Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akční plán digitálního vzdělávání – Opatření 7

Digitální gramotnost nebyla nikdy tak důležitá jako v dnešním stále rychleji se digitalizujícím světě. 

Rychle se měnící mediální a informační prostředí spolu s velkým množstvím internetových mediálních platforem a zdrojů informací od lidí vyžaduje, aby byli v digitálním světě nejen sebevědomí, ale také znalí a kritičtí.

V dobách krizí narůstají problémy spojené s šířením dezinformací a škodlivého obsahu, což negativně ovlivňuje naše demokratické systémy a blahobyt jednotlivců.

37 % Evropanů, kteří se zapojili do nedávného průzkumu Eurobarometru, uvedlo, že se denně setkávají se zprávami, které podle jejich názoru zkreslují skutečnost nebo jsou dokonce nepravdivé. 

V jiném průzkumu (Edelman Trust Barometer, 2020), vyjádřilo 74 % respondentů v souvislosti s pandemií COVID-19 obavy z výskytu falešných zpráv. 

V roce 2020 respondenti otevřené veřejné konzultace Evropské komise k akčnímu plánu digitálního vzdělávání na období 2021-2027 upozornili, že mezi tři nejdůležitější digitální dovednosti potřebné pro 21. století patří dovednosti související s digitální gramotností, a to konkrétně schopnost rozpoznat fakta od falešných informací, schopnost zvládat „přehlcení informacemi“ a bezpečný pohyb v on-line prostředí.

K tomu, aby občané v on-line světě, a to i s ohledem na jeho specifika související s přítomností algoritmů, „informačních bublin“ a „komnat ozvěny“, dokázali správně uplatňovat vlastní úsudek, je nezbytné rozvíjení kritického myšlení. Při něm hrají zásadní roli vzdělávání a odborná příprava. 

Aby byl formou vzdělávání a odborné přípravy zajištěn účinný rozvoj digitální gramotnosti a boj proti dezinformacím, je třeba učitelům a vychovatelům poskytnout dodatečnou podporu v podobě poradenství a praktických příkladů. 

Hlavní činnosti

Komise vypracuje společné pokyny pro učitele a pedagogické pracovníky s cílem podpořit digitální gramotnost a bojovat proti dezinformacím prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy. 

Kromě toho zahájí činnost neformální skupiny odborníků Komise pro řešení dezinformací a podporu digitální gramotnosti prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy.

Očekávané výsledky

  • zlepšení informovanosti a znalostí veřejnosti o problematice dezinformací
  • širší porozumění digitální gramotnosti dosažené prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy
  • zodpovědné a bezpečné využívání digitálních technologií

Harmonogram

  • Květen 2021 – zveřejnění výzvy pro skupinu odborníků 
  • Říjen 2021 – první zasedání skupiny odborníků
  • Září 2022 – konečné společné pokyny pro učitele a pedagogické pracovníky s cílem podpořit digitální gramotnost a bojovat proti dezinformacím prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy 

Financování

Toto opatření je financováno programem EU Erasmus+

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese
EAC-DIGITALLITERACYEXPERTGROUP@ec.europa.eu.

Aktuální zprávy a vývoj týkající se tohoto opatření a celého akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu @EUDigitalEdu.


Obrázek v záhlaví: © Evropská unie, 2021.