Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma – Vaihe 7

Digilukutaidon merkitys kasvaa tämän päivän digitaalistuvassa maailmassa. 

Median ja tiedotuksen keinot monipuolistuvat nopeasti, ja verkossa on kirjava joukko erilaisia media-alustoja ja tietolähteitä. Tässä ympäristössä liikkuminen vaatii ihmisiltä varmuutta, perehtyneisyyttä ja kriittisyyttä.

Kriisiaikoina lisääntyvä disinformaatio ja muu haitallinen sisältö rasittavat demokratioita ja yksilöiden hyvinvointia.

Hiljattain tehdyssä Eurobarometri-tutkimuksessa 37 prosenttia vastaajista kertoi näkevänsä päivittäin uutisia, jotka vastaajien mukaan vääristelevät todellisuutta tai ovat valetta. 

Toisessa tutkimuksessa (Edelman Trust Barometer, 2020) 74 prosenttia vastaajista kertoi olevansa huolissaan covid-19-pandemiaan liittyvistä valeuutisista. 

Euroopan komissio järjesti vuonna 2020 avoimen julkisen kuulemisen digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmasta 2021–2027. Kuulemisesta saatujen vastausten mukaan kolme tärkeintä digilukutaitoon liittyvää osa-aluetta 2000-luvulla ovat faktojen tunnistaminen väärän tiedon joukosta, tietotulvan hallinta ja turvallinen liikkuminen verkossa.

Koulutuksella on tärkeä rooli digilukutaitojen kehittämisessä. Koulutus ohjaa kriittiseen ajatteluun, jota tarvitaan verkossa leviävän tiedon arvioimisessa ja johon kuuluu esimerkiksi algoritmien, ”tietokuplien” ja ”kaikukammioiden” toimintaperiaatteiden tunteminen. 

Jotta koulutuksessa voidaan kehittää digilukutaitoa ja torjua disinformaatiota, opettajat ja muu opetushenkilökunta tarvitsevat opastusta ja käytännön esimerkkejä. 

Keskeiset toimet

Komissio laatii opettajille ja opetushenkilöstölle yleiset ohjeet digilukutaidon vahvistamisesta ja disinformaation torjumisesta koulutuksen avulla. 

Lisäksi se perustaa komissioon epävirallisen asiantuntijaryhmän, joka käsittelee disinformaatioon liittyviä kysymyksiä ja edistää digilukutaidon kehittämistä kouluissa.

Odotetut tulokset

  • lisätään disinformaatiota koskevaa tietoisuutta ja tietoa
  • lisätään tietoa siitä, kuinka digitaalista lukutaitoa voidaan parantaa koulutuksen avulla
  • edistetään digitaaliteknologian vastuullista ja turvallista käyttöä

Aikataulu

  • Toukokuu 2021 – asiantuntijaryhmän perustaminen 
  • Lokakuu 2021 – asiantuntijaryhmän ensimmäinen kokous
  • Syyskuu 2022 – lopullinen versio opettajille ja opetushenkilöstölle suunnatuista yleisistä ohjeista, jotka koskevat digilukutaidon vahvistamista ja disinformaation torjumista koulutuksen avulla 

Rahoitus

Toimi rahoitetaan EU:n Erasmus+ -ohjelmasta

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja tästä toimesta, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse:
EAC-DIGITALLITERACYEXPERTGROUP@ec.europa.eu

Seuraa meitä Twitterissä @EUDigitalEdu ja saat uusimpia uutisia näiden toimien ja digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman edistymisestä.


Yläkuva: © Euroopan unioni, 2021.