Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Par Eiropas izglītības telpu

Eiropas izglītības telpa (EIT) atbalsta Eiropas Savienības dalībvalstis noturīgāku un iekļaujošāku izglītības un apmācības sistēmu izveides darbā.

Uzzināt vairāk

Slide

Piekļuve kvalitatīvai izglītībai un apmācībai

Mēs vēlamies, lai līdz 2025. gadam ikvienam ES iedzīvotājam būtu piekļuve kvalitatīvai izglītībai un apmācībai. Uzziniet, kā mēs veidojam EIT.

Vairāk par Eiropas izglītības telpu

Eiropas pusgads

Lai atbalstītu gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, Eiropas pusgada ietvaros Eiropas Komisija analizē dalībvalstu sniegumu dažādās politikas jomās.