Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 7. ukrep

Digitalna pismenost še nikoli ni bila tako pomembna kot danes, ko smo priča vse bolj digitaliziranemu svetu. 

Hitro spreminjajoče se medijsko in informacijsko okolje, skupaj z velikim številom spletnih medijskih platform in virov informacij, v digitalnem svetu ne zahteva samo zaupanja ljudi, temveč tudi njihovo razgledanost in kritičnost.

V času krize so se izzivi nanašali na širjenje dezinformacij in porast škodljivih vsebin, kar je obremenilo naše demokracije in blaginjo posameznikov.

V nedavni raziskavi Eurobarometer je 37 % sodelujočih Evropejcev in Evropejk odgovorilo, da se dnevno srečujejo z novicami, ki po njihovem mnenju izkrivljajo resničnost ali pa so celo napačne. 

V drugi raziskavi (Edelman Trust Barometer, 2020), je 74 % anketirancev izrazilo zaskrbljenost nad prisotnostjo lažnih novic v povezavi s pandemijo COVID-19. 

Leta 2020 so sodelujoči v odprtem javnem posvetovanju Evropske komisije o akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje za obdobje 2021–2027 poudarili, da so znanja in spretnosti, povezana z digitalno pismenostjo, kot so prepoznavanje dejstev in njihovo ločevanje od lažnih informacij, upravljanje prevelike količine informacij in varno krmarjenje po spletu, najpomembnejša digitalna znanja in spretnosti 21. stoletja.

Izobraževanje in usposabljanje sta zelo pomembna za razvoj kritičnega razmišljanja, ki državljanom omogoča dobro presojo v spletnem okolju, saj upoštevata njegove posebnosti, povezane z algoritmi, informacijskimi mehurčki in odmevnimi komorami. 

Učiteljem in pedagoškemu osebju je treba še naprej zagotavljati podporo s smernicami in praktičnimi primeri za zagotovitev učinkovitega razvoja digitalne pismenosti in boj proti dezinformacijam z izobraževanjem in usposabljanjem. 

Ključne dejavnosti

Komisija bo pripravila skupne smernice, ki bodo učiteljem in pedagoškemu osebju v pomoč pri spodbujanju digitalne pismenosti in odpravljanju dezinformacij z izobraževanjem in usposabljanjem. 

Poleg tega bo vzpostavila neformalno skupino strokovnjakov Komisije, katere namen bo odpravljanje napačnih informacij in spodbujanje digitalne pismenosti z izobraževanjem in usposabljanjem.

Pričakovani rezultati

  • Boljša ozaveščenost in poznavanje dezinformacij;
  • širše razumevanje digitalne pismenosti, razvite z izobraževanjem in usposabljanjem;
  • odgovorna in varna uporaba digitalnih tehnologij.

Časovnica

  • Maj 2021 – objava razpisa za skupino strokovnjakov; 
  • oktober 2021 – prvo srečanje skupine strokovnjakov;
  • september 2022 – končne skupne smernice za učitelje in pedagoško osebje za spodbujanje digitalne pismenosti in boj proti dezinformacijam z izobraževanjem in usposabljanjem. 

Financiranje

Ta ukrep se financira iz programa EU Erasmus+

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, lahko stopite v stik z nami prek elektronske pošte na naslovu
EAC-DIGITALLITERACYEXPERTGROUP@ec.europa.eu.

Sledite profilu @EUDigitalEdu na Twitterju, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje.


Slika v glavi: © Evropska unija, 2021.