Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplan for digital uddannelse – foranstaltning 7

Digitale færdigheder har aldrig været så vigtige som i den stadig mere digitaliserede moderne verden. 

Medie- og informationslandskabet ændrer sig hurtigt, og sammen med det store antal onlinebaserede medieplatforme og informationskilder kræver dette, at folk ikke blot er fortrolige med den digitale verden, men også har viden og kan være kritiske.

I krisetider opstår der flere udfordringer vedrørende spredning af misinformation og skadeligt indhold, hvilket belaster vores demokratier og den enkeltes trivsel.

I en nylig Eurobarometer-undersøgelse gav 37 % af de europæere, der deltog i undersøgelsen, udtryk for, at de dagligt oplever nyheder, som efter deres mening viser en forkert virkelighed eller endda er falske. 

I en anden undersøgelse (Edelman Trust Barometer, 2020) gav 74 % af deltagerne udtryk for bekymring over tilstedeværelsen af falske nyheder i forbindelse med covid-19-pandemien. 

I 2020 understregede respondenterne i Europa-Kommissionens åbne offentlige høring om handlingsplanen for digital uddannelse (2021-2027), at digitale færdigheder, såsom at kunne identificere fakta fra falske oplysninger, administrere meget store informationsmængder og navigere sikkert online, betragtes som værende de tre vigtigste digitale færdigheder i det 21. århundrede.

uddannelse spiller en afgørende rolle med hensyn til at give borgerne de nødvendige færdigheder til at kunne forholde sig kritisk til og udvise dømmekraft i den digitale verden med dens særlige fænomener såsom algoritmer, "informationsbobler" og "ekkokamre". 

For at sikre en effektiv udvikling af digitale færdigheder og håndtere misinformation gennem uddannelse skal lærere og undervisere modtage yderligere støtte i form af vejledning og praktiske eksempler. 

Nøgleaktiviteter

Kommissionen vil udarbejde fælles retningslinjer for at hjælpe lærere og undervisere med at fremme digitale færdigheder og imødegå misinformation gennem uddannelse. 

Herudover vil Kommissionen nedsætte en uformel ekspertgruppe om bekæmpelse af misinformation og fremme af digitale færdigheder gennem uddannelse.

Forventede resultater

  • Bedre offentligt kendskab til og viden om misinformation
  • En bredere forståelse af digitale færdigheder gennem uddannelse
  • Ansvarlig og sikker brug af digital teknologi

Tidsplan

  • Maj 2021 – lancering af indkaldelse af ekspertgruppe 
  • Oktober 2021 – første møde i ekspertgruppen
  • September 2022 – endelige fælles retningslinjer for at hjælpe lærere og undervisere med at fremme digitale færdigheder og imødegå misinformation gennem uddannelse 

Finansiering

Denne foranstaltning er finansieret af EU's Erasmus+-program

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at vide mere om denne foranstaltning, kan du kontakte os på følgende e-mailadresse:
EAC-DIGITALLITERACYEXPERTGROUP@ec.europa.eu.

Følg @EUDigitalEdu på Twitter for at få de seneste nyheder og oplysninger om den nyeste udvikling i forbindelse med denne foranstaltning og hele handlingsplanen for digital uddannelse.


Billede i sidehoved: © Den Europæiske Union, 2021.