājuma piezīmes, kuru pamatā ir efektīvi pasākumi digitālās pratības un izglītības un mācību jomā.

latviešu