Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eiropas izglītības telpa (EIT)

Mācības bez šķēršļiem un labāka piekļuve kvalitatīvai izglītībai

Slide

Kas ir EIT

Galvenās darbības jomas

Uzziniet, kā ES sekmē Eiropas izglītības telpas izveidi dažādās prioritārās jomās.

Izglītības līmeņi

Iepazīstieties ar dažādos izglītības līmeņos īstenotām ES iniciatīvām, kas atbalsta Eiropas izglītības telpas izveidi.

2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Nākamās vēlēšanas notiks 2024. gada 6.–9. jūnijā. Kā ES pilsonis vari balsot savā izcelsmes valstī, no ārzemēm vai ES valstī, kurā dzīvo.

Uzziniet, kā notiek vēlēšanas un kāpēc jūsu balss ir svarīga

Pievienojieties kopienai together.eu un palīdziet popularizēt vēlēšanas

Eiropas izglītības telpa

EIT iniciatīva koordinē sadarbību starp dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, lai sekmētu noturīgu un iekļaujošu izglītības sistēmu izveidi.

Populāri temati

  • Uzziniet, kā un kāpēc mēs veidojam Eiropas izglītības telpu.

  • Uzziniet vairāk par ES, dalībvalstu un ieinteresēto personu sadarbību, kuras mērķis ir realizēt ieceri par EIT praksē.

  • Vērtējot izmaiņas valstu izglītības un apmācības sistēmās visā ES, 2021. gada pārskatā galvenā uzmanība tika pievērsta labbūtībai skolās.

  • Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma atvieglo kvalifikāciju atzīšanu.

  • Noskaidrojiet visu, kas jums jāzina, pirms dodaties studēt uz Eiropu.

  • Gūstiet priekšstatu par savas skolas digitālo potenciālu ar šo bezmaksas pašizvērtēšanas rīku.

  • The free self-reflection tool for primary and secondary school teachers to see where they stand with digital technology in their teaching.

Atbalsts cilvēkiem, kurus skāris Krievijas iebrukums Ukrainā

Eiropas Komisija šajā sarežģītajā laikā ir apņēmusies solidarizēties ar ukraiņiem un cita starpā sniegt viņiem visu pieejamo atbalstu izglītības un apmācības jomā. ES arī ir izslēgusi Krieviju no publiskā iepirkuma konkursiem, un tai ir liegta piekļuve Eiropas finansējumam.

Uzzināt vairāk par ES atbalstu Ukrainai