Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas: 7 veiksmas

Skaitmeninis raštingumas dar niekada nebuvo toks svarbus kaip šiandienos vis labiau skaitmenizuotame pasaulyje. 

Sparčiai besikeičiant žiniasklaidos ir informacijos aplinkai, kartu su daugybe interneto žiniasklaidos platformų ir informacijos išteklių, reikia, kad žmonės skaitmeniniame pasaulyje būtų ne tik savimi pasitikintys, bet taip pat turėtų žinių ir būtų kritiški.

Krizės metu daugėja sunkumų, susijusių su dezinformacijos ir žalingo turinio sklaida, o tai varžo mūsų demokratiją ir žmonių gerovę.

Neseniai atliktoje „Eurobarometro“ apklausoje 37 proc. dalyvavusių europiečių pasidalijo, kad jie kasdien sužino naujienų, kuriose, jų manymu, iškraipoma tikrovė arba kurios net yra melagingos. 

Kitoje apklausoje („Edelman Trust Barometer“, 2020 m.) 74 proc. respondentų išreiškė susirūpinimą dėl melagingų naujienų, susijusių su COVID-19 pandemija. 

2020 m. Europos Komisijos atvirų viešų konsultacijų dėl 2021–2027 m. skaitmeninio švietimo veiksmų plano respondentai pabrėžė, kad įgūdžiai, susiję su skaitmeniniu raštingumu, tokie kaip faktų melagingoje informacijoje nustatymas, informacijos pertekliaus valdymas ir saugus naršymas internete, yra pripažįstami kaip trys pagrindiniai skaitmeniniai įgūdžiai, reikalingi XXI amžiuje.

Švietimas ir mokymas turi atlikti svarbų vaidmenį ugdant piliečių kritinio mąstymo įgūdžius, būtinus norint gebėti priimti sprendimus interneto pasaulyje, atsižvelgiant į tam tikrus jo reiškinius, susijusius su algoritmais, vadinamaisiais informacijos burbulais ir informaciniais šuliniais. 

Siekiant užtikrinti veiksmingą skaitmeninių įgūdžių ugdymą ir kovoti su dezinformacija švietimo ir mokymo proceso metu, reikia toliau remti mokytojus ir pedagogus teikiant gaires ir praktinius pavyzdžius. 

Pagrindinė veikla

Komisija parengs bendras gaires, kurios padės mokytojams ir pedagogams skatinti skaitmeninį raštingumą ir kovoti su dezinformacija, pasitelkiant švietimą ir mokymą. 

Be to, ji įkurs neoficialią Komisijos kovos su dezinformacija ir skaitmeninio raštingumo skatinimo, pasitelkiant švietimą ir mokymą, ekspertų grupę.

Numatomi rezultatai

  • Geresnis visuomenės informuotumas ir žinios apie dezinformaciją.
  • Platesnis skaitmeninio raštingumo suvokimas, pasiektas pasitelkiant švietimą ir mokymą.
  • Atsakingas ir saugus skaitmeninių technologijų naudojimas.

Tvarkaraštis

  • 2021 m. gegužės mėn. – skelbiamas ekspertų grupės kvietimas. 
  • 2021 m. spalio mėn. – pirmasis ekspertų grupės posėdis.
  • 2022 m. rugsėjo mėn. – galutinės bendros gairės mokytojams ir pedagogams, siekiant pagerinti skaitmeninį raštingumą ir kovoti su dezinformacija, pasitelkiant švietimą ir mokymą. 

Finansavimas

Šis veiksmas finansuojamas ES programos „Erasmus+“ lėšomis. 

Susisiekite

Jei norite apie šį veiksmą sužinoti daugiau, susisiekite su mumis e. pašto adresu
EAC-DIGITALLITERACYEXPERTGROUP@ec.europa.eu.

Sekite @EUDigitalEdu socialiniame tinkle „Twitter“, kad sužinotumėte naujausią informaciją apie šį veiksmą ir visą Skaitmeninio švietimo veiksmų planą bei su jais susijusius pokyčius.


Paveikslas antraštinėje dalyje: © Europos Sąjunga, 2021.