Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eiropas izglītības telpa (EIT)

Mācības bez šķēršļiem un labāka piekļuve kvalitatīvai izglītībai

Building the European Education Area: Progress report published

The European Commission adopted on 18 November the report on progress to achieve the European Education Area by 2025 – an area where barriers to learning are gone and everyone has better access to quality education. The report looks at the ongoing work and progress towards EU-level targets.

Read more about the publication of the EEA Progress Report  

Atbalsts cilvēkiem, kurus skāris Krievijas iebrukums Ukrainā

Eiropas Komisija šajā sarežģītajā laikā ir apņēmusies solidarizēties ar ukraiņiem un cita starpā sniegt viņiem visu pieejamo atbalstu izglītības un apmācības jomā. ES arī ir izslēgusi Krieviju no publiskā iepirkuma konkursiem, un tai ir liegta piekļuve Eiropas finansējumam.

Uzzināt vairāk par ES atbalstu Ukrainai  

Eiropas izglītības telpa

EIT iniciatīva koordinē sadarbību starp dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, lai sekmētu noturīgu un iekļaujošu izglītības sistēmu izveidi.

EIT jaunumi