Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali – Azzjoni 7

Il-litteriżmu diġitali qatt ma kien importanti daqs kemm hu llum f’dinja li kulma tmur aktar qed issir diġitali. 

Ix-xenarju tal-media u tal-informazzjoni li qed jinbidel b’rata mgħaġġla, flimkien man-numru kbir ta’ pjattaformi tal-media online u sorsi ta’ informazzjoni, jirrikjedi li n-nies mhux biss ikunu kunfidenti, iżda wkoll infurmati u kritiċi fid-dinja diġitali.

Fi żminijiet ta’ kriżi, l-isfidi relatati mat-tixrid tad-diżinformazzjoni u l-kontenut dannuż jiżdiedu, u dan ipoġġi pressjoni fuq id-demokraziji tagħna u l-benesseri tal-individwi.

Fi stħarriġ tal-Ewrobarometru reċenti, 37% tal-Ewropej li wieġbu qalu li huma jiltaqgħu ma’ aħbarijiet li jemmnu li jirrappreżentaw ħażin ir-realtà jew saħansitra li huma foloz fuq bażi ta’ kuljum. 

Fi stħarriġ ieħor (Edelman Trust Barometer, 2020), 74% tar-rispondenti esprimew tħassib dwar il-preżenza ta’ aħbarijiet foloz fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19. 

Fl-2020, dawk li wieġbu għall-konsultazzjoni pubblika miftuħa tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali 2021-2027 enfasizzaw li l-ħiliet relatati mal-litteriżmu diġitali, bħall-identifikazzjoni ta’ fatti minn informazzjoni falza, l-immaniġġjar ta’ “informazzjoni eċċessiva” u n-navigazzjoni sikura online, huma rikonoxxuti bħala l-aqwa tliet ħiliet diġitali meħtieġa għas-seklu 21.

L-edukazzjoni u t-taħriġ għandhom rwol kruċjali x’jaqdu biex iċ-ċittadini jiġu mgħammra bil-ħiliet ta’ ħsieb kritiku meħtieġa biex jeżerċitaw ġudizzju fid-dinja online, filwaqt li jitqiesu l-fenomeni partikolari tagħha, relatati mal-preżenza ta’ algoritmi, “bżieżaq ta’ informazzjoni” u “kmamar tal-eku”. 

Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp effettiv tal-litteriżmu diġitali u l-indirizzar tad-diżinformazzjoni permezz tal-proċess tal-edukazzjoni u t-taħriġ, l-għalliema u l-edukaturi jeħtieġ li jiġu appoġġjati aktar bi gwida u eżempji prattiċi. 

Attivitajiet ewlenin

Il-Kummissjoni se tiżviluppa linji gwida komuni biex tgħin lill-għalliema u lill-edukaturi jippromwovu l-litteriżmu diġitali u jindirizzaw id-diżinformazzjoni permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ. 

Barra minn hekk, se tniedi grupp informali ta’ esperti tal-Kummissjoni dwar l-indirizzar tad-diżinformazzjoni u l-promozzjoni tal-litteriżmu diġitali permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ.

Riżultati mistennija

  • għarfien u tagħrif aħjar tal-pubbliku rigward id-diżinformazzjoni
  • fehim usa’ tal-litteriżmu diġitali miksub permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ
  • użu responsabbli u sikur tat-teknoloġiji diġitali

Kronoloġija

  • Mejju 2021 – tnedija ta’ sejħa għal grupp ta’ esperti 
  • Ottubru 2021 – l-ewwel laqgħa tal-grupp ta’ esperti
  • Settembru 2022 – linji gwida komuni finali għall-għalliema u l-edukaturi biex jitrawwem il-litteriżmu diġitali u tiġi indirizzata d-diżinformazzjoni permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ 

Finanzjament

Din l-azzjoni hi ffinanzjata mill-programm Erasmus+ tal-UE. 

Ikkuntattjana

Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar din l-azzjoni, tista’ tikkuntattjana b’email fuq
EAC-DIGITALLITERACYEXPERTGROUP@ec.europa.eu.

Segwi lill-@EUDigitalEdu fuq Twitter għall-aħħar aħbarijiet u żviluppi dwar din l-azzjoni u l-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali kollu.


Immaġni tal-header: © Unjoni Ewropea, 2021.