Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas: 6 veiksmas

Šiandien dirbtinio intelekto (DI) sistemos yra mūsų kasdienio gyvenimo dalis. Joms besivystant ir didėjant duomenų naudojimui, labai svarbu geriau suprasti jų poveikį mus supančiam pasauliui, įskaitant švietimą ir mokymą. 

DI turi daug galimybių pertvarkyti švietimą ir mokymą mokiniams, mokytojams ir mokyklų darbuotojams. Naudojant dirbtinį intelektą būtų galima, pavyzdžiui, sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, atsverti mokymosi sunkumus ir padėti mokytojams taikant diferencijuotą ar individualizuotą mokymąsi, pasitelkiant kalbų mokymosi taikomąsias programas, teksto konvertavimo į sakytinę kalbą generatorius, DI patarėjus besimokantiems asmenims ir kt. 

Tam vykstant, vis labiau reikia, kad tyrėjai, pedagogai ir mokiniai turėtų pagrindines žinias apie DI ir duomenų naudojimą, kad galėtų šiomis technologijomis naudotis konstruktyviai, kritiškai bei etiškai ir išnaudoti visas jų galimybes. 

Tikslai 

Europos Komisija, siekdama padėti piliečiams suprasti DI taikomųjų programų ir duomenų naudojimo galimybes švietime, taip pat didinti informuotumą apie galimą riziką, parengs DI ir duomenų naudojimo mokant ir mokantis etikos gaires. 

Komisija taip pat rems susijusių mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, vykdydama programą „Europos horizontas“ ir tyrėjams bei mokiniams parengs mokymo programą dėl etinių DI ir duomenų naudojimo aspektų. 

Pagrindinė veikla

 • Sudaryti ekspertų grupę, siekiant parengti DI ir duomenų naudojimo švietimo ir mokymo srityje etikos gaires, kuriomis būtų galima pasidalyti su mokytojais ir pedagogais.
 • Remti atitinkamą veiklą pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant:
  • kvietimą teikti paraiškas mokymams „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91. Su moksliniais tyrimais susijusių etikos žinių kokybės patikimumo ir pasitikėjimo ja užtikrinimas, atsižvelgiant į naujas ir (arba) besiformuojančias technologijas“;
  • kvietimą teikti paraiškas dėl išplėstinės realybės technologijų taikymo švietimo ir mokymo srityje.

Numatomi rezultatai

 • Etiško DI ir duomenų naudojimo mokant ir mokantis skatinimas. 
 • Įgūdžių ir žinių, susijusių su DI integruotosios etikos principais tarp universiteto studentų ir tyrėjų tobulinimas, kartu nustatant tikslą, kad 45 proc. mokymo dalyvių būtų moterys.
 • Išplėstinės realybės technologijų naudojimo švietimo ir mokymo srityje skatinimas. 

Tvarkaraštis

 • 2021 m. liepos mėn. – pirmasis ekspertų grupės posėdis. 
 • 2022 m. birželio mėn. – paskutinis ekspertų grupės posėdis. 
 • 2022 m. rugsėjo mėn. – pradedamos taikyti dirbtinio intelekto (DI) ir duomenų naudojimo etikos gairės, kurias pedagogai turėtų naudoti mokydami ir mokydamiesi.
 • Iki 2021 m. pabaigos – skelbiamas kvietimas teikti paraiškas mokymams „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91. Su moksliniais tyrimais susijusių etikos žinių kokybės patikimumo ir pasitikėjimo ja užtikrinimas, atsižvelgiant į naujas ir (arba) besiformuojančias technologijas“. 
 • Iki 2021 m. pabaigos – skelbiamas kvietimas taikyti išplėstinės realybės (XR) technologijas švietimo ir mokymo srityje. 

Finansavimas

Šis veiksmas finansuojamas ES programos „Erasmus+“ ir programos „Europos horizontas“ lėšomis.

Susisiekite

Jei norite apie šį veiksmą sužinoti daugiau, susisiekite su mumis e. pašto adresu
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekite @EUDigitalEdu, kad sužinotumėte naujausią informaciją apie šį veiksmą ir visą Skaitmeninio švietimo veiksmų planą bei su jais susijusius pokyčius.


Paveikslas antraštinėje dalyje: © Europos Sąjunga, 2021.