Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen for digital uddannelse – foranstaltning 6

Etiske retningslinjer for brugen af kunstig intelligens og data i undervisning og læring for undervisere

I dag er systemer, der gør brug af kunstig intelligens (AI), en del af vores hverdag. I takt med at disse systemer fortsat udvikler sig og bruger mere og mere data, er det meget vigtigt at opnå en bedre forståelse af, hvordan de påvirker verden omkring os, bl.a. uddannelserne.

Kunstig intelligens har potentiale til at kunne transformere uddannelse for både elever, lærere og medarbejdere på skolerne. Kunstig intelligens kan f.eks. hjælpe til at reducere skolefrafald, kompensere for indlæringsvanskeligheder og støtte lærerne med differentieret eller individuel undervisning gennem sproglæringsapps, tekst-til-tale-generatorer og AI-mentorer for elever.

I takt med denne udvikling er der et stigende behov for, at forskere, undervisere og elever har en grundlæggende forståelse af kunstig intelligens og data for at kunne bruge denne teknologi på en positiv, kritisk og etisk korrekt måde og udnytte dens fulde potentiale.

Formål

For at hjælpe undervisere med at forstå det potentiale, som brugen af kunstig intelligens og data har for uddannelse, og øge bevidstheden om de mulige risici har Europa-Kommissionen udarbejdet etiske retningslinjer for brugen af kunstig intelligens og data i undervisningen.

Kommissionen vil støtte relateret forskning og innovation gennem Horisont Europa-programmet og udvikle et undervisningsprogram til forskere og studerende om de etiske aspekter ved at bruge kunstig intelligens og data.

De vigtigste aktiviteter

For at hjælpe med at tackle disse udfordringer offentliggjorde Kommissionen i oktober 2022 etiske retningslinjer for brugen af kunstig intelligens og data i undervisning og læring for undervisere.

Retningslinjerne indeholder praktisk hjælp og vejledning og er primært henvendt til lærere i folkeskolen og gymnasiet, som har nogen eller ingen erfaring med kunstig intelligens. Ved hjælp af konkrete eksempler vil retningslinjerne:

 • forklare, hvordan kunstig intelligens bruges i skolerne
 • hjælpe lærere og elever med deres undervisning og læring
 • understøtte systemer og administrative processer i uddannelsesmiljøet
 • præsentere de etiske overvejelser og krav, der ligger bag retningslinjerne.

Retningslinjerne og resuméet blev udarbejdet med hjælp fra en uformel ekspertgruppe fra Kommissionen, som samlede ekspertise fra uddannelse og den akademiske verden. Under forberedelserne til rapporten og retningslinjerne var der høringer af eTwinning-fællesskabet (gennem en undersøgelse og en fokusgruppe), arbejdsgruppen om læring, undervisning og vurdering inden for digital uddannelse (DELTA) og forskellige andre generaldirektorater i Kommissionen, bl.a. Det Fælles Forskningscenter (JRC).

Få mere at vide om retningslinjerne i faktabladet, infografikken og den korte video nedenfor.

Andre aktiviteter under denne foranstaltning

Andre aktiviteter under foranstaltning 6 er f.eks.

 • at støtte relevante aktiviteter under Horisont Europa, f.eks.
  • indkaldelse af forslag til undervisning – "HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Sådan sikrer vi pålideligheden af og tilliden til kvaliteten af forskningsetisk ekspertise i forbindelse med nye/fremspirende teknologier"
  • indkaldelse vedrørende eXtended Reality inden for uddannelse

Forventede resultater

 • fremme af etisk anvendelse af kunstig intelligens og data til undervisning og læring
 • bedre færdigheder og mere viden om "ethics by design" inden for kunstig intelligens blandt universitetsstuderende og forskere og en målsætning om en deltagelsesprocent på 45 % for kvinder i undervisningsaktiviteter
 • opfordring til brug af eXtended Reality inden for uddannelse.

Resultater

 • etiske retningslinjer for brugen af kunstig intelligens og data i undervisning og læring for undervisere
 • resumé af ekspertgruppens rapport som hjælp til udvikling af retningslinjerne. Resuméet vil snart kunne læses på fransk, tysk og bulgarsk.

Tidslinje

 • juli 2021 - juni 2022: møder i Kommissionens ekspertgruppe
 • oktober 2022: offentliggørelse af etiske retningslinjer for undervisere for brugen af kunstig intelligens og data i undervisningen
 • Inden udgangen af 2021: indkaldelse af forslag til "HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Sådan sikrer vi pålideligheden af og tilliden til kvaliteten af forskningsetisk ekspertise i forbindelse med nye/fremspirende teknologier"
 • Inden udgangen af 2021: indkaldelse af forslag til eXtended Reality (XR) inden for uddannelse

Finansiering

Foranstaltning 6 er finansieret af EU's Erasmus+-program og Horisont Europa programmet.

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at vide mere om foranstaltning 6, kan du kontakte os på EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Følg @EUDigitalEdu og få de seneste nyheder om foranstaltning 6 og den samlede handlingsplan for digital uddannelse.

 

Se også