Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eiropas izglītības telpa (EIT)

Mācības bez šķēršļiem un labāka piekļuve kvalitatīvai izglītībai

Atbalsts cilvēkiem, kurus skāris Krievijas iebrukums Ukrainā

Eiropas Komisija šajā sarežģītajā laikā ir apņēmusies solidarizēties ar ukraiņiem un cita starpā sniegt viņiem visu pieejamo atbalstu izglītības un apmācības jomā. ES arī ir izslēgusi Krieviju no publiskā iepirkuma konkursiem, un tai ir liegta piekļuve Eiropas finansējumam.

Uzzināt vairāk par ES atbalstu Ukrainai  

Eiropas izglītības telpa

EIT iniciatīva koordinē sadarbību starp dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, lai sekmētu noturīgu un iekļaujošu izglītības sistēmu izveidi.

EIT jaunumi