Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas. 7 veiksmas

Gairės mokytojams ir pedagogams dėl skaitmeninio raštingumo skatinimo ir kovos su dezinformacija švietimo ir mokymo priemonėmis.

Skaitmeninis raštingumas dar niekada nebuvo toks svarbus kaip šiandienos vis labiau skaitmenizuotame pasaulyje.

Žiniasklaidos ir informacijos aplinka sparčiai keičiasi, egzistuoja daugybė interneto žiniasklaidos platformų ir informacijos išteklių, todėl reikia siekti, kad žmonės skaitmeniniame pasaulyje ne tik pasitikėtų savimi, bet taip pat turėtų žinių ir būtų kritiški.

Su skaitmeniniu raštingumu ir dezinformacija susiję iššūkiai

Per krizes daugėja iššūkių, susijusių su dezinformacijos ir žalingo turinio sklaida, o tai neigiamai veikia mūsų demokratiją ir žmonių gerovę.

Neseniai atliktoje „Eurobarometro“ apklausoje 70 proc. dalyvavusių europiečių nurodė, kad jie dažnai susiduria su naujienomis, kurios, jų manymu, iškreipia tikrovę ar net yra melagingos.

Kitoje apklausoje („Edelman Trust Barometer“, 2020 m.) 74 proc. respondentų išreiškė susirūpinimą dėl melagingų naujienų COVID-19 pandemijos sąlygomis.

2020 m. Europos Komisijos atvirų viešų konsultacijų dėl 2021–2027 m. skaitmeninio švietimo veiksmų plano respondentai pabrėžė, kad įgūdžiai, susiję su skaitmeniniu raštingumu – atskirti faktus nuo melagingos informacijos, valdyti informacijos perteklių ir saugiai naršyti internete), – yra pripažįstami kaip trys pagrindiniai XXI amžiuje reikalingi skaitmeniniai įgūdžiai.

Švietimas ir mokymas yra labai svarbūs ugdant piliečių kritinio mąstymo įgūdžius, būtinus norint gebėti priimti sprendimus internete, atsižvelgiant į tam tikrus jo reiškinius, susijusius su algoritmais, vadinamaisiais informacijos burbulais ir informaciniais getais.

Siekiant užtikrinti veiksmingą skaitmeninių įgūdžių ugdymą ir kovoti su dezinformacija švietimo ir mokymo procese, reikia toliau padėti mokytojams bei pedagogams, jiems teikiant gaires ir praktinius pavyzdžius.

Pagrindinė veikla

Siekdama padėti priimti šiuos iššūkius, 2022 m. spalio mėn. Komisija paskelbė gaires, kurios padės mokytojams ir pedagogams skatinti skaitmeninį raštingumą ir kovoti su dezinformacija švietimo ir mokymo priemonėmis..

Gairėse pateikiamos praktinės rekomendacijos mokytojams ir pedagogams, įskaitant praktinius patarimus ir veiklos planus. Jos skirtos pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojams, tiek turintiems, tiek neturintiems specialiųjų žinių apie skaitmeninį švietimą. Prie jų pridedama galutinė ataskaita, kurioje apibendrinamos pagrindinės ekspertų grupės išvados ir rekomendacijos.

Parengti gaires ir galutinę ataskaitą padėjo neformali Komisijos ekspertų grupė, kurioje buvo sutelktos švietimo ir mokymo bendruomenės, akademinės bendruomenės, transliuotojų, privačiojo sektoriaus ir kitų subjektų ekspertinės žinios.  

Daugiau informacijos apie gaires galima rasti faktų suvestinėje, infografike ir toliau pateiktame trumpame aiškinamajame vaizdo klipe.

 

Numatomi rezultatai

  • geresnis visuomenės informuotumas ir žinios apie dezinformaciją
  • platesnis skaitmeninio raštingumo suvokimas, pasiektas švietimo ir mokymo priemonėmis
  • atsakingas ir saugus skaitmeninių technologijų naudojimas

Produktai

  • Gairės mokytojams ir pedagogams dėl skaitmeninio raštingumo skatinimo ir kovos su dezinformacija švietimo ir mokymo priemonėmis
  • Komisijos kovos su dezinformacija ir skaitmeninio raštingumo skatinimo švietimo ir mokymo priemonėmis ekspertų grupės galutinė ataskaita

Tvarkaraštis

  • 2021 m. spalio mėn. – 2022 m. liepos mėn. – Komisijos ekspertų grupės posėdžiai
  • 2022 m. spalio mėn. – ekspertų grupės gairių ir galutinės ataskaitos paskelbimas 

Finansavimas

Šis veiksmas finansuojamas ES programos „Erasmus+“ lėšomis.

Susisiekite

Jei norite apie šį veiksmą sužinoti daugiau, susisiekite su mumis e. paštu EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu ..

Sekite @EUDigitalEdu socialiniame tinkle „Twitter“, kad sužinotumėte naujausią informaciją apie šį veiksmą, visą Skaitmeninio švietimo veiksmų planą ir susijusius pokyčius.