Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālās izglītības rīcības plāns — 6. darbība

Ētikas pamatnostādnes pedagogiem par MI un datu izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā

Mūsdienās mākslīgā intelekta (MI) sistēmas ir daļa no mūsu ikdienas. Tā kā tās turpina attīstīties un datu izmantošana palielinās, ir ļoti svarīgi veidot labāku izpratni par to ietekmi uz pasauli ap mums, tostarp izglītībā un apmācībā.

Mākslīgais intelekts paver plašas iespējas pārveidot izglītības un apmācības procesu gan skolēniem, gan pedagogiem un skolu darbiniekiem. Tas varētu, piemēram, palīdzēt samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, kompensēt mācīšanās grūtības un palīdzēt skolotājiem veidot diferencētu vai individualizētu mācību procesu, kurā izmanto valodu apguves lietotnes, tehnoloģijas teksta pārveidei runā, virtuālos mentorus izglītojamajiem un daudz ko citu.

Šajā saistībā ir arvien svarīgāk, lai pētniekiem, pedagogiem un izglītojamiem būtu pamatzināšanas par MI un datu izmantošanu un lai viņi spētu pozitīvi, kritiski un ētiski rīkoties ar šo tehnoloģiju un pilnībā izmantot tās potenciālu.

Mērķi

Lai palīdzētu skolotājiem un pedagogiem izprast MI lietotņu un datu izmantošanas potenciālu izglītībā un uzlabotu informētību par iespējamiem riskiem, Eiropas Komisija ir izstrādājusi ētikas pamatnostādnes par MI un datu izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā.

Komisija atbalstīs ar šo jomu saistītus pētniecības un inovācijas pasākumus, izmantojot programmu “Apvārsnis Eiropa”, un izstrādās apmācību programmu pētniekiem un studentiem par MI un datu izmantošanas ētiskajiem aspektiem.

Galvenās darbības

Lai palīdzētu pārvarēt šos izaicinājumus, Komisija 2022. gada oktobrī publicēja ētikas pamatnostādnes pedagogiem par MI un datu izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā.

Šīs pamatnostādnes sniedz praktisku atbalstu un norādījumus galvenokārt pamatskolas un vidusskolas skolotājiem ar iepriekšēju pieredzi mākslīgā intelekta izmantošanā vai bez tās. Pamatnostādnēs ir iekļauti konkrēti piemēri, kuru nolūks ir:

 • paskaidrot, kā mākslīgais intelekts tiek izmantots skolās;
 • palīdzēt skolotājiem un skolēniem mācību procesā;
 • atbalstīt sistēmas un administratīvos procesus izglītības jomā;
 • sniegt priekšstatu par ētiskajiem apsvērumiem un prasībām, uz kurām balstās šīs pamatnostādnes.

Pamatnostādnes un kopsavilkums tika izstrādātas ar neformālas Komisijas ekspertu grupas atbalstu, kura apvieno ekspertu pieredzi no izglītības un akadēmiskajām aprindām. Visā ziņojuma un pamatnostādņu sagatavošanas posmā notika apspriedes ar kopienu eTwinning (anketa un mērķgrupa) un darba grupu “Digitālā izglītība: mācīties, mācīt un novērtēt” (DELTA), kā arī ar dažādiem Komisijas ģenerāldirektorātiem, tostarp tā Kopīgo pētniecības centru (JRC).

Plašāka informācija par pamatnostādnēm ir atrodama faktu lapā, infografikā un īsajā paskaidrojošajā video zemāk.

Citas darbības šīs darbības ietvaros

6. darbības ietvaros paredzēto darbību vidū ir:

 • atbalsts attiecīgajām darbībām saskaņā ar programmu “Apvārsnis Eiropa”, jo īpaši:
  • uzaicinājums iesniegt priekšlikumus apmācības jomā — “HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: nodrošināt drošību un uzticēšanos ētikas ekspertpieredzes kvalitātei jauno tehnoloģiju zinātniskajos pētījumos”;
  • uzaicinājums iesniegt priekšlikumus par paplašinātās realitātes izmantošanu izglītībā un apmācībā.

Gaidāmie rezultāti

 • Veicināt MI un datu ētisku izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā
 • Uzlabot prasmes un zināšanas attiecībā uz “MI ieprojektētu ētiku” (“ethics by design for AI”) studentu un pētnieku vidū un vienlaikus panākt mērķi – 45 % sieviešu dalība apmācības pasākumos
 • Veicināt paplašinātās realitātes izmantošanu izglītībā un apmācībā

Iznākumi

 • Ētikas pamatnostādnes pedagogiem par MI un datu izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā
 • Pamatnostādņu izstrādē iesaistītās ekspertu grupas ziņojuma kopsavilkums, kurš drīz būs pieejams franču, vācu un bulgāru valodā.

Hronoloģija

Finansējums

Šo darbību finansē no ES programmas Erasmus+ un “Apvārsnis Eiropa”.

Saziņai

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo darbību, rakstiet mums uz e-pasta adresi EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekojiet @EUDigitalEdu, lai uzzinātu jaunākās ziņas un norises saistībā ar šo darbību un visu Digitālās izglītības rīcības plānu kopumā.

 

Līdzīgs saturs