Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 7

Umiejętności cyfrowe jeszcze nigdy nie były tak ważne, jak w dzisiejszym coraz bardziej cyfrowym świecie. 

Szybko zmieniający się krajobraz medialny i informacyjny, a także ogromna liczba platform mediów internetowych i źródeł informacji wymagają nie tylko wiary w swoje umiejętności, ale też obeznania i krytycznego myślenia w tym cyfrowym świecie.

W dobie kryzysu wyzwania związane z szerzącą się dezinformacją i coraz częstszym rozpowszechnianiem szkodliwych treści obciążają nasze demokracje i zagrażają dobrostanowi ludzi.

W przeprowadzonym niedawno badaniu Eurobarometr 37 proc. Europejczyków biorących udział w badaniu stwierdziło, że na co dzień natrafia na informacje, które zdaniem tej grupy respondentów wypaczają rzeczywistość lub są wręcz fałszywe. 

W innym badaniu (Edelman Trust Barometer, 2020) 74 proc. respondentów wyraziło zaniepokojenie pojawianiem się nieprawdziwych informacji w kontekście pandemii COVID-19. 

W przeprowadzonych w 2020 r. przez Komisję Europejską otwartych konsultacjach publicznych dotyczących Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027 podkreślono, że umiejętności cyfrowe, takie jak odróżnianie faktów od fałszywych informacji, zarządzanie nadmiarem informacji oraz bezpieczne poruszanie się w internecie, uznawane są za trzy najważniejsze umiejętności cyfrowe niezbędne w XXI wieku.

Kształcenie i szkolenie odgrywają kluczową rolę w rozwijaniu w osobach uczących się umiejętności krytycznego myślenia niezbędnych do dokonywania osądu w świecie internetu, z uwzględnieniem szczególnych zjawisk, jakie w nim zachodzą, związanych z obecnością algorytmów oraz występowaniem tzw. baniek informacyjnych i kabin pogłosowych. 

Aby zapewnić skuteczny rozwój umiejętności cyfrowych i zwalczyć dezinformację w procesie kształcenia i szkolenia, nauczyciele i kadra nauczycielska potrzebują dodatkowego wsparcia w postaci wytycznych i praktycznych przykładów. 

Główne działania:

Komisja opracuje wspólne wytyczne, które pomogą nauczycielom i kadrze nauczycielskiej promować rozwój umiejętności cyfrowych oraz zwalczać dezinformację poprzez kształcenie i szkolenie 

ponadto Komisja zainicjuje nieformalną grupę ekspertów do spraw zwalczania dezinformacji i promowania umiejętności cyfrowych poprzez kształcenie i szkolenie.

Oczekiwane wyniki:

  • lepsza świadomość społeczna i wiedza na temat dezinformacji
  • lepsze zrozumienie umiejętności cyfrowych zdobywanych poprzez kształcenie i szkolenie
  • odpowiedzialne i bezpieczne wykorzystywanie technologii cyfrowych.

Ramy czasowe

  • maj 2021 r. – opublikowanie zaproszenia dotyczącego grupy ekspertów 
  • październik 2021 r. – pierwsze posiedzenie grupy ekspertów
  • wrzesień 2022 r. – ostateczna wersja wspólnych wytycznych dla nauczycieli i kadry nauczycielskiej w celu wsparcia rozwoju umiejętności cyfrowych oraz zwalczania dezinformacji poprzez kształcenie i szkolenie. 

Finansowanie

To działanie jest finansowane w ramach unijnego programu Erasmus+

Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego działania, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
EAC-DIGITALLITERACYEXPERTGROUP@ec.europa.eu.

Obserwuj @EUDigitalEdu na Twitterze, aby poznać najnowsze informacje na temat tego działania i całego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.


Obraz w nagłówku:© Unia Europejska, 2021 r.