Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma – Vaihe 7

Yhteiset ohjeet opettajille ja opetushenkilöstölle digilukutaidon vahvistamisesta ja disinformaation torjumisesta koulutuksen avulla.

Digilukutaidon merkitys kasvaa jatkuvasti yhä digitaalisemmassa maailmassa.

Median ja tiedotuksen keinot monipuolistuvat nopeasti, ja verkossa on kirjava joukko erilaisia media-alustoja ja tietolähteitä. Tässä ympäristössä liikkuminen vaatii ihmisiltä varmuutta, perehtyneisyyttä ja kriittisyyttä.

Digilukutaito ja disinformaatio

Kriisiaikoina lisääntyvä disinformaatio ja muu haitallinen sisältö heikentävät demokratioita ja yksilöiden hyvinvointia.

Hiljattain tehdyssä Eurobarometri-tutkimuksessa 70 % vastaajista kertoi näkevänsä usein uutisia, jotka heidän mukaansa vääristelevät todellisuutta tai ovat valetta.

Toisessa tutkimuksessa (Edelman Trust Barometer, 2020) 74 % vastaajista kertoi olevansa huolissaan koronapandemiaan liittyvistä valeuutisista.

Euroopan komissio järjesti vuonna 2020 avoimen julkisen kuulemisen digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmasta 2021–2027. Kuulemisesta saatujen vastausten mukaan kolme tärkeintä digilukutaitoon liittyvää osa-aluetta 2000-luvulla ovat faktojen tunnistaminen väärän tiedon joukosta, tietotulvan hallinta ja turvallinen liikkuminen verkossa.

Koulutuksella on tärkeä rooli digilukutaitojen kehittämisessä. Koulutus ohjaa kriittiseen ajatteluun, jota tarvitaan verkossa leviävän tiedon arvioimisessa ja johon kuuluu esimerkiksi algoritmien, ”tietokuplien” ja ”kaikukammioiden” toimintaperiaatteiden tunteminen.

Jotta koulutuksessa voidaan kehittää digilukutaitoa ja opettaa tunnistamaan disinformaatiota, opettajat ja muu opetushenkilökunta tarvitsevat ohjeistusta ja käytännön esimerkkejä.

Keskeiset toimet

Näiden haasteiden selättämiseksi Euroopan komissio julkaisi lokakuussa 2022 yhteiset ohjeet digilukutaidon vahvistamisesta ja disinformaation torjumisesta koulutuksen avulla.

Ohjeissa annetaan konkreettista opastusta opettajille ja kasvattajille, mm. käytännön vinkkejä ja tehtäväsuunnitelmia. Ohjeet on suunniteltu perus- ja toisen asteen opettajille riippumatta siitä, onko heillä aiempaa erikoisosaamista digitaalisesta koulutuksesta. Ohjeiden ohessa julkaistiin loppuraportti, jossa tiivistetään asiantuntijaryhmän tärkeimmät havainnot ja suositukset.

Yhteiset ohjeet ja loppuraportti laadittiin Euroopan komission epävirallisen asiantuntijaryhmän tuella. Asiantuntijaryhmä koostui koulutusalan, tiedeyhteisön, median, yksityisen sektorin ja muiden asiaan liittyvien alojen asiantuntijoista.  

Lisätietoa yhteisistä ohjeista tietokoosteessa, infografiikassa ja alla olevassa lyhyessä videossa.

 

Odotetut tulokset

  • lisätään disinformaatiota koskevaa tietoisuutta ja tietoa
  • lisätään tietoa siitä, kuinka digitaalista lukutaitoa voidaan parantaa koulutuksen avulla
  • edistetään digitaalisen teknologian vastuullista ja turvallista käyttöä

Tuotokset

  • yhteiset ohjeet opettajille ja opetushenkilöstölle digilukutaidon vahvistamisesta ja disinformaation torjumisesta koulutuksen avulla
  • komission asiantuntijaryhmän loppuraportti disinformaation torjunnasta ja digilukutaidon edistämisestä koulutuksen avulla

Aikataulu

  • lokakuu 2021–heinäkuu 2022 – Euroopan komission asiantuntijaryhmän kokoukset
  • lokakuu 2022 – yhteisten ohjeiden ja loppuraportin julkaisu

Rahoitus

Toimi rahoitetaan EU:n Erasmus+ -ohjelmasta.

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja tästä toimesta, ota yhteyttä sähköpostilla EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu

Seuraa meitä Twitterissä EUDigitalEducation, jotta saat uusimpia uutisia näiden toimien ja digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman edistymisestä.