Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 7

Digital kompetens har aldrig varit så viktigt som i dagens alltmer digitaliserade värld. 

Det snabbt föränderliga medie- och informationslandskapet, tillsammans med det stora antalet medieplattformar och informationskällor på nätet kräver att människor inte bara känner sig trygga i den digitala världen utan att de också är kunniga och kritiska.

I kristider ökar utmaningarna kopplade till desinformation och skadligt innehåll och frestar på våra demokratier och individers välbefinnande.

I en aktuell Eurobarometerundersökning uppgav 37 % av de intervjuade att de dagligen stöter på nyheter som de anser vara en feltolkning av verkligheten eller till och med falska. 

I en annan undersökning (Edelman Trust Barometer 2020) sade 74 % av deltagarna att de var oroliga för falska nyheter i samband med covid-19-pandemin. 

Deltagarna i kommissionens offentliga samråd 2020 om en handlingsplan för digital utbildning 2021–2027 betonade att digitala färdigheter, som att kunna skilja fakta från falsk information, hantera ett överflöd av information och surfa säkert på internet, är bland de topp tre digitala färdigheter som behövs under 2000-talet.

Utbildning har en avgörande roll att spela för att förse människor med det kritiska tänkande som behövs för att visa omdöme på nätet, med tanke på internetfenomen som algoritmer, ”informationsbubblor” och ”ekokammare”. 

För att se till att den digitala kompetensen ökar på ett effektivt sätt och för att motverka desinformation genom utbildning, behöver lärare och pedagoger få ytterligare stöd genom vägledning och praktiska exempel. 

Nyckelaktiviteter

Kommissionen kommer att ta fram gemensamma riktlinjer för att hjälpa lärare och annan utbildningspersonal att främja digital kompetens och motverka desinformation genom utbildning. 

Utöver detta kommer kommissionen att lansera en informell expertgrupp om hur man bemöter desinformation och främjar digital kompetens genom utbildning.

Förväntade resultat

  • Bättre medvetenhet och kunskap hos allmänheten vad gäller desinformation.
  • En bredare förståelse för digital kompetens genom utbildning.
  • Ansvarsfull och säker användning av digital teknik.

Tidslinje

  • Maj 2021 – ansökningsomgång för att hitta medlemmar till en expertgrupp 
  • Oktober 2021 – första mötet med expertgruppen
  • September 2022 – slutliga gemensamma riktlinjer för lärare och annan utbildningspersonal för att genom utbildning främja digital kompetens och motverka desinformation 

Finansiering

Denna åtgärd finansieras av EU:s program Erasmus+

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss på
EAC-DIGITALLITERACYEXPERTGROUP@ec.europa.eu.

Följ @EUDigitalEdu på Twitter för de senaste nyheterna om den här åtgärden och hela handlingsplanen för digital utbildning.


Bild i sidhuvud: © Europeiska unionen, 2021.